Monthly Archives: september 2013

Cesta Koračice

This slideshow requires JavaScript.

K modernizaciji javne poti št. 802051 Koračice – Trnovci je Občina Ljutomer pristopila skupaj z Občino Sveti Tomaž. Dela na območju občine Ljutomer v vrednosti okrog 36.000,00 EUR je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.

PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C

This slideshow requires JavaScript.

Med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje kot sofinancerjem in Občino Ljutomer kot upravičencem, so bile v torek, 24. 9. 2013, slavnostno podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C.

Vloženo delo v projekt bo izboljšalo kakovost pitne vode skoraj 27.000 prebivalcem v vključenih občinah, ter zavarovalo izrabo tega najbolj dragocenega vira. Voda je nenazadnje vir življenja in zagotavljanje vode terja strateško načrtovanje v duhu sloge in dobrega sodelovanja.

Zasluge za uspeh gre pripisati vsem občinam soinvestitoricam na čelu z župani, projektni ekipi, sodelavcem občinskih uprav in dobrem sodelovanju in komunikaciji na ravni ministrstva.

Podpisnika, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje in mag. Olga Karba, koordinatorka projekta, sta podpisala Pogodbe o sofinanciranju gradnje primarnih in sekundarnih cevovodov :

Sklop 1: Občina Apače,

Sklop 2: Občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici,

Sklop 3: Občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje, Pogodbe o sofinanciranju svetovanja in nadzora nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih virov in Pogodbe o sofinanciranju priprave in izvedbe strategije komuniciranja za potrebe projekta.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V LJUTOMERU

This slideshow requires JavaScript.

Od 16. do 22. septembra se je Občina Ljutomer v času Evropskega tedna mobilnosti 2013 pridružila desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi, ki si prizadevajo za okolju prijaznejše načine mobilnosti. Aktivnosti so potekale na osnovni šoli Ivana Cankarja, kjer so učenci sodelovali pri igri »Prometna kača«, foto natečaju na temo »S kolesom« in izvedbi kolesarskih izpitov.

V vrtcu Ljutomer in Gresovščak so izvedli gibalno dopoldne, na avtobusni postaji pa so otroci iz vrtca nalepili svoje risbice na temo evropskega tedna mobilnosti. V LTO Prlekija Ljutomer so nudili ves teden brezplačen najem koles in kolesarskih čelad.

V ŠRC Ljutomer pa je bilo na voljo brezplačno koriščenje teniških igrišč, športnega stadiona in igrišča odbojke na mivki na letnem kopališču.

Na območju umirjenega prometa na Glavnem trgu je s strani Policijske postaje Ljutomer potekalo ozaveščanje voznikov o pomenu prometnega znaka »Območje umirjenega prometa«. Skozi celoten teden je potekala tudi akcija »V službo s kolesom«, v kateri so sodelovala podjetja, javni zavodi in Občina.

Zahvala gre vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali v tednu mobilnosti in s svojo aktivnostjo pokazali, da lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za sebe, in še več za okolje, v katerem ustvarjamo skupno prihodnost.

SESTANEK Z OBČANI KS MALA NEDELJA

This slideshow requires JavaScript.

Pri Mali Nedelji smo se 23. 9. 2013 sestali z občani, ki bivajo na območju Krajevne skupnosti Mala Nedelja. Na povabilo se je odzvalo veliko število krajank in krajanov.

Sestanek je bil namenjen izgradnji vodovodnega omrežja na tem območju, ki bo zagotovila zdravo pitno vodo ter požarno vodo po zahtevah veljavne zakonodaje.

Na sestanek je bil vabljen tudi Janez Smolkovič, direktor podjetja Teleing d.o.o., ki je predstavil vizijo nadaljnjega opravljanja poslov upravljanja kabelsko razdelilnega sistema.

Poleg informacij, ki so jih udeleženci prejeli v zvezi z načrtovano investicijo, so bila skozi razpravo postavljena vprašanja in pobude tudi o drugih aktualnih zadevah, ki se tičejo kanalizacije oz. lastnih čistilnih naprav, komunalnih odpadkov, problematike stare osnovne šole, itd.

Zahvaljujemo se za podane pobude in zastavljena vprašanja, saj le na tak način lahko stvari izboljšujemo, in kolikor je v naši moči tudi rešujemo.

KOLESARSKA STEZA LJUTOMER-RADOMERJE

Danes smo se sestali z člani KS Železne dveri in proučevali možnosti za izgradnjo kolesarske steze Ljutomer-Radomerje ter ceste v Cubru.

Ministrstvo nam je namreč zavrnilo pridobitev nepovratnih sredstev, češ, da nismo imeli popolne vloge čeprav je v eni ta isti odločbi napisalo, da smo oddali popolno vlogo potem pa, da se vloga zavrne ker je nepopolna. Ni nam druga preostalo kot, da vložimo pritožbo.

Vzporedno bomo pripravili z člani sveta KS rešitve, da bo do izgradnje prišlo z ali brez državne pomoči.

DAN BREZ AVTOMOBILA

This slideshow requires JavaScript.

Akcija Evropski teden mobilnosti 2013 se je v petek, 20. 9. 2013 na Glavnem trgu zaključila s prireditvijo »Dan brez avtomobila«, v okviru katere so bili predstavljeni rezultati igre »Prometna kača«, pripravljena je bila razstava fotografij na temo »S kolesom« in podeljene so bile nagrade za najboljšo fotografijo.

Na trgu je bil postavljen tudi gibalni kotiček, razglašeni so bili nagrajenci akcije »V službo s kolesom« in organiziran je bil sprehod s stanovalci, ki so gibalno ovirani. Elektro Maribor je pripravilo predstavitev in testne vožnje z električnim avtomobilom in z električnimi kolesi. Otroci so družno zaplesali s Plesno šolo Urška.

V akciji »V službo s kolesom« so sodelovali GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Cleangrad d.o.o, PSC Ljutomer d.o.o, MURALES d.d. Ljutomer, KSP Ljutomer d.o.o, AHA Mura, Proizvodnja oblačil d.o.o, KARBA mge d.o.o, KRKA d.d., Dom starejših občanov Ljutomer, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Zdravstveni dom Ljutomer, Vrtec Ljutomer, JP Prlekija, Farmtech in  Občina Ljutomer. Izmed sodelujočih so bili izžrebani lastniki treh novih koles.

Prvo kolo je prejelo podjetje Karba mge d.o.o., ki je povprečno prevozilo največ kilometrov na vse zaposlene, drugo kolo je prejela zaposlena na podjetju Murales, tretje pa učenka OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

Učenci, ki so sodelovali pri akciji »S kolesom v šolo«, so poleg glavne nagrade – kolesa, prejeli še kolesarske čelade.

Pri foto natečaju so bile izžrebane slušalke, mp3 predvajalnik in fotoaparat, dva najmlajša srečneža pa sta pri žrebanju dobila skiro (OŠ Ivan Cankar).

Skiro je bil izžreban tudi za OŠ Cven.

Nagrade so sponzorirali KSP Ljutomer, Karba mge, Teleing, KP Ormož in Občina Ljutomer.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, Darji Košič Auer, ravnateljici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Mariji Pušenjak, ravnateljici Vrtca Ljutomer, PP Ljutomer, konjenikoma, ki sta se udeležila prireditve, Marjanu Mundi, predsedniku Lokalne podporne skupine za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti in Mitju Kolblu, vodju projekta trajnostne mobilnosti Občine Ljutomer.

JAVNA RAZPRAVA O PRENOVI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA JURŠOVKI

Javna razprava o prenovi komunalne infrastrukture na Juršovki
Javna razprava o prenovi komunalne infrastrukture na Juršovki

Včeraj smo predstavili projekt predvidene rekonstrukcije celotne infrastrukture na Juršovki.

Vesela sem, da so se povabilu odzvali številni občani, podali svoje predloge, pobude in se strinjali z predlogom, da k pripravi cestnoprometnih rešitev pristopimo na bolj sodoben način in postanemo primer dobre prakse v Evropi.

Želimo poskrbeti za bolj miren, varen in prijazen bivanjski prostor.

ENERGETSKA SANACIJA OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše je bila 18. 9. 2013 podpisana pogodba za energetsko sanacijo OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Podružnična šola bo tako dobila novo preobleko, ki bo izboljšala pogoje za učenje in delo ter znižala stroške za energijo.

Občina Ljutomer je 26. 2. 2013 projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ocenjena vrednost projekta iz Dokumenta identifikacije investicijskega programa znaša 143.258,70 EUR. Projekt bo sofinanciran v višini 85 % od upravičenih stroškov. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana Dolinka inženiring z.o.o. iz Beltincev. Strokovni in finančni nadzor investicije bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.

V sklopu energetske sanacije bo v celoti urejena toplotna izolacija fasade, zamenjano bo stavbno pohištvo (okna in vrata), obstoječe radiatorske ventile pa bodo nadomestili termostatski ventili. Izvedena bo tudi izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju.

MINISTRSTVO V LJUTOMERU ORGANIZIRALO DOGODEK O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI V SLOVENIJI

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 16.9.2013, sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljutomeru organizirala dogodek o evropski kohezijski politiki v Sloveniji. Ministrstvi sta predstavili nekatere projekte železniške infrastrukture v Sloveniji, predvsem projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah. Njegova skupna vrednost je ocenjena na 465,5 milijona evrov, od tega bo 231,1 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad. To je za občino zelo velika pridobitev in ker je Ljutomer velikokrat v prometnem krču, se predvideva izgradnja nadvoza in podvoza, poskrbljeno pa bo tudi za protihrupno ograjo.

DRUGI FOLKLORNI FESTIVAL PRLEKIJE V BABINCIH

This slideshow requires JavaScript.

Turistično kulturno društvo Babinci je v soboto, 14. 9. in v nedeljo 15. 9. 2013, že drugo leto zapored organiziralo prireditev Folklorni festival Prlekije. Skozi dvodnevno dogajanje so si obiskovalci te prireditve lahko ogledali številne plese, šege in navade iz različnih okolij. Festivala se je udeležil tudi mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Prireditev je pokazala, da v današnjih časih še posebej močno potrebujemo kulturno ustvarjanje, ki nam hrani dušo. Zahvala gre gospe Miri Rebernik Žižek, ki je s svojim humorjem odlično povezovala prireditev, vsem nastopajočim, ki so obiskovalcem pričarali prijetno vzdušje, še posebej pa vsem članom TKD Babinci in predsednici Jožici Berden za dva nepozabna festivalska dneva.