Monthly Archives: junij 2012

OTVORITEV PRENOVLJENEGA ZADRUŽNEGA DOMA NA CVENU


V soboto, 30. junija 2012, je potekala slavnostna prireditev ob otvoritvi prenovljenega Zadružnega doma na Cvenu. Občina Ljutomer je za izvedbo tega projekta pridobila 336 tisoč EUR nepovratnih sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, več kot 200 tisoč EUR pa je v proračunu morala zagotoviti Občina sama. Zahvala gre vsem, ki so prispevali k temu, da je projekt bil speljan tako kot je treba in vsem, ki so sodelovali na odlično pripravljeni prireditvi.

 

NOVINARSKA KONFERENCA »EKOPRLEKIJA«


V petek, 29. junija 2012,  je v županatu Mestne hiše potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili projekt »Skupna ekološka blagovna znamka območja Las Prlekija« in blagovno znamko »EKOPRLEKIJA«. Pri projektu je sodelovalo 11 občin, Društvo za promocijo ekoloških kmetij in KGZ Murska Sobota. Projekt je bil usmerjen v povečanje števila ekoloških kmetij in ekološko obdelanih površin na projektnem območju ter večjo prepoznavnost ekoloških kmetij z območja Prlekije. Zahvala gre vsem, ki so sodelovali pri tem projektu.

 

PEMURES – NOVINARSKA KONFERENCA

V petek, 29. junija 2012, je v županatu Mestne hiše potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili slovensko – avstrijsko partnerstvo v Evropski Uniji pri projektu PEMURES.

Verjamem, da imamo  priložnost po kateri se splača poseči, vendar za uspeh potrebujemo tri ključne stebre; način prenosa znanja iz Güssinga  v Ljutomer, izgradnja lastnih kompetenc in ustvarjanje pogojev za nove naložbe in delovna mesta iz naslova pridobivanja okolju prijazne energije in vzpostavitev delujočega modela, ki vključuje dolgoročno pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. Projekt PEMURES je prvi korak na tej poti, orodje za začetek prenosa znanj in dobrih praks iz Güssinga v Ljutomer oziroma našo širšo okolico. S projektnimi partnerji želimo biti tisti, ki izvažamo ta model v druge občine in okolja. V Ljutomeru še do sedaj ni bilo projekta, ki bi združeval toliko uglednih domačih in mednarodnih partnerjev. V projekt je vključeno sedem partnerjev in sicer: Güssing Energy Technologies GmbH iz Güssinga, Evropski center za obnovljive vire energije iz Güssinga, Občina Ljutomer, Skupina FABRIKA d.o.o. iz Ljutomera, Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o., Gozdni inštitut Slovenije iz Ljubljane in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora.

Tukaj vidim tudi priložnost za domače gospodarstvenike, ki lahko del svojih razvojnih strategij načrtujejo v skladu s priložnostmi, ki jih ustvarjamo preko tega projekta.

Cilji projekta so:

–           Spodbujanje energetske učinkovitosti in povečanje rabe obnovljivih virov energije

–           Razvoj novih, inovativnih oblik rabe obnovljivih virov energije

–           Čezmejno ohranjanje naravnih virov in spodbujanje njihove trajnostne rabe

–           Učinkovitejše upravljanje okolja čezmejne regije

–          Razvoj potencialov za pridobivanje biomase za energetske namene v nasadih hitrorastočih listavcev zunaj gozda.

–           Prispevanje k izboljšanju kakovosti življenja in povezav med mesti in podeželjem

 

Zbirni kanal Pristava – Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Zgrajena dolžina gravitacijskih kanalov znaša 2271 m, skupna dolžina tlačnih vodov je 1230 m, skupaj torej 3501 m kanalizacije. Urejeno je odvodnjavanje in transport komunalnih odpadnih vod do skupne čistilne naprave Ljutomer. Investicijo je Občina Ljutomer v letu 2011 prijavila na javni razpis in vloga je bila ugodno rešena. Odobreno sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša v višini 100% upravičenih stroškov operacije. Vrednost projekta je znašala 399.465,73 EUR EUR.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja Šalinci – Krištanci – Grlava

This slideshow requires JavaScript.

Zgrajeni so bili gravitacijski kanali v dolžini 5,172 km in tlačni vodi v dolžini 2,185 km. Kanalizacija je bila zgrajena v skupni dolžini 7,357 km. Na novozgrajeno kanalizacijo bo priključenih 119 hišnih priključkov, od tega 58 v Šalincih, 24 v Krištancih in 37 na Grlavi. Vrednost projekta je znašala 941.226,02 EUR EUR. Investicija je bila v letu 2011 delno sofinancirana iz sredstev 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZOF-1 v višini 246.467,00 EUR, iz istega naslova je bila investicija v letu 2012 financirana v višini 331.203,00 EUR.

SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI


V petek, 24. junija 2012, smo organizirali osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, ki se je odvijala na obnovljenem Starem trgu v Ljutomeru pod mogočno lipo, katero so posadili 26. junija 1991 kot simbol ob razglasitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Veseli me, da se je ob tako pomembnem prazniku zbralo toliko občanov in smo lahko skupaj počastili ta dan. Spomnili smo se na čas, ko je cela država delovala kot dober tim. Takrat smo imeli jasen cilj, ki nas je motiviral, organiziral in poganjal k učinkovitosti, usklajenemu delu in skupinski zmagi. Dosegli smo nekaj, kar je dragoceno, bili smo enotni.  Mislim, da je prava pot prihodnosti naše občine, pot poguma, samozavesti, enotnosti in upanja.


Ob tem prazniku nas je nagovoril slavnostni govornik gospod Miran Puconja, v kulturnem programu so sodelovali gospod Tone Kuntner, dekliški pevski zbor Pole Poje, Ljutomerski oktet, folklorna skupina Leščeček, KD Slavka Osterca Veržej, otroci vrtca Ljutomer in Pihalni orkester KUD Ivan Kaučič Ljutomer.

Zahvala gre vsem, ki so sodelovali pri tej čudoviti slovesnosti in jo s svojim prispevkom naredili tako posebno. Iskrena hvala gospe Cilki Jakelj, ki je prireditev režirala.

 

PODELITEV PRIZNANJ DIJAKOM GIMNAZIJSKEGA IN VZGOJITELJSKEGA PROGRAMA


V petek, 22. junija 2012, sem se na povabilo ravnatelja Gimnazije Franca Miklošiča gospoda Zvonka Kusteca, udeležila slavnostne podelitve priznanj dijakom in dijakinjam za dosežke v minulem šolskem letu.

Številne nagrade in odlične uvrstitve na tekmovanjih znanja in drugih preizkušnjah pričajo o tem, da dijaki in dijakinje delajo dobro in v svoje uspehe in zastavljene cilje vlagajo veliko truda. Ob tem pa se je potrebno iskreno zahvaliti tudi vsem, ki jim stojijo ob strani in uresničujejo del svojega življenjskega poslanstva skozi predanost do uspehov dijakov. Iskreno čestitam vsem ob zaključku šolskega leta, seveda tudi njihovim profesorjem in mentorjem. Čestitke tudi za odličen in zabaven program.

 

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV IZ CELOTNE OBČINE LJUTOMER


V četrtek, 21. junija 2012, sem v dvorani Glasbene šole Ljutomer sprejela najuspešnejše osnovnošolce in osnovnošolke, ravnatelje ter mentorje iz osnovnih šol celotne občine.

Prepričana sem, da smo vsi ponosni na učence naše občine, ki dosegajo res lepe rezultate na šolskih in športnih tekmovanjih kot tudi pri projektih v katere se vključujejo. Verjamem, da se je potrebno za dobre rezultate v šoli tudi čemu odpovedati, vendar sem prepričana, da jim danes ni žal, saj so lahko ponosni na svoje dosežke. Iskreno čestitam vsem učencem za izjemen uspeh, prav tako gredo čestitke ravnateljicam, učiteljem in mentorjem.

 

SREČANJE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE V LJUTOMERU


V sredo, 20. junija 2012, smo se v Ljutomeru srečali župani s sodelavci občinskih uprav.  Veseli me, da se je ta dogodek zgodil prav v Ljutomeru, saj preko druženja in mreženja pridemo do boljšega razumevanja in do novih idej.


Tudi skozi športne aktivnosti smo se med seboj povezali, navijali eni za druge in prepričana sem, da smo s tem tudi mi korak bliže spoznanju dejstva, da smo županje in župani skupina, tim, ekipa, ki lahko naredi ogromno dobrega za Slovenijo, s tem, ko vsak izmed nas naredi vse v njegovi moči za dobro svoje občine. Povezani smo močnejši, saj lahko občine pridobimo več sredstev, ustvarimo več pogojev za zagon lokalnega gospodarstva, skrbimo za okolje, izobraževanje in ohranjanje kulturne dediščine ter uresničimo več potencialov, ki so nam dani. Bilo je enkratno in hvala vsem udeležencem srečanja za prijetno popoldne.