Monthly Archives: december 2010

Denarni prispevek za 197 prleških študentov

V torek, 28. decembra, sem z veseljem podpisala pogodbe na podlagi katerih bodo naši študentje prejeli denarni prispevek. Gre za pomoč 197 študentom v skupni višini 13.500,00 EUR.

Prizadevala si bom, da bi v prihodnjih letih namenili več sredstev za te namene in še dodatna sredstva ob uspešnem zagovoru diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije.

Razstava fotografij o osamosvojitvi Slovenije

V nedeljo, 26. decembra 2010, sem se udeležila razstave fotografij prelomnih dogodkov osamosvojitve Slovenije v letih 1990 in 1991, ki jo je pripravilo Območno združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti v hotelu Bioterme pri Mali Nedelji.

Lepo je, da se tudi skozi take prireditve spomnimo naših veteranov, ki so brez zadržkov tvegali vse za nas, za svojo domovino ter soljudi in ob tem premagali največji izziv naše generacije ter prestali največjo preizkušnjo naše države.

Zahvala za organizacijo gre gospodu Alojzu Novaku, gospodu Alojzu Filipiču, gospodu Milošu Vrbančiču in gospodu Marku Miliču, ki je razstavo z naslovom Občina Ljutomer v boju za samostojno Slovenijo tudi uradno odprl.

Seja Sveta Pomurske razvojne regije

Sreda, 22. decembra 2010 – V sredo smo se župani pomurskih občin sestali na 8. seji Sveta ustanoviteljic Ceropa na Vaneči, popoldan pa v Ljutomeru na 35. seji Sveta Pomurske razvojne regije.

Sveta regije se je poleg 28 županov pomurskih občin udeležil bivši minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, gospod dr. Henrik Gjerkeš.

Imenovana sem bila za prvo predsednico Sveta Pomurske razvojne regije, mesto 2. namestnika pa je prevzel novi župan Občine Beltinci, dr. Matej Gomboši. Župani so me prijetno presenetili z prelepo orhidejo.

Najpomembnejša točka dnevnega reda je bila tretja točka – informacija o stanju na projektu o izgradnji in obratovanju ter skupnemu upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja, katero je podal g. Gjerkeš. Za projekt je predvidenih 90 milijonov evrov, ki se bodo črpali iz kohezijskih skladov Evropske unije, zagotovljeni pa so znotraj pomurskega zakona. Z veseljem ugotavljamo, da smo občine dosegle ogromno, saj smo za vse omenjene sisteme podpisali pogodbo o inženiringu.

Znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer

Torek, 21. decembra 2010 – V torek je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil predlog sklepa na podlagi katerega se je znižalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer v višini 10 %.

O znižanju sem se pred posredovanjem predloga občinskim svetnikom, pogovarjala tudi s predstavniki Območno-obrtne podjetniške zbornice Ljutomer in Klubom managerjev Ljutomer, ki so predlog podprli. Večje znižanje ta trenutek ni mogoče glede na finančno stanje Občine Ljutomer.