Monthly Archives: december 2010

Denarni prispevek za 197 prleških študentov

V torek, 28. decembra, sem z veseljem podpisala pogodbe na podlagi katerih bodo naši študentje prejeli denarni prispevek. Gre za pomoč 197 študentom v skupni višini 13.500,00 EUR.

Prizadevala si bom, da bi v prihodnjih letih namenili več sredstev za te namene in še dodatna sredstva ob uspešnem zagovoru diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije.

Razstava fotografij o osamosvojitvi Slovenije

V nedeljo, 26. decembra 2010, sem se udeležila razstave fotografij prelomnih dogodkov osamosvojitve Slovenije v letih 1990 in 1991, ki jo je pripravilo Območno združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti v hotelu Bioterme pri Mali Nedelji.

Lepo je, da se tudi skozi take prireditve spomnimo naših veteranov, ki so brez zadržkov tvegali vse za nas, za svojo domovino ter soljudi in ob tem premagali največji izziv naše generacije ter prestali največjo preizkušnjo naše države.

Zahvala za organizacijo gre gospodu Alojzu Novaku, gospodu Alojzu Filipiču, gospodu Milošu Vrbančiču in gospodu Marku Miliču, ki je razstavo z naslovom Občina Ljutomer v boju za samostojno Slovenijo tudi uradno odprl.

Seja Sveta Pomurske razvojne regije

Sreda, 22. decembra 2010 – V sredo smo se župani pomurskih občin sestali na 8. seji Sveta ustanoviteljic Ceropa na Vaneči, popoldan pa v Ljutomeru na 35. seji Sveta Pomurske razvojne regije.

Sveta regije se je poleg 28 županov pomurskih občin udeležil bivši minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, gospod dr. Henrik Gjerkeš.

Imenovana sem bila za prvo predsednico Sveta Pomurske razvojne regije, mesto 2. namestnika pa je prevzel novi župan Občine Beltinci, dr. Matej Gomboši. Župani so me prijetno presenetili z prelepo orhidejo.

Najpomembnejša točka dnevnega reda je bila tretja točka – informacija o stanju na projektu o izgradnji in obratovanju ter skupnemu upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja, katero je podal g. Gjerkeš. Za projekt je predvidenih 90 milijonov evrov, ki se bodo črpali iz kohezijskih skladov Evropske unije, zagotovljeni pa so znotraj pomurskega zakona. Z veseljem ugotavljamo, da smo občine dosegle ogromno, saj smo za vse omenjene sisteme podpisali pogodbo o inženiringu.

Znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer

Torek, 21. decembra 2010 – V torek je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil predlog sklepa na podlagi katerega se je znižalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer v višini 10 %.

O znižanju sem se pred posredovanjem predloga občinskim svetnikom, pogovarjala tudi s predstavniki Območno-obrtne podjetniške zbornice Ljutomer in Klubom managerjev Ljutomer, ki so predlog podprli. Večje znižanje ta trenutek ni mogoče glede na finančno stanje Občine Ljutomer.

Obisk direktorja JSKD g. Igorja Teršarja

Torek, 21. decembra 2010 – V torek se je na moje povabilo na Občini Ljutomer mudil direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ( v nadaljevanju JSKD), g. Igor Teršar. Pogovoru se je pridružila tudi ga. Mira Rebernik Žižek, vodja izpostave JSKD v Ljutomeru.

S pogovori sem bila v celoti zelo zadovoljna. Dogovorili smo se, da bo plačilo vodje financirana v celoti iz proračuna republiškega sklada (dosedaj je občina sofinancirala plačilo vodje v višini 30 %). Na koncu pogovorov je g. Teršar pohvalil in hkrati obljubil vso podporo ter pomoč pri razvoju kulturne dejavnost v Ljutomeru.

Sprejem občanov in društva, ki so bili deležni posebnega priznanja na državni ravni in širše

Ponedeljek, 20. decembra 2010 – V ponedeljek sem sprejela zaslužne občane in društva, ki so bili deležni posebnega priznanja na državni ravni in širše. Zelo sem ponosna, ker imamo v naši občini toliko izjemnih ljudi, ki s svojim delom bogatijo naše okolje in s tem prispevajo k razvoju občine.  Nagrajencem se v imenu občine Ljutomer še enkrat zahvaljujem za izjemne dosežke.

Monografijo prejmejo:

  • gospod Branko Žnidarič, novoizvoljeni podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije za 25. let aktivnega in uspešnega delovanja v svetu športa;
  • gospod Boris Sunko – prejemnik nagrade Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo  na  področju socialnega varstva v zadnjih petih letih 2010;
  • gospa Marija Gaube – prejemnica zlate plakete TZS za prizadevno dolgoletno delo in pomoč pri uresničevanju programov turistične društvene organizacije;
  • gospa Marija Pušenjak – prejemnica priznanja ob 20. letnici delovanja Slovenske Karitas;
  • gospa Mira Babič –  prejemnica priznanja društva MFA Slovenije za uspešno delo z mladimi matematiki;
  • gospa Mira Rebernik Žižek – prejemnica Severjeve nagrade 2010 za življenjsko delo v ljubiteljskih gledališčih;
  • Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer za vključitev Grossmanovega festivala v Evropsko federacijo festivalov fantastičnega filma, kot največjo mrežo festivalov žanrskega filma na svetu.

Prijava dveh projektov na 4. javni razpis – razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Torek, 21. decembra 2010 – Občina Ljutomer bo kandidirala na Četrti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010 z dvema projektoma in sicer:

1. Izgradnja fekalne kanalizacija Šalinci – Krištanci – Grlava.

Predračunska vrednost projekta po tekočih cenah znaša skupaj 1.503.142,92 EUR z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2011. V kolikor bo občina uspela na razpisu dobi 100 % nepovratnih sredstev.

S predmetno investicijo se prvič rešuje problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda skupaj 263 prebivalcem in sicer 175 prebivalcem iz naselja Šalinci, 76 prebivalcem iz naselja Krištanci in 111 prebivalcem iz  naselja  Grlava.

Skupna dolžina gravitacijskih kanalov znaša 5,172 km, skupna dolžina tlačnih vodov pa znaša 2,185 km. Kanalizacija bo zgrajena v skupni dolžini 7,357 km.

2. Zbirni kanal Pristava – Stročja vas.

Predračunska vrednost projekta Zbirni kanal Pristava – Stročja vas po tekočih cenah znaša skupaj 846.695,87 EUR, z DDV. Investicija se bo izvajala v letu 2012. V kolikor bo občina uspela na razpisu dobi 100 % nepovratnih sredstev.

S predmetno investicijo se prvič rešuje problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda skupaj 295 prebivalcem in sicer 277 prebivalcem iz naselja Pristava ter 18 prebivalcem iz naselja Stročja vas.

Skupna dolžina gravitacijskih kanalov znaša 2277 m, skupna dolžina tlačnih vodov je 1229 m, skupaj torej 3506 m kanalizacije.

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 2. redni seji potrdil DIIP za oba projekta.