KS Stara Cesta

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati).

Volilna enota 1 obsega območje naselja Desnjak, volijo se 3 (trije) člani sveta

  • 1 ROBERT KOSMAJER
  • 2 BRANKO PINTARIČ
  • 3 MARINA KOSMAJER

Volilna enota 2 obsega območje naselja Mekotnjak, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 2 BOŠTJAN JELEN
  • 3 BOJANA BUKOVEC
  • 4 DAMJAN NOVAK

Volilna enota 3 obsega območje naselja Stara Cesta, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 1 SANDI SENČAR
  • 2 MELITA SENČAR
  • 3 MIHAEL VRBNJAK