KS Stara Cesta

KS STARA CESTA

Volilna enota 1 obsega območje naselja Desnjak, volijo se 3 (trije) člani sveta

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 2 BRANKO PINTARIČ
  • 4 SREČKO ZAVRATNIK
  • 5 JOŽICA PINTARIČ

Volilna enota 2 obsega območje naselja Mekotnjak, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 MIHAELA CAJNKAR
  • 4 DAMJAN NOVAK

Volilna enota 3 obsega območje naselja Stara Cesta, volijo se 3 (trije) člani sveta

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 1 MELITA SENČAR
  • 2 MARIJAN VRABELJ
  • 6 FRANC JESENIK