Monthly Archives: februar 2011

Obisk občnih zborov

Petek, 25. februarja 2011 – V petek sem se udeležila občnega zbora PGD Globoka. Zahvalila sem se povabilu in opravičila svoj izostanek Kulturnemu druđtvu Anton Krempl Mala Nedelja in Zboru Kluba tajnic.

V soboto, 26. februarja 2011 sem se udeležila občnega zbora PGD Spodnji Kamenščak, PGD Cven in PGD Pristava. Žal se mi ni uspelo udeležiti občnega zbora krajevne organizacije Rdečega križa.

Občni zbori so bili zelo dobro bili obiskani in so odlično uspeli. Zelo lepo je videti toliko ljudi na enem mestu, ki slavijo uspehe drug drugega. Iskrene čestitke gredo vsem, ki so dobili priznanja, še posebej pa mladim iz PGD Pristave, ki so dosegli odlične rezultate na državni in regionalni ravni! Bravo mladi gasilci!

Sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport v zvezi s projektom ŠRC Ljutomer

Sreda, 24. februarja 2011 – V sredo nas je na Ministrstvu za šolstvo in šport v Ljubljani sprejela ga. Plestenjak v zvezi z realizacijo projekta ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v Športno-rekreacijskem centru Ljutomer (ŠRC Ljutomer). Seznanila sem jo s konkretnimi problemi s katerimi se srečuje občina v zvezi z omenjenim projektom.

Izpostavila sem naslednje probleme:

1. Prestavitev električnega kabla (na sestanku pri Elektru Maribor smo se uspeli dogovoriti, da bodo zahtevali prestavitev samo v dolžini cca. 350 m in ne prvotno zahtevanih cca. 1000 m).

2. Zagotavljanja lastnih sredstev v letošnjem letu (2011) v višini 746.709 EUR in v letu 2012 v višini 581.675 EUR – skupaj 1.328.384 EUR.

3. Revidiranje projekta in ugotovitev realnih potreb.

Bili smo uspešni, saj smo se uspeli dogovoriti, da lahko ugotovimo realne potrebe, kot sem že napovedala na 3. redni seji – Revizija projekta. S slednjim so se na MŠŠ v celoti strinjali in nas pohvalili, da razmišljamo racionalno. Obljubljeno je, da četudi znižamo vrednost projekta iz cca 3 mio. EUR na cca 2,3 mio. EUR, bo MŠŠ sofinanciralo 1 mio. EUR. Pripraviti moramo vse analize, ovrednoti celoten projekt in pripraviti analizo stroškov in koristi ter dokazati, da smo dosegli vse cilje iz razpisa. Vsekakor se bomo na občini potrudili maksimalno, da ne bomo vračali sredstev, čeprav bomo z zagotavljanjem lastnega deleža sredstev imeli še naprej težave in to vprašanje še vedno ostaja odprto – kje najti potreben denar oz. kateri drugi projekt črtati, da lahko izpeljemo omenjenega.

Sprejem dobitnic jubilejnega priznanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Ponedeljek, 21. februarja 2011Čeprav sem se udeležila 50. obletnice Strokovnega društva in gospe Cvetki Steržaj ter gospe Štefki Šőmen že takrat iskreno čestitala, sem se želela z njima še osebno srečati in jima iskreno povedati kako ponosna sem na njiju, ker sta v tako veliki meri (in z velikim srcem) pomagale ljudem.

Moram priznati, da sta me s svojimi zgodbami tako ganile, da se nam je kar nekajkrat zarosilo oko. Zahvaljujem se obema za čudovito urico prijetnega klepeta. Ogromno mi pomeni, če imam priložnost srečati ljudi, ki radi stojijo ob strani sočloveku, saj verjamem, da je to edino kar šteje in človeka bogati.

Sprejem skupine Beli Jorgovan iz Doma starejših občanov v Ljutomeru

Ponedeljek, 21. februarja 2011 – V ponedeljek sem sprejela skupino Beli Jorgovan iz Doma starejših občanov v Ljutomeru. Srečanje je bilo zelo prijetno in veselo – začelo se je s harmoniko. Pogovori so potekali v sproščenem vzdušju. Pokazala sem jim poročno dvorano in jih povabila v muzej, kjer jim je gospod Ratiznojnik predstavil pomembne dogodke v zgodovini Ljutomera in filme Karla Grossmanna, najstarejše filmske zapise v Sloveniji.

Gostje so zadovoljni zapustili protokolarne prostore občine in muzej. Podarili so mi darilo, ki so ga sami izdelali. V zahvalo pa sem jim v imenu občine podarila monografijo Občine Ljutomer, ki jo bodo namestili v čitalnico DSO.

Razgovor na Elektru Maribor – prestavitev el. kabla v ŠRC Ljutomer in na Jurševki

Sreda, 16. februarja 2011 – V sredo sem opravila razgovor v zvezi s prestavitvijo električnega kabla na območju športno – rekreacijskega centra v Ljutomeru, ki je zahteva Elektra v projektnih pogojih k projektu izgradnje novih športnih površin. Dejstvo je, da občina takrat tega stroška ni vključila v projekt, ki ga je prijavljala za pridobitev nepovratnih sredstev MŠŠ. Prav tako je dejstvo, da je bila podpisana pogodba za izgradnjo na podlagi katere bi naj sicer občina dobila 1 mio EUR nepovratnih sredstev, sama pa bi morala zagotoviti 2 mio EUR. Zagotoviti slednje ob predpostavki, da ima občina trenutno primanjkljaj cca. 1,5 mio EUR in da je realno letno nameniti 4 mio EUR za investicije ter da je prevzetih obveznosti za naslednja leta cca. 10 mio EUR upam, da je situacija razumljiva.

Uspeli smo se dogovoriti, da bo trasa prestavitve krajša in za nižje stroške. V sredo naslednji teden pa sem prosila za termin sestanka na MŠŠ, kjer si bom prizadevala, da nastala situacija ne bo povzročila vračanja sredstev, ki jih je občina že porabila iz tega naslova (cca 350.000 EUR) in poskušala dogovoriti sprejemljive rešitve.

V zvezi z prestavitvijo električnega kabla na Jurševki, kjer želimo komunalno opremiti zemljišča za individualno gradnjo, saj v Ljutomeru občutno manjka parcel za gradnjo, smo bili uspešni in dosegli dogovor, da si bo Elektro prizadeval sofinancirati prestavitev.

Ogled prostorov za mlade

Četrtek, 10. februarja 2011 – Ker mladinska društva v občini nimajo svojih prostorov, smo si v četrtek  skupaj ogledali možne lokacije za njihovo društveno dogajanje in druženje. Zelo pozitivno ocenjujem, da so mladi izpostavili tudi druga društva in druge potencialne koristnike, ki potrebujejo prostore in so jih pripravljeni deliti z vsemi zainteresiranimi. Kasneje sem opravila razgovor tudi z drugimi društvi, ki se interesirajo za koriščenje praznih poslovnih prostorov v lasti Občine Ljutomer.

Srečanje z ministrico Dušo Trobec Bučan

Sreda, 9. februarja 2011 – V sredo smo se župani srečali z ministrico za lokalno samoupravo in regionalno politiko ga. Dušo Trobec Bučan. Spregovorila je o nadaljevanju procesa decentralizacije in regionalizacije Slovenije ter o spremembah novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter načrtovanih spremembah na področju zakona o financiranju občin in zakona o lokalni samoupravi. Žal ocenjujem, da bi se morali najprej ukvarjati z vprašanjem, katere pristojnosti naj bi imele pokrajine in kam s odvečnim kadrom, ki se danes zaposleni na občinah in v državni upravi.