KS Cven

KRAJEVNA SKUPNOST CVEN

Volilna enota 1 obsega naselje Cven, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 2 BORO ZEMLJAK
  • 4 JANJA SLANA
  • 8 SAMO ŠKRGET

Volilna enota 2 obsega naselje Mota, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 5 MIROSLAVA ŽIBRAT
  • 6 DEJAN BABIČ

Volilna enota 3 obsega del naselja Krapje od št. 1 do vključno 35, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 EMIL MAUČEC

Volilna enota 4 obsega del naselja Krapje od št. 36 do vključno 78, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 SAŠA POLAJNAR