KS Cven

KRAJEVNA SKUPNOST CVEN

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati)

Volilna enota 1 obsega naselje Cven, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 1 PETER PETEK
  • 2 DARKO RUDOLF
  • 3 SARA VINKOVIČ

Volilna enota 2 obsega naselje Mota, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 ANDREJ CIMERMAN
  • 2 CARMEN LEVOVNIK

Volilna enota 3 obsega del naselja Krapje od št. 1 do vključno 35, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 EMIL MAUČEC

Volilna enota 4 obsega del naselja Krapje od št. 36 do vključno 78, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 SAŠA POLAJNAR