Na prvem mestu je občan!

Občina Ljutomer mora ponuditi ugodne in zdrave pogoje za življenje vsem generacijam. Kot županja bom gojila in vedno znova vzpostavljala neposreden stik z občankami in občani saj je moja velika želja, da jih spoznam čim več in jim pomagam po svojih najboljših močeh. Prepričana sem, da je z neposrednim pogovorom mogoče rešiti vrsto problemov, zato mora znati županja predvsem poslušati svoje občanke in občane. Prav tako si bom prizadevala, da bodo vsi občani enakopravno obravnavani in o vsem sproti obveščeni.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ vsem občankam in občanom, javnim zavodom, krajevnim skupnostim… po predhodni najavi.

UMIRITEV RASTI KOMUNALNIH IN DRUGIH OBČINSKIH DAVŠČIN -omogočanje plačevanja na obroke;

PRESKRBA S PITNO VODO V VSAKI VASI IN ZAGOTOVITEV ENOTNE CENE VODE vsem našim občanom (tudi tistim, ki so priključeni na ormoški vodovod);

IZGRADNJA STANOVANJSKE SOSESKE za mlade družine in druge, ki si želijo ustvariti dom v naši občini;

POMOČ BREZPOSELNIM pri uveljavljanju socialnih pomoči in denarna pomoč za  premostitev ogroženosti v družini;

POMOČ ZAPOSLENIM Z MINIMALNIMI DOHODKI pri vzgoji in izobraževanju otrok, bolj dostopno vključevanje v družabne, kulturne in druge dogodke;

POMOČ »NOVOPEČENIM« STARŠEM z denarnim prispevkom ob rojstvu otroka in sodelovanje pri projektih drugih institucij, ki skrbijo za ustvarjanje prijaznih pogojev za družine (npr. Hrčkova knjižica-prispevek pošte);

OLAJŠAVE ZA OTROKE: Cene vrtcev se ne smejo dvigniti v teh hudih časih. Znižanje plačila vrtcev za starše, ki si rešujejo stanovanjsko problematiko (za 1. plačilni razred) in v primeru počitnic in daljše odsotnosti zaradi bolezni otroka; subvencioniranje prehrane osnovnošolcem, pomoč socialno ogroženih pri nakupu šolskih potrebščin in druge morebitne subvencije.

POMOČ ŠTUDENTOM z denarnim prispevkom pri vpisu v višji letnik, ob uspešnem zagovoru diplome, magistrske naloge, doktorata itd.) in z denarnim prispevkom organizaciji študentov.

SPODBUJANJE IZBOLJŠANJA DEMOGRAFSKE STRUKTURE s sprejetjem ukrepov za pomoč mladim (družinam), s katerimi bi zmanjšali “beg možganov” in privabili mlade izobražene kadre;

POMOČ STAREJŠIM z denarnim prispevkom za pomoč pri nakupu zdravil ipd.;

MLADINI OMOGOČITI sodelovanje pri kreiranju celovite in dolgoročne mladinske politike;

SPODBUJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI posameznikov, in društev, delo prostovoljcev vse v korist zvišanja kakovosti življenja občanov.

VEČJA VLOGA KRAJEVNIH SKUPNOSTI:  redno sodelovanje s predsedniki KS ter zagotovitev pogojev za enakomeren razvoj vseh KS v občini.

Ob sredah – KLEPET ŽUPANJE Z OBČANI!

IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA IN SVEŽIH NOVIC v vsako gospodinjstvo za redno in predvsem objektivno komunikacijo med občino in občani, KS, odzivi na nepravilnosti;