Monthly Archives: december 2011

Vse najboljše v novem letu

Spoštovane občanke in občani,

zahvaljujem se vam na izkazanem zaupanju v tem letu in zelo dobrem sodelovanju.

Vesela sem, da se pogovarjamo o težavah in skupaj iščemo rešitve v dialogu.

Odprtost in razumevanje vaših mnenj, pogledov, idej in težav, ki vas pestijo,

ostaja moja zaveza za prihodnost.

Skupaj s sodelavci občinske uprave bomo tudi v prihodnje delali na tem,

da uresničimo zastavljene cilje in

prispevamo k temu, da Ljutomer ostaja zelo prijazno in privlačno okolje

za življenje, delo in ustvarjanje.

Hvala na vaši podpori in vse najboljše v novem letu.

Upam, da ga v čim večjem številu dočakamo skupaj na glavnem trgu.

 

županja

mag. Olga Karba

 

Izgradnja krožišča “K2”

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije se je poleg krožišča izvedlo tudi rekonstrukcijo ceste v dolžini 100 metov ter priključne ceste za dostop do bencinskega servisa in glavne železniške postaje. Vrednost investicije je znašala 650.000 EUR, od tega je Direkcija Republike Slovenije za ceste prispevala 250.000 EUR, Dars 170.000 EUR, ostalo pa Občina Ljutomer. Za ureditev notranjosti krožišča je Občina Ljutomer sprejemala pobude občanov in tako je na željo večine posajena vinska trta.

OGLED POŽARA NA SPODNJEM KAMENŠČAKU

V torek, 27. decembra 2011, sva si z poveljnikom CZ gospodom Brankom Novakom ogledala pogorišče na Spodnjem Kamenščaku v mladinskem centru.

Nastala je velika škoda na objektu, ki so si ga uspeli urediti na prostovoljni način in z uspešnim pridobivanjem nepovratnih sredstev.

Zahvala za pomoč gre PGD Ljutomer, PGD Spodnji Kamenščak, PGD Cezanjevci in PGD Gresovščak.

 

OBISK KOLEDNIKOV

V torek, 27. decembra 2011, so me obiskali koledniki z župnikom gospodom Andrejem Zrimom in kaplanom gospodom Gregorjem Šemrlom za kar sem jim hvaležna saj je bilo prav prijetno poslušati njihove besede in iskrene želje.

 

Rekonstrukcija letnega kopališča

This slideshow requires JavaScript.

Na območju Letnega kopališča v Ljutomeru je bilo v letu 2011 izvedeno investicijsko vzdrževanje in sicer zamenjava filtrov za čiščenje vode in obnova elektro omarice, v skupni višini 10.200 EUR. Prav tako je bilo realizirano plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za otroški bazen v višini 21.600 EUR. V letu 2012 je bil izveden nakup zaščite pred zamrzovanjem olimpijskega bazena v vrednosti 7.020,00 EUR.