KS Radoslavci

KS RADOSLAVCI

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati).

Volilna enota 1 obsega območje naselja Radoslavci in Sitarovci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 2 BORIS FILIPIČ
  • 4 LILJANA PERŠAK
  • 5 VENČESLAV RAKUŠA

Volilna enota 2 obsega območje naselja Precetinci, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 2 MARJAN ZMAZEK
  • 3 IRENA ŽINKO

Volilna enota 3 obsega območje naselja Godemarci, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 MARIJA CIGLARIČ
  • 3 ANDREJ CIGLARIČ