KS Radoslavci

KS RADOSLAVCI

Volilna enota 1 obsega območje naselja Radoslavci in Sitarovci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 1 JANEZ RUDOLF
  • 3 TANJA BRATINA
  • 8 VENČESLAV RAKUŠA

Volilna enota 2 obsega območje naselja Precetinci, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 2 MARJAN ZMAZEK
  • 5 IRENA ŽINKO

Volilna enota 3 obsega območje naselja Godemarci, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 ALOJZ CIGLARIČ
  • 3 IRENA KOVAČIČ