KS Železne Dveri

KS ŽELEZNE DVERI

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati).

Volilna enota 1 obsega območje naselja Cuber, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 INES KRAJNC

Volilna enota 2 obsega območje naselja Gresovščak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 MITJA LUKOVNJAK

Volilna enota 3 obsega območje naselja Ilovci, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 ROBERT OZMEC

Volilna enota 4 obsega območje naselja Jeruzalem, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 JANJA KOCIPER

Volilna enota 5 obsega območje naselja Plešivica, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 SABINA RAJH

Volilna enota 6 obsega območje naselja Radomerje, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 MIROSLAV GRNJAK

Volilna enota 7 obsega območje naselja Radomerščak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 SANDRA NOVAK

Volilna enota 8 obsega območje naselja Slamnjak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 BORUT KRAJNC

Volilna enota 9 obsega območje naselja Železne dveri, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 DRAGO KARBA