KS Železne Dveri

KS ŽELEZNE DVERI

Volilna enota 1 obsega območje naselja Cuber, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 BOŽIDAR BOGŠA

Volilna enota 2 obsega območje naselja Gresovščak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 JOŽEF ŠTIBERC

Volilna enota 3 obsega območje naselja Ilovci, voli se 1 (en) član sveta.

  • 3 JANI PRAJNER

Volilna enota 4 obsega območje naselja Jeruzalem, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 CVETKA SLAVINEC

Volilna enota 5 obsega območje naselja Plešivica, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 ANITA BRATINŠČAK HANŽELIČ

Volilna enota 6 obsega območje naselja Radomerje, voli se 1 (en) član sveta.

  • 4 MILAN HUNJADI

Volilna enota 7 obsega območje naselja Radomerščak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 MARJAN MUNDA

Volilna enota 8 obsega območje naselja Slamnjak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 3 BORUT KRAJNC

Volilna enota 9 obsega območje naselja Železne dveri, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 DRAGO KARBA