Kandidati za občinski svet

Volilna enota 1

Volilna enota 1 obsega območje Krajevne skupnosti Ljutomer z naselji: Babinci, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru in Spodnji Kamenščak.

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 10

1 Mag. OLGA KARBA

2 NIKO MIHOLIČ

3 DARINKA BUDNA

4 JAN FILIPIČ

5 VLASTA MARKOVIČ

6 VALTER DVANAJŠČAK

7 MATEVŽ FERENCEK

8 MARIJA ZADRAVEC

9 DARINKA ŠTUHEC

 

Volilna enota 2

Volilna enota 2 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cven z naselji: Cven, Krapje in Mota;
Krajevne skupnosti Krištanci – Šalinci – Grlava z naselji: Grlava, Krištanci in Šalinci;
Krajevne skupnosti Stara Cesta z naselji: Desnjak, Mekotnjak in Stara Cesta;
Krajevne skupnosti Stročja vas z naselji: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas;
Krajevne skupnosti Železne Dveri z naselji: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne Dveri.

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 10

1 JANKO ŠPINDLER

2 SAŠA POLAJNAR

3 JOŽE PANIČ

4 NADA MARINIČ

5 MARJAN MUNDA

6 EMA NEMEC

7 BORO ZEMLJAK

Volilna enota 3

Volilna enota 3 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cezanjevci z naselji: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci in Zgornji Kamenščak;
Krajevne skupnosti Mala Nedelja z naselji: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Moravci v Slovenskih Goricah in Mala Nedelja;
Krajevne skupnosti Radoslavci z naselji: Godemarci, Precetinci, Radoslavci in Sitarovci.

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 10

1 MANJA GOSPODARIČ

2 SILVESTER PERKO

3 IRENA ŽINKO

4 ANTON VRBNJAK

5 VILJEM VAJDA