Kandidati za občinski svet

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 8

Volilna enota 1

Volilna enota 1 obsega območje Krajevne skupnosti Ljutomer z naselji: Babinci, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru in Spodnji Kamenščak.

1 mag. OLGA KARBA

2 JAN FILIPIČ

3 DARINKA BUDNA

4 MARIO HOŠPEL

5 VALENTINA VALANT

6 GREGOR FRUMEN

7 NINA ŽITEK

8 VALTER DVANAJŠČAK

9 DARINKA ŠTUHEC

Volilna enota 2

Volilna enota 2 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cven z naselji: Cven, Krapje in Mota;
Krajevne skupnosti Krištanci – Šalinci – Grlava z naselji: Grlava, Krištanci in Šalinci;
Krajevne skupnosti Stara Cesta z naselji: Desnjak, Mekotnjak in Stara Cesta;
Krajevne skupnosti Stročja vas z naselji: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas;
Krajevne skupnosti Železne Dveri z naselji: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne Dveri.

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 8

1 JOŽEK PANIČ

2 SAŠA POLAJNAR

3 JANKO ŠPINDLER

4 ANGELA LUKMAN

5 ROBERT KOSMAJER

6 INES KRAJNC

7 VLADIMIR SMREKAR

Volilna enota 3

Volilna enota 3 obsega območje:
Krajevne skupnosti Cezanjevci z naselji: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci in Zgornji Kamenščak;
Krajevne skupnosti Mala Nedelja z naselji: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Moravci v Slovenskih Goricah in Mala Nedelja;
Krajevne skupnosti Radoslavci z naselji: Godemarci, Precetinci, Radoslavci in Sitarovci.

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ – obkrožite številko 8

1 BOŠTJAN ŽERDIN

2 DAŠA HORN

3 BORIS FILIPIČ

4 IRENA ŽINKO

5 ALEŠ LIPOVEC