KS Mala Nedelja

KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA

Volilna enota 1 obsega naselje Moravci v Slovenskih Goricah. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 DANIEL LUKAČIČ
  • 3 MAJA TRBUC

Volilna enota 2 obsega naselje Drakovci. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 2 BOŠTJAN ŽERDIN
  • 3 SONJA KRAJNC

Volilna enota 3 obsega naselje Bučkovci.

Voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 JOŽE SODEC

Volilna enota 4 obsega naselje Mala Nedelja. Voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 DANIJEL RAKUŠA

Volilna enota 5 obsega naselje Kuršinci. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 3 FRANČIŠEK ZMAZEK
  • 5 SVETLANA OLETIČ

Volilna enota 6 obsega naselje Bodislavci. Voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 STANISLAV SOVEC