KS Mala Nedelja

KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA

Volilna enota 1 obsega naselje Moravci v Slovenskih Goricah. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati).

  • 1 MIHAELA NOVAK
  • 2 JOŽEF TRSTENJAK

Volilna enota 2 obsega naselje Drakovci. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 BOŠTJAN ŽERDIN
  • 2 SONJA KRAJNC

Volilna enota 3 obsega naselje Bučkovci.

Voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 JOŽE SODEC

Volilna enota 4 obsega naselje Mala Nedelja. Voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 DANIJEL RAKUŠA

Volilna enota 5 obsega naselje Kuršinci. Volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 2 FRANČIŠEK ZMAZEK
  • 3 KATJA ŽNIDARIČ
  • Volilna enota 6 obsega naselje Bodislavci. Voli se 1 (en) član sveta.
  • 1 STANISLAV SOVEC