KS Cezanjevci

KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI

Volilna enota 1 obsega območje naselja Cezanjevci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

Kandidati so:

  • 1 KATJA VUNDERL
  • 2 FELIKS JUTERŠA
  • 3 DUŠAN MURKOVIČ

Volilna enota 2 obsega naselje Branoslavci, volita se 2 (dva) člana sveta.

  • 5 LIDIJA KLEMENČIČ

Volilna enota 3 obsega naselje Vogričevci, volita se 2 (dva) člana sveta.

  • 4 JOŠKO NOVAK

Volilna enota 4 obsega naselje Zgornji Kamenščak, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 EVA ŠTUHEC

Volilna enota 5 obsega naselje Vidanovci, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 DARKO SOBOČAN