KS Cezanjevci

KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati)

Volilna enota 1 obsega območje naselja Cezanjevci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Kandidati so:

3 JANJA VAUPOTIČ

4 KATJA VUNDERL

5 ALEŠ LIPOVEC

Volilna enota 2 obsega naselje Branoslavci, volita se 2 (dva) člana sveta.

2 MANJA GOSPODARIČ

3 DARKO BRIŠAR

Volilna enota 3 obsega naselje Vogričevci, volita se 2 (dva) člana sveta.

1 KAJA BRATUŠA 

2 STANISLAV SENČAR

Volilna enota 4 obsega naselje Zgornji Kamenščak, voli se 1 (en) član sveta.

1 JANI BES

Volilna enota 5 obsega naselje Vidanovci, voli se 1 (en) član sveta.

1 BRANKA KAMERLIN HRAŠOVEC