SESTANEK Z OBČANI KS MALA NEDELJA

This slideshow requires JavaScript.

Pri Mali Nedelji smo se 23. 9. 2013 sestali z občani, ki bivajo na območju Krajevne skupnosti Mala Nedelja. Na povabilo se je odzvalo veliko število krajank in krajanov.

Sestanek je bil namenjen izgradnji vodovodnega omrežja na tem območju, ki bo zagotovila zdravo pitno vodo ter požarno vodo po zahtevah veljavne zakonodaje.

Na sestanek je bil vabljen tudi Janez Smolkovič, direktor podjetja Teleing d.o.o., ki je predstavil vizijo nadaljnjega opravljanja poslov upravljanja kabelsko razdelilnega sistema.

Poleg informacij, ki so jih udeleženci prejeli v zvezi z načrtovano investicijo, so bila skozi razpravo postavljena vprašanja in pobude tudi o drugih aktualnih zadevah, ki se tičejo kanalizacije oz. lastnih čistilnih naprav, komunalnih odpadkov, problematike stare osnovne šole, itd.

Zahvaljujemo se za podane pobude in zastavljena vprašanja, saj le na tak način lahko stvari izboljšujemo, in kolikor je v naši moči tudi rešujemo.