ENERGETSKA SANACIJA OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše je bila 18. 9. 2013 podpisana pogodba za energetsko sanacijo OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Podružnična šola bo tako dobila novo preobleko, ki bo izboljšala pogoje za učenje in delo ter znižala stroške za energijo.

Občina Ljutomer je 26. 2. 2013 projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ocenjena vrednost projekta iz Dokumenta identifikacije investicijskega programa znaša 143.258,70 EUR. Projekt bo sofinanciran v višini 85 % od upravičenih stroškov. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana Dolinka inženiring z.o.o. iz Beltincev. Strokovni in finančni nadzor investicije bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.

V sklopu energetske sanacije bo v celoti urejena toplotna izolacija fasade, zamenjano bo stavbno pohištvo (okna in vrata), obstoječe radiatorske ventile pa bodo nadomestili termostatski ventili. Izvedena bo tudi izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju.