Monthly Archives: julij 2013

Grossmannov festival 2013

V Ljutomeru je v času od 15. do 20. 7. 2013 potekal  že 9. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V slabem tednu smo imeli priložnost srečati in spoznati znane filmske ustvarjalce iz različnih koncev, ogledati vrsto filmskih kreacij, obiskati zanimivo razstavo, parado, kreativne delavnice, koncerte in degustirati odlična vina.

Zahvala gre številni ekipi organizatorjev festivala, ki so vsako leto znova zaslužni, da Ljutomer obiščejo odmevna imena filmske industrije, s čimer Ljutomer pridobiva na prepoznavnosti, tako doma, kot v tujini.

SREČANJE LJUBITELJEV OLDTIMERJEV

Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johann Janez Puch Ljutomer je 7.7.2013 v Ljutomeru organiziralo prireditev, na kateri so v počastitev vstopa Hrvaške v Evropsko unijo in ob 20-letnici sodelovanja društev Slovenije in Hrvaške, ki ohranjajo tehnično dediščino, gostili prijatelje iz Zaboka in Čakovca.

Z velikim veseljem sem se odzvala povabilu in gostom na ta poseben dan, ko so vstopili Evropsko unijo, zaželela iskreno dobrodošlico. Zahvala gre društvu Johann Janez Puch, pobudniku tovrstnih srečanj, katera so dober temelj za nadaljnje skupno sodelovanje, predvsem pa ohranjajo prijateljstvo in dobre odnose s sosedi.

PODELITEV SPRIČEVAL USPEŠNIM MATURANTOM IN MATURANTKAM GIMNAZIJE

Na Glavnem trgu v Ljutomeru je 15. 7. 2013 potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval maturantom in maturantkam Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

S ponosom sem spregovorila tako uspešni generaciji, saj je vseh 128 kandidatov opravilo spomladanski rok splošne mature, 15 med njimi pa doseglo naslov zlatega maturanta. Iskrene čestitke vsem in veliko uspehov na nadaljnji izobraževalni poti.

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA NASELJI NORŠINCI IN BABINCI

V petek, 12. 7. 2013, je bila v županatu Mestne hiše v Ljutomeru podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselji Noršinci in Babinci. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Pogodbena vrednost del znaša 270.580,81 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Projekt zajema izgradnjo sekundarnega voda kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 1.840,36 m, ki bo v nadaljevanju priključeno na skupno čistilno napravo Ljutomer. V okviru investicije bo zgrajenih skupno 87 hišnih priključkov, od tega 68 v Noršincih in 19 v Babincih.

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE V PRISTAVI

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je bila 12. 7. 2013 podpisana pogodba za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Pristavi. Izbrani izvajalec del je podjetje Legartis iz Lendave. Pogodbena vrednost del znaša 244.172,49 EUR, brez DDV. Izvajalec strokovnega in finančnega nadzora bo podjetje GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.
Skupna dolžina predvidenega kanalizacijskega omrežja znaša 2088 m. Trasa kanalizacije poteka v cestnem telesu javnih cest. Z gradnjo kanalizacijskega omrežja bosta zagotovljena odvod in transport odpadnih fekalnih voda iz naselja Pristava na čistilno napravo Ljutomer.

120 LET PGD PRISTAVA

V Pristavi so 7. 7. 2013 pripravili slavnostni dogodek ob 120. letnici obstoja in delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Pristava.

Ob tej častitljivi obletnici sem predsedniku izročila priznanje Občine Ljutomer za dolgoletno delovanje na požarno preventivnem področju.

Zahvala gre članom društva, ki so ob tem jubileju izdali bogato gasilsko-vaško kroniko, kjer je predstavljena vas Pristava ter delovanje gasilskega društva skozi vsa leta njegovega obstoja.

Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je v februarju 2012 podala vlogo na sedmi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za projekt »Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer«.  Vse zahtevane pogoje razpisa je uspelo zagotoviti petim prostovoljnim gasilskim društvom: Cezanjevci, Cven, Precetinci, Radomerje in Radoslavci.
Sofinancerska sredstva znašajo 67.437,89 EUR nepovratnih sredstev oz. 85 % upravičenih stroškov investicije.
Občina Ljutomer je kot prijavitelj in nosilec projekta z izvajalcem del, Prekmurka inženiring z.b.o., ki je bil izbran na javnem razpisu, 21. 1. 2013 podpisala pogodbo o izvedbi del na vseh petih gasilskih domovih. Dela si bila zaključena konec junija 2013. Vrednost del je znašala 89.910,53 EUR z DDV.
Z izvedbo projekta so se na objektih vaško gasilskih domov izvajala različna dela: rušitvena dela, tesarska dela, fasaderska dela, krovska dela, kleparska dela, mizarska dela, parketarska dela in pleskarska dela.

Prenova gasilskega doma v Radoslavcih

This slideshow requires JavaScript.

Krovska dela (dobava in montaža kritine), kleparska dela (dobava in montaža barv. žlebov, kotličkov, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, barvnih snegobranov ), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken).Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radoslavci znaša 20.521 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radoslavci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma v Radomerju

This slideshow requires JavaScript.

Fasaderska dela, (injektiranje – vrtanje utorov in nalivanje silikonske emulzije za vzpostavitev blokade kapilarni vlagi, sanacija cokla), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in vgradnja novih lesenih zunanjih in notranjih vrat), pleskarska dela – popravilo garaže (čiščenje in izravnava obstoječega tlaka, krožno brušenje obstoječega tlaka, izvedba epoksi premaza, kitanje in oplesk ometanih sten z disperzijsko barvo).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radomerje znaša 17.117 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radomerje financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma v Cezanjevcih

This slideshow requires JavaScript.

Rušitvena dela, tesarska dela (uporaba impregnacijskih sredstev, dobava, montaža in barvanje ladijskega poda, letvanje ostrešja z latami in izravnava ostrešja), krovska dela (dobava in montaža kritine, strešnih snegolovov), kleparska dela (izdelava dimniških in zidnih obrob), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in montaža notranjih in zunanjih polic, dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cezanjevci znaša 24.776 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cezanjevci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.