Monthly Archives: januar 2015

Srečanje upokojenih sodelavcev

This slideshow requires JavaScript.

V Hotelu Stela je 30. januarja 2015 potekalo tradicionalno srečanje upokojenih sodelavcev Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer. Srečanja se je udeležilo 21 upokojenih sodelavcev. Hvala vsem za prijetno druženje.

Občina Ljutomer na URBACT info dnevu v Mariboru

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 28. januarja 2015, je v Mariboru potekal URBACT INFO DAN, slovenski informativni dan o programu URBACT. Informativni dan je bil namenjen mestom in občinam, ki si želijo razvijati trajnostne in celostne urbane politike mest.  Uspešna slovenska partnerska mesta iz programa URBACT II – Celje, Ljutomer in Maribor – so delila svoje izkušnje s sodelovanjem v Urbactovih projektih in ponudila notranji pogled na sodelovanje v programu. Občina Ljutomer je preko projekta Active Travel Network pridobila zelo veliko zlasti na področju trajnostne mobilnosti. Izkušnje je predstavil sodelavec Mitja Kolbl, kateremu gre zahvala k uspehu projekta.

Twirling predkvalifikacije v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

V soboto, 24. januarja 2015, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer potekala predkvalifikacijska tekma za 19. Državno prvenstvo v twirlingu. Organizator je bil tokrat Twirling klub Ljutomer, tekme pa se je udeležilo kar 12 klubov iz različnih koncev Slovenije. Čestitke vsem nastopajočim in zahvala organizatorju na lepi prireditvi še posebej ga. Aniti Ketiš, predsednici Twirling kluba v Ljutomeru.

Športnik leta 2014

This slideshow requires JavaScript.

Športna zveza Ljutomer je v četrtek, 22. januarja 2015, razglasila najboljšega športnika, športnico, perspektivnega mladega športnika in športnico, športno društvo in šolsko športno društvo. Športnica in športnik leta 2014 sta Sara Rojnik in Jože Sagaj ml., športno društvo leta 2014 je Kasaški klub Ljutomer, šolsko športno društvo 2014 je ŠŠD OŠ Stročja vas, perspektivna športnica in športnik leta 2014 pa sta postala Anamarija Horvat in Jure Šterman. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj ter obilo uspeha tudi v prihodnje.

Sprejem najboljših športnic in športnikov

This slideshow requires JavaScript.

Pred pričetkom prireditve Športnik leta Športne zveze Ljutomer, ki je potekala 22. 1. 2015, sem v županatu Mestne hiše sprejela najboljše športnice in športnike. Ob tej priložnosti sem se jim zahvalila za njihovo predanost in trdo delo, saj so dosegli izjemne rezultate in s tem ponesli ime občine v druga mesta in države. Ponosna sem na vsakega posameznika. Še enkrat iskrene čestitke.

Ponovoletni sprejem

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 21. januarja 2015, sem sprejela gospodarstvenike, predstavnike državnih institucij, članice in člane Občinskega sveta, predsednike in člane krajevnih skupnosti, predsednike političnih strank, direktorje in ravnatelje javnih zavodov, … Vse goste sta ob sprejemu pozdravila tudi podžupana Boro Zemljak in Janko Špindler ter direktor občinske uprave Tomislav Zrinski. V kulturnem programu sta nastopila Mojca Prejac in Jaka Žunič, za smeh pa je poskrbela stand-up komičarka Lucija Ćirović.

Zelo sem vesela, da smo v minulih letih vsi skupaj dobro sodelovali, torej gospodarstvo, zavodi, krajevne skupnosti, društva in občina. Še bolj sem vesela, ker ste prav vsi odprli srca in naklonili čas skupnemu razmišljanju o najboljših ukrepih za doseganje uspeha. To ste storili kot posamezniki, društva in organizacije, kot tudi v rednih oblikah sodelovanja, še posebej v sklopu obrtniško podjetniškega strateškega sveta. Zahvaljujoč našemu dobremu odnosu ni prišlo zgolj do predlogov in novih idej, ampak tudi do konkretnih rezultatov, kot so spodbude za mlada podjetja in druge razbremenitve gospodarstva.

Zasluga za ta spodbuden občutek, da stvari gredo na bolje, zato gre vsem vam, ker z vašim delom držite gor naše gospodarstvo, uspevate v težjih razmerah zagotavljati vse javne storitve in skrbite za to, da pri razvoju občine nikoli ne spregledamo razvojnih potencialov naših krajev in vasi.

…..V tem duhu, spoštovani prijatelji, vse kar smo dosegli in vse kar bomo dosegli v prihodnje, bo uspelo le, če smo na tej poti skupaj, …če si medsebojno pomagamo in verjamemo, da smo lahko močnejši, da s povezovanjem ne izgubljamo svojega kosa pogače, ampak skupaj pečemo večjo torto.

Tako bomo ustvarili povsem nove zamisli, ki vodijo do boljše prihodnosti. Naj pride kar hoče, naj se spremeni karkoli se bo spremenilo, vendar ena stvar ostaja dana – kdo smo, kje smo in kaj vse zmoremo Prleki.

Strokovna konferenca Pemures

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 15. januarja, je v Ljutomeru potekala strokovna konferenca Razvojne politike na področju obnovljivih virov energije. Konferenca se je odvijala v okviru slovensko-avstrijskega projekta “PEMURES”, pri katerem je v ospredju izmenjava znanj in sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, s katerim se trajno izboljšuje tudi čezmejna regija. Na konferenci smo se osredotočili na lokalne skupnosti in skrbnike razvojnih politik slovenske in avstrijske čezmejne regije in s tem na vse ciljne skupine, ki jih tema zanima. Verjamem, da bomo z prijatelji iz Avstrije še naprej odlično sodelovali pri projektih prihodnosti-obnovljivi viri energije-in uspeli pridobiti nepovratna sredstva. Na konferenci sem se srečala tudi z g. Bernhardom Deutsch županom občine Strem. Čestitke vsem govorcem, veliko smo se naučili!

Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu projekta so zaključeni naslednji vodovodi:

Transportni vodovod Ljutomer

Transportni vodovod Ljutomer v skupni dolžini 5.741 m je zgrajen v celoti.

Vodovod visoka cona

Vodovod visoka cona v skupni dolžni  6.264 m je zgrajen v celoti, razen dela vodovoda v območju izven nivojskega križanja ceste in železniške proge pri Ljutomerčanu. Celotna pogodbena vrednost znaša 671.957,79 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Šalinci – Banovci v KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Vodovod Šalinci – Banovci smo pričeli graditi v juliju. Vodovod je izgrajen v dolžini 3.664 m.

Vodovod Godemarci – Špindler

Vodovod Godemarci – Špindler je v skupni dolžini 1.114 m zgrajen v celoti (razen zaključnih in asfalterskih del). Pogodbena vrednost znaša 354.021,36 EUR (brez DDV).

Vodovod Špindler – Moravski vrh

Vodovod Špindler – Moravski vrh je v skupni dolžini 1.447 m zgrajen v celoti. Vrednost je že upoštevana pri vrednosti vodovoda Godemarci – Špindler.

Vodohran in prečrpalna postaja Špindler

V gradbenem smislu je objekt V=100 m3 zaključen. Izvajajo se strojna in elektro montažna dela. Pogodbena vrednost znaša 157.350,27 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Moravski vrh

Vodohran Moravski vrh V = 100 m3 je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 159.620,16 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – Novi vrh

Vodovod Moravski vrh – Novi vrh v skupni dolžni 2.475 m je zaključen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 375.525,83 EUR (brez DDV). Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela.

Vodovod Novi vrh – odcep

Vodovod Novi vrh v skupni dolžini 1.300 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Investicijska vrednost znaša 101.520,05 EUR (brez ddv).

Vodovod Vinščak

Vodovod Vinščak v skupni dolžini 510 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 53.880,97 EUR, pogodbena pa 87.453,80 EUR.

Vodovod Ermenščak

Vodovod Ermenščak je v skupni dolžini 733 m izveden v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 67.090,61 EUR (brez DDV), pogodbena pa 113.576,19 EUR.

Vodovod Radoslavski breg

Vodovod Radoslavski breg je v izveden v skupni dolžini 2.041 m. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost znaša 180.449,01 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Radoslavski breg

Vodohran in prečrpalna postaja Radoslavski breg V= 100m3, je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 155.796,69 EUR (brez DDV). Izvajajo se obrtniška dela (polaganje keramike) ter strojna in elektro montažna dela.

Vodovod Marinščak

Vodovod Marinščak je zaključen v celoti. Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela. Pogodbena vrednost znaša 165.572,01 EUR (brez DDV). Skupna dolžina vodovoda znaša 779 m.

Vodovod Godemarci I

Vodovod Godemarci I je izveden v skupni dolžini 805 m, torej v celoti. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost del znaša 103.486,78 EUR.

Vodovod Brunovščak

Vodovod Brunovščak v skupni dolžini 1.090 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 101.398,92 EUR (brez DDV).

Vodovod Kranjšovščak

Vodovod Kranjšovščak v skupni dolžini 1.027 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 184.471,27 EUR.

Primarni vodovod Radomerščak

Celotno vodovodno omrežje Radomerščak, predvideno za izvedbo v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je izvedeno. Manjkajo le še prevezave uporabnikov na novo zgrajeno vodovodno omrežje ter izvedba obrabnega sloja asfalta. Dolžina vodovoda znaša 7.151 m, v vrednosti 896.777,09 EUR.

Vodohran VH Jeruzalem (novi)

Zaključena so gradbena dela na vodohranu VH Jeruzalem (novi), V = 200 m3, izvesti se še morajo montažna dela. Obračunana dela znašajo 157.560,75 EUR, celotna pogodbena vrednost pa znaša 221.234,07 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Godemarci-Moravci

Izgrajen je bil transportni vodovod Godemarci – Moravci. Dolžina vodovoda znaša 2.514 m, v vrednosti 220.690,20 EUR (brez ddv).

Vodovod VH Jeruzalem – Plavčak

Izgrajen je vodovod VH Jeruzalem – Plavčak v skupni dolžini 3.524 m razen zaključnih in asfalterskih del. Pogodbena vrednost del znaša 436.130,17 EUR.

Vodovod VH Jeruzalem (novi) do VH Jeruzalem (stari)

Vodovod VH Jeruzalem (novi) – VH Jeruzalem (stari) v skupni dolžini 830 m je zgrajen do dvorca Jeruzalem v skupni višini 36.008,98 EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša 129.786,89 EUR (brez DDV).

Vodovod Plešivica

Vodovod Plešivica je v skupni dolžini 864 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 116.322,41 EUR.

Vodovod Jeruzalem

Vodovod Jeruzalem je v skupni dolžini 686 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 99.070,31 EUR.

Vodovod za Grofa

Vodovod za Grofa je v skupni dolžini 138 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 25.504,94 EUR (brez DDV).

Sandra Vučko iz Cvena postala 19. Vinska kraljica Slovenije

This slideshow requires JavaScript.

V hotelu Radin v Radencih je 9. 1. 2014 potekalo kronanje 19. Vinske kraljice Slovenije za leto 2015. V velik ponos in zadovoljstvo mi je, da je to postala naša Prlečka Sandra Vučko iz Cvena. Prepričana sem, da prav tako kot si izjemno opravila vlogo prleške kraljice boš kos temu novemu izzivu. Nedvomno boš odlično nadaljevala z dobrim delom svojih predhodnic. Zato še enkrat iskrene čestitke.

Obisk veleposlanika Matjaža Šinkovca

This slideshow requires JavaScript.

Na pobudo veleposlanika Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju Matjaža Šinkovca je 8. 1. 2015 potekal sestanek na temo možnosti pobratenja z belgijsko občino Diksmuide. Pobuda je bila dana s strani županje omenjene belgijske občine, ker je bilo ugotovljeno, da je edini slovenski borec iz 1. sv. vojne Rudolf Redek iz Stare Ceste pokopan prav v mestu Diksmuide. Sestanka so se udeležili tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski,  direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Vesna Laissani in sodelavec Srečko Pavličič.