MINISTRSTVO V LJUTOMERU ORGANIZIRALO DOGODEK O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI V SLOVENIJI

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 16.9.2013, sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljutomeru organizirala dogodek o evropski kohezijski politiki v Sloveniji. Ministrstvi sta predstavili nekatere projekte železniške infrastrukture v Sloveniji, predvsem projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah. Njegova skupna vrednost je ocenjena na 465,5 milijona evrov, od tega bo 231,1 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad. To je za občino zelo velika pridobitev in ker je Ljutomer velikokrat v prometnem krču, se predvideva izgradnja nadvoza in podvoza, poskrbljeno pa bo tudi za protihrupno ograjo.