Monthly Archives: januar 2013

PREDSTAVITEV DOGODKOV V OKVIRU MIKLOŠIČEVEGA LETA

V petek, 25.1.2013, je v županatu Mestne hiše potekala novinarska konferenca, na kateri sva skupaj z Zvonkom Kustecem, ravnateljem Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, predstavila dogodke, ki se bodo v letu 2013 zvrstili v okviru Miklošičevega leta. Letos namreč obeležujemo 200-letnico rojstva jezikoslovca svetovnega slovesa dr. Franca Miklošiča, ljutomerska gimnazija pa praznuje 50-letnico delovanja.

Veseli me, da smo skupaj z gimnazijo, številnimi društvi in organizacijami s področja izobraževanja, kulture in družbenih dejavnostih, pripravili lep nabor aktivnosti v čast teh dveh žlahtnih obletnic.

Vse aktivnosti v okviru Miklošičevega leta bodo predstavljene tudi na spletni strani   www.miklosic2013.si .

PRILOŽNOSTNA POŠTNA ZNAMKA S PODOBO FRANA MIKLOŠIČA

V poročni dvorani Mestne hiše v Ljutomeru je v petek, 25.1.2013 potekala prireditev ob izdaji priložnostne poštne znamke s podobo dr. Frana Miklošiča, ki jo je Pošta Slovenije izdala v počastitev 200-letnice njegovega rojstva. S tem dogodkom se je pričelo uradno praznovanje Miklošičevega leta 2013. Zadovoljni in ponosni smo, da sta tudi Pošta Slovenije in Filatelistična zveza Slovenije na ta način postali partnerici Miklošičevega leta.


Zbrane so na prireditvi nagovorili Igor Pirc, podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije, dr. Miran Puconja in Dušan Gomboc, direktor PE Pošte Slovenije v Murski Soboti, za kar sem jih iskreno zahvaljujem. Iskrena hvala tudi dijakom ljutomerske gimnazije, ki so poskrbeli za kulturni program, prav tako mag. Nataši Horvat, namestnici direktorja murskosoboške poslovne enote Pošte Slovenije, ki je prireditev povezovala.

Sprejem predsednikov kulturnih društev

Na povabilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljutomer, sem se v ponedeljek, 21. januarja 2013, udeležila sprejema predsednikov kulturnih društev.

Vsakoletno srečanje kulturnikov je namenjeno predvsem izmenjavi mnenj o položaju ljubiteljske kulture v občini in širše. Območni izpostavi in vsem prisotnim predstavnikom kulturnih društev se zahvaljujem za izražena opažanja in ocene preteklih dogodkov ter za podana pričakovanja in načrte za leto, v katerega smo nedolgo vstopili.

Lokalna skupnost bo s ponosom in pripravljenostjo za sodelovanje aktivno spremljala vaše delo tudi v naprej.

PODPIS SPORAZUMA O PARTNERSTVU PRI PROJEKTU »PREKOMEJNA TURISTIČNA PLATFORMA«

V prostorih Pomurskega akademskega centra v Murski Soboti smo v četrtek, 17. 1. 2013 slavnostno podpisali Sporazum o partnerstvu pri projektu »Prekomejna turistična platforma« FUTUR. Projekt je deloma financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013 in nacionalnih sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V partnerstvo je povezanih deset partnerjev. Vodilni partner je Urad samouprave Županije Vas iz Szombatahelya, drugi madžarski partner pa je Muzej Helikon Szombathely. Slovensko  partnerstvo  sestavljajo Regionalna razvojna agencija Mura in občine Apače, Beltinci, Grad, Križevci, Lendava, Ljutomer in Moravske Toplice.

Rdeča nit operacije FUTUR je povečanje privlačnosti območja sodelovanja, ki zajema Pomurje, Županijo Zala in Županijo Vas. Glavni cilji so izdelava skupne regionalne turistične strategije, ustvarjanje turističnih produktov, ki bodo nastali v okviru slovensko-madžarskega čezmejnega sodelovanja ter inventarizacija zgodovinskih gradov in dvorcev v vključenih občinah. Med drugim bo vzpostavljena trojezična spletna stran projekta, ki bo podprta s podatkovno bazo turistične ponudbe regije in sistemom za virtualni ogled.

SPREJEM ŠPORTNIC IN ŠPORTNIKOV LETA 2012

V četrtek, 17.1.2013, sem pred prireditvijo Športnik leta, sprejela najboljše športnice in športnike, ki dosegajo odlične rezultate na različnih področjih športa.

Ob tej priložnosti sem se jim zahvalila za vzgled, ki ga dajejo z dejanji, uspehi in samozavestjo, ki jih pelje skozi preizkušnje na poti do  zmag. Pomembno je, da počastimo njihove uspehe, saj nemalokrat prispevajo k prepoznavnosti naših krajev znotraj in tudi zunaj meja naše države.

Resnično sem ponosna na vse dosežene rezultate in tudi v prihodnje želim vsem veliko uspehov.

USKLAJEVANJE ZAČETKA DEL NA VODOVODNEM SISTEMU C

V torek, 8.1.2013, smo se na temo izgradnje vodovodnega Sistema C sestali z ministrom za kmetijstvo, gospodom Bogovičem, in ministrom za gospodarstvo, gospodom Žerjavom.

Dogovorili smo roke za nekatera nujna opravila, od katerih je odvisen pravočasen začetek projekta.

Tako je bilo sklenjeno, da je potrebno služnostne pogodbe za zemljišča skleniti in overiti pri notarju najpozneje do 18.1.2013. Konec februarja pa bomo objavili javni razpis za izbiro izvajalca primarnih in sekundarnih virov, v prvi polovici marca pa za izgradnjo transportnih virov.

Zato je nujno sprejeti proračune vseh osmih občin in načrte razvojnih programov ter potrditi predinvesticijsko zasnovo. Namreč ti dokumenti morajo biti priloženi k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev, sicer se bo projekt ustavil.

USKLADITEV PRORAČUNA S PREDSEDNIKI GASILSKIH DRUŠTEV IN ZVEZE

V ponedeljek, 7.1.2013, sem povabila na usklajevanje proračuna vse predsednike prostovoljnih gasilskih društev v občini in predstavnike Gasilske zveze Ljutomer.

Sestanek je potekal v dobrem vzdušju in skupni pogovor nas je pripeljal do pravične rešitve pri povečanju sredstev za delovanje gasilskih organizacij.

Vsi prisotni smo pozdravili velik prispevek občank in občanov k prostovoljnemu gasilstvu in pohvalili izjemno spoštljiv odnos do vseh tistih, ki skrbijo za varnost in pomoč sokrajanom.

REKONSTRUKCIJA GARDEROB NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V LJUTOMERU ZAKLJUČENA

Zaključena je izvedba projekta Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru, katerega je Občina Ljutomer prijavila na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov.

V sklopu projekta se je odstranilo dotrajano ostrešje s kritino in se namestilo novo ostrešje z novo kritino, uredile so se garderobe s sanitarijami in tuši ter prostor za sodnika in prvo pomoč. Uredilo se je tudi ogrevanje in prezračevanje objekta. Z realizacijo projekta so  zagotovljeni bistveno boljši pogoji za delo vseh vadbenih skupin, ki koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer.

Prav tako so zagotovljeni minimalni pogoji za igranje Nogometnega kluba Ljutomer v 3. slovenski nogometni ligi.

Še naprej si bom prizadevala, da se bodo pogoji za športnike na območju celotne občine izboljševali, zato upam, da bo preko javnih razpisov za nepovratna sredstva možno uresničiti še več projektov za naše športnike na različnih področjih športne dejavnosti.