Monthly Archives: avgust 2012

OBČINA PRODALA PARCELE NA SOBOŠKI

V sredo, 29. avgusta 2012, sve z gospo Marijo Kralj, direktorico podjetja PSC Ljutomer, podpisali pogodbo o nakupu zemljišč na Soboški cesti, na katerih nameravajo izgraditi nov poslovni objekt.

Zelo sem vesela, da je PSC Ljutomer tako uspešno podjetje in da želi dvigniti kakovost storitev za svoje stranke z izgradnjo novih sodobnih poslovnih prostorov.

Želim jim uspešno uresničitev zastavljenih ciljev.

Rekonstrukcija dela LC 223200 Stročja vas – Podgradje, v naselju Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je obsegal širitev enega ali obeh robov vozišča in nadgradnjo obstoječega zgornjega ustroja z novim, ureditev ceste v odsekih s primerno podporno konstrukcijo, asfaltno ureditev vozišča, rešitev in obnovo odvodnjavanja, ureditev enostranskega pločnika, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Dolžina rekonstruirane obstoječe ceste znaša 605 m, dolžina pločnika pa 644 m. Občina Ljutomer je 2011 investicijo prijavila na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga je bila ugodno rešena  in pridobljena so bila sofinancerska sredstva v višini 85% od upravičenih stroškov projekta. Vrednost projekta je znašala 312.462,41 EUR.

Nabava opreme za konjeniški muzej v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Investicija je obsegala nabavo panojev, vitrin za postavitev muzejskih eksponatov, pultov, polic, izdelavo stopničastega podesta, omar, osvetlitev muzejskih eksponatov, opreme varovalnega sistema muzejske zbirke in računalniške opreme. Vrednost investije je znašala 47.000,00 EUR brez DDV. Investicija je bila sofinanacirana iz kvote 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, kot projekt za izvajanje Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija.

28. Prleški sejem

V soboto, 11. avgusta 2012, je v Ljutomeru potekal tradicionalni Prleški sejem, ki ga vsako leto organizira Turistično društvo Ljutomer. Svoje izdelke so razstavljali številni ponudniki, uživali pa smo tudi ob pestrem glasbenem programu in pestri izbiri jedi, ki so jih pripravila turistična društva in gostinski ponudniki.

Prisostvovala pa sem tudi pri postavitvi klopotca pred mestno hišo. Iskrena zahvala in čestitke vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dogodka ali na kakršen koli način pripomogli, da se tradicija uspešno nadaljuje in pripelje v Ljutomer vsako leto več obiskovalcev.

Otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča

V petek, 10. avgusta 2012, je na Juršovki potekala otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča. Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča.


S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne so bila tudi prodana.Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko.

Zahvala gre vsem ki so na kakršenkoli način sodelovali pri projektu in pri otvoritvi.

Slavnostna prireditev ob 56. prazniku Občine Ljutomer

V četrtek, 9. avgusta 2012, je v Domu kulture potekala slavnostna prireditev ob 56. prazniku Občine Ljutomer. Ob tej priložnosti sem podelila plaketo Občine Ljutomer in denarno nagrado gospe Nadi Tomanič za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Priznanja županje pa so prejeli:

  •  Ludvik Rudolf za aktivno delovanje na društvenem področju in ohranjanje ljudskega izročila.
  • Veronika Bogdan za dolgoletno in predano skrb do soljudi skozi odlično strokovno in prostovoljno humanitarno delo na področju izvajanja, izobraževanja ozaveščanja o pomenu prve pomoči.
  • Cleangrad d.o.o. za 10 let uspešnega delovanja v znamenju novih delovnih mest in uspeha na mednarodnih trgih.
  • Marko Slavič za vodilno vlogo pri povezovanju lokalnih kmetijskih potencialov v ekološko kmetovanje, pod blagovno znamko Ekoprlekija.
  • Künštni Prleki za prizadevno delo, mednarodno promocijo prleških tradicij in zgodovine
  • Katja Lihtenvalner za udejstvovanje na družboslovnem področju v mednarodnem prostoru.
  • Naš Big Band za oživitev delovanja te izjemne umetniške skupine v letu 2012.
  • Športna zveza Ljutomer za izjemne športne uspehe na mednarodnem področju in prizadevnost v delu z mladimi.

Sedež Trstenjakove fundacije odslej v Ljutomeru

V četrtek, 9. avgusta 2012, je na Glavnem trgu potekala svečanost ob prenosu sedeža Trstenjakove fundacije iz Ljubljane v Ljutomer. Fundacija je namenjena pomoči podiplomskim študentom ter projektom na območju Prlekije, Haloz in Slovenskih goric.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so omogočili to spremembo, da bo odslej sedež v Ljutomeru, zahvala pa gre tudi vsem članom ustanove, ki s svojim rednim delovanjem krepijo ugled te organizacije. Veselim se novih projektov in priložnosti za dobre spremembe v prihodnosti.