Monthly Archives: avgust 2012

OBČINA PRODALA PARCELE NA SOBOŠKI

V sredo, 29. avgusta 2012, sve z gospo Marijo Kralj, direktorico podjetja PSC Ljutomer, podpisali pogodbo o nakupu zemljišč na Soboški cesti, na katerih nameravajo izgraditi nov poslovni objekt.

Zelo sem vesela, da je PSC Ljutomer tako uspešno podjetje in da želi dvigniti kakovost storitev za svoje stranke z izgradnjo novih sodobnih poslovnih prostorov.

Želim jim uspešno uresničitev zastavljenih ciljev.

Rekonstrukcija dela LC 223200 Stročja vas – Podgradje, v naselju Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je obsegal širitev enega ali obeh robov vozišča in nadgradnjo obstoječega zgornjega ustroja z novim, ureditev ceste v odsekih s primerno podporno konstrukcijo, asfaltno ureditev vozišča, rešitev in obnovo odvodnjavanja, ureditev enostranskega pločnika, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Dolžina rekonstruirane obstoječe ceste znaša 605 m, dolžina pločnika pa 644 m. Občina Ljutomer je 2011 investicijo prijavila na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga je bila ugodno rešena  in pridobljena so bila sofinancerska sredstva v višini 85% od upravičenih stroškov projekta. Vrednost projekta je znašala 312.462,41 EUR.

Nabava opreme za konjeniški muzej v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Investicija je obsegala nabavo panojev, vitrin za postavitev muzejskih eksponatov, pultov, polic, izdelavo stopničastega podesta, omar, osvetlitev muzejskih eksponatov, opreme varovalnega sistema muzejske zbirke in računalniške opreme. Vrednost investije je znašala 47.000,00 EUR brez DDV. Investicija je bila sofinanacirana iz kvote 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, kot projekt za izvajanje Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija.

28. Prleški sejem

V soboto, 11. avgusta 2012, je v Ljutomeru potekal tradicionalni Prleški sejem, ki ga vsako leto organizira Turistično društvo Ljutomer. Svoje izdelke so razstavljali številni ponudniki, uživali pa smo tudi ob pestrem glasbenem programu in pestri izbiri jedi, ki so jih pripravila turistična društva in gostinski ponudniki.

Prisostvovala pa sem tudi pri postavitvi klopotca pred mestno hišo. Iskrena zahvala in čestitke vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dogodka ali na kakršen koli način pripomogli, da se tradicija uspešno nadaljuje in pripelje v Ljutomer vsako leto več obiskovalcev.

Otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča

V petek, 10. avgusta 2012, je na Juršovki potekala otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča. Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča.


S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne so bila tudi prodana.Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko.

Zahvala gre vsem ki so na kakršenkoli način sodelovali pri projektu in pri otvoritvi.