PRLEŠKE VREDNOTE

Uspešno zaključujemo tretje mandatno obdobje. Realizirali smo za

več kot 180 projektov vrednih 62 mio EUR in pridobiti

23,7 mio EUR nepovratnih sredstev.

Zagotovili smo 40 mio EUR subvencij za občane in 300.000 EUR za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

S ciljem, da znižamo stroške energentov v stavbah, ki so v lasti občine (šole, vrtci, občina, mestna hiša, Dom kulture..) smo ENERGETSKO SANIRALI 10 OBJEKTOV.

Zgradili VRTEC IN PRIZIDEK K VRTCU, MLADINSKO KULTURNI CENTER in zgradili še:

50 kmCEST
48 kmKANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
78 kmVODOVODNEGA OMREŽJA
7,5 kmKOLESARSKIH STEZ
3,6 kmPLOČNIKOV
7 kmJAVNE RAZSVETLJAVE
7MOSTOV
številne objekteŠPORTNE INFRASTRUKTURE: nove tribune, rekonstrukcija garderob, fasada na nogometnem igrišču, košarkaško in rokometno igrišče, skejt steza, plezalna stena, street workaut, obnovljena športna dvorana OŠIC…itd.

Rezultati so se zgodili le zato, ker pri odločanju upoštevamo vrednote in v zadnjem desetletju sledimo preprostim in doslednim vodilom. Enakomeren razvoj krajevnih skupnosti, visok delež nepovratnih sredstev in soodločanje skupaj z občani.

Obljubi manj, naredi več, je dobro pravilo in zaupaj v pozitivno energijo ter srčnost občank in občanov skozi delovanje društev, prijaznost, sočutnost, podjetnost in prebojnost.

Razglašeni smo bili za najbolj varno občino v Sloveniji. Pridobili smo si certifikat Razvojno prodorna občina in bronasti znak Green destination. Dobili priznanje Globallocal (podporono okolje za razvoj gospodarstva). Vključeni smo v Slovenia Green Wellnes ruto, uspeli na projektu sofinanciranja več kot 30 novih turističnih vodnikov. Ponosni smo, da je zaživel dvorec Jeruzalem.

Občina Ljutomer je bila v letu 2021 izbrana za  najvarnejšo občino in prejela prestižno nagrado »Slovenian Grand Security Award 2022«. Prav tako je prejela zlati standard kakovosti USO, saj je glede na doseženo stevilo točk,  prejela oceno visoko upravljavsko sposobne občine, ki ji je uspelo racionalizirati in ekonomizirati svoje delovne procese ter s tem posredno povečati lastno učinkovitost.

Od leta 2017 je občina vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) z namenom, da s pomočjo mednarodno priznanega orodja za razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma. Prejela je tudi znak GREEN&SAFE. Vključena je tudi v kolesarsko pot po slovenskih naravnih zdraviliščih Slovenia Green Wellness Route in pot, ki povezuje zelene destinacije s certifikatom Slovenia Green Pannonian Route.

Občina Ljutomer je tudi del Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji.

Kot zeleni produkt sta bili vzpostavljeni tudi Jakobova pot in učna pot S Tinkom po Ljutomeru, s katero otroci na prilagojen in zanimiv način spoznavajo vsebine, povezane s kulturno in naravno dediščino mesta, in njegove znamenitosti.

V okviru projekta so bili opremljeni novi prostori Tic-a Ljutomer in izvedeno izobraževanje za lokalne turistične vodnike, katerega se je udeležilo preko 30 kandidatov.

V letu 2022 je zaživel tudi sistem za avtomatizirano izposojo koles z imenom Prleški bicikl, ki omogoča enostavno izposojo in vožnjo z navadnimi in električnimi kolesi, ki so trenutno na voljo na dveh postajah v Ljutomeru, skupaj 10 koles – 4 električna in 6 navadnih.

Občina je tudi prejemnica certifikat “BREZ PLASTIKE”, s katerim dokazuje, da stremi k zmanjšanju porabe plastike in k varovanju okolja.