Vrednote

Partnerji sporazuma smo soglasni, da je občina podjetje, katero proizvaja izdelke za dušo in življenje vseh občanov. To je silno zahtevno podjetje, ki ima 12275 uporabnikov njenih storitev, za delovanje pa rabi cca 20 mio EUR. Uspešnemu vodenju tega podjetja so kos samo najboljši in najbolj odgovorni managerji, saj gre za upravljanje z javnim premoženjem.

Partnerji sporazuma smo soglasni, da je najpomembnejše poudariti vrednote, ki nas bodo odlikovale pri sooblikovanju razvoja naše občine in pri našem približevanju občankam in občanom.

Zavezujemo se, da bo naše sodelovanje temeljijo na spoštovanju naslednjih vrednot:

  • odprtost
  • poštenost
  • nepristranskost
  • moralnost
  • podjetnost

V delovanje občine bomo uvedli dosledno javnost delovanja, zagotavljanja informacij o našem delu in pravico dostopa do javnih dokumentov (oblike kot so: ažurna spletna stran, mesečna ali trimesečna periodična občinska glasila v katerih se občane obvešča o aktualnih projektih in drugih servisnih informacijah, obvestila za javnost, tiskovne konference, posebna komisija za pritožbe, županjin dan rezerviran za občane, ipd). Vpeljali bomo različne oblike aktivne oblike sodelovanja in komunikacije med nami in občani (posvet z občani, partnerstvo med upravo in uporabniki itd.). 

Naše ravnanje mora biti častno, pošteno in dobronamerno, tako da nam bodo občani zaupali kot strokovnjaku in človeku. Naš odnos bo nevtralen, neodvisen in nepristranski v odnosu do vseh občanov in partnerjev. Razumemo, da moralnost terja, da se pravice ne zlorabljajo in, da se ne uporabljajo v škodo naših občank in občanov. V naš prostor želimo vnesti nove, bolj celovite in dolgoročne poglede in pristope k reševanju in uresničevanju vseh izzivov.