Monthly Archives: januar 2019

Prijetno vzdušje na ponovoletnem sprejemu v Ljutomeru

ponovoletni sprejem2

V četrtek, 24. januarja 2019, sem v dvorani ŠIC Ljutomer pripravila ponovoletni sprejem, na katerem smo po prijetnem programu, ki so ga pripravili iluzionist Sam Sebastian, pevka Katarina Šebök in kitarist Nino Dotto, kramljali z gospodarstveniki, župani sosednjih občin, predstavniki občinskega sveta, krajevnih skupnosti, društev, zavodov, ustanov in mnogimi drugimi, ki so se odzvali na vabilo. Udeležba je bila letos rekordna, odziv prisotnih pa pozitiven. Takšni in podobni sprejemi so priložnost za sklepanje prijateljstev in dogovarjanje o poslih prihodnosti. Vsem še enkrat hvala za obisk in vse dobro v letošnjem letu. Ob tem gre posebna zahvala cvetličarni Hiacinta za cvetlični aranžma in Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za tehnično podporo.

Občina Ljutomer del Biosfernega območja Mura

img_0744

Veseli me, da je tudi Občina Ljutomer prejemnica certifikata v okviru Biosfernega območja Mura, ki postaja že četrto biosferno območje v Sloveniji, razglašeno v okviru Unescovega programa Človek in biosfera. Na slovesnosti v Veliki Polani, ki je bila v torek, 22. januarja 2019, sta mi certifikat predala minister za okolje in prostor Jure Leben in Miguel Clüsener-Godt iz Unescovega programa Človek in biosfera. Ta status daje območju posebno priložnost za razvoj in promocijo in tudi za povezovanje z ostalimi državami regije v rečnem koridorju Mure, Drave in Donave, od Avstrije preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije. Biosferno območje Mure obsega skoraj 29.000 hektarjev ozemlja in vključuje 16 občin ob reki Muri. Na slovesnosti je minister Leben v svojem nagovoru poudaril, da bo deloval v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega okolja ter bo v medresorsko usklajevanje podal predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarn na reki Muri.

Sestanek z nosilci kandidatnih list

stavba ou in ue ljutomer

V ponedeljek, 7. januarja 2019, sem se sestala z nosilci kandidatnih list. Uvodoma nas je sodelavka občinske uprave Občine Ljutomer g. Ana Žnidarič seznanila s poslovniškimi določbami o poteku prve konstitutivne seje občinskega sveta Občine Ljutomer. Dogovorili smo se, da se seja, sklicana za sredo, 9. januarja 2019, prestavi iz 13. na 17. uro na predlog svetnikov zaradi udeležbe na pogrebu. Pogovarjali smo se tudi o sestavi KVIM-a (komisije, ki med drugim daje soglasja k imenovanjem direktorjev zavodov). G. Niko Miholič je v imenu Liste Olge Karba predstavil predlog imenovanja KVIM sorazmerno z volilnim rezultatom (Neodvisna lista Olga Karba, SMC, SD, SDS in DeSUS). Žal predlog ni dobil podpore, niti se ni razpravljalo o njem, nihče drug pa drugačnega predloga ni predstavil, čeprav smo se po drugi strani načeloma vsi strinjali, da bi se bilo potrebno čim več pogovarjati o rešitvah in tako dolgo usklajevati, da najdemo najbolj odgovorne rešitve za občanke in občane. G. Damjan Bogdan (SD) je odločno nasprotoval našemu predlogu, češ, da bo koalicija sestavljena iz 13 svetnikov (SD, SDS, SMC, DeSUS, SLS, LMŠ, NSi) podala predlog na sami seji in se ne bodo pogovarjali. 13 svetnikov je dovolj, da se na primer vrne nazaj javni zavod, kot javno napoveduje SD. Na vprašanje ali naše liste ne vidijo pri sodelovanju, čeprav je dobila zaupanje za 7 od 21 svetnikov, pa se je oglasil g. Maksimiljan Gošnjak (LMŠ), ki je pogojeval naše sodelovanje pod pogojem, če bi podprli ustanovitev novega zavoda. Naša lista želi delati na realizaciji projektov, ki jih naši občani izpostavljajo kot potrebe po posamezni krajevni skupnosti, in ne o kadrovanjih oz. interesih posameznikov. Zato nas tudi preseneča izvajanje g. Tomislava Nemca (SLS) o tem kakšne so možnosti, da občinski svet vzame mandat našemu svetniku in ga da nekomu drugemu, spremeni volilni rezultat. Še vedno upamo, da bomo vsi skupaj delovali v dobrobit občank in občanov z največjo odgovornostjo. Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Ljutomer bo v sredo, 9. januarja 2019, ob 17. uri.

Potrjene sestave svetov krajevnih skupnosti v ljutomerski občini

ks mala nedelja

V ponedeljek, 7. januarja 2019, so bile v županatu Mestne hiše v Ljutomeru konstitutivne seje svetov devetih krajevnih skupnosti (KS) v naši občini. Na podlagi volilnih izidov so bili tako potrjeni mandati članom svetov KS Cezanjevci, Cven, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara Cesta, Stročja vas in Železne Dveri. V nekaterih sestavah so na konstitutivni seji že izvolili tudi predsednike in podpredsednike, nekateri pa bodo to storili na naslednji redni seji. KS Cezanjevci bo kot predsednik vodil Franc Slokan, podpredsednica pa Katja Vunderl. KS Cven bo kot predsednica vodila Saša Polajnar, podpredsednik pa je Boro Zemljak. KS Krištanci-Šalinci-Grlava bo kot predsednica vodila Slavica Sunčič, podpredsednica pa je postala Damijana Vozlič. KS Ljutomer bo kot predsednik vodil Cvetko Melin, podpredsednik pa je Robert Habjanič. KS Mala Nedelja bo kot predsednik vodil Boštjan Žerdin, podpredsednik pa je postal Danijel Rakuša. KS Radoslavci bo kot predsednik vodil Janez Rudolf, podpredsednica pa je Irena Žinko. Na Stari Cesti bo delo predsednika KS opravljal Marjan Kaučič, podpredsednica pa je Melita Senčar. Predsednik KS Stročja vas je Srečko Mihorič, podpredsednika pa bodo izvolili na naslednji seji. Prav tako bodo na naslednji seji predsednika in podpredsednika izvolili v KS Železne Dveri. Prepričana sem, da bom kot županja s svojimi sodelavci v občinski upravi tudi z novoizvoljenimi člani svetov krajevnih skupnosti odlično sodelovala. Zavedamo se, da so prav informacije in predlogi s terena izrednega pomena pri snovanju občinskih načrtov za prihodnost. Vsem novoizvoljenim članom svetov krajevnih skupnosti želim konstruktivno delo.