Monthly Archives: december 2012

BOŽIČNI BAZAR IN OBISK BOŽIČKA NA GLAVNEM TRGU

Na Glavnem trgu v Ljutomeru smo v soboto, 22.12.2012, skupaj z Vrtcem Ljutomer in LTO Prlekija Ljutomer pripravili presenečenje za najmlajše.

Poleg Božičnega bazarja, ki se odvija vsako soboto v decembru, je Vrtec Ljutomer za otroke pripravil glasbeno animacijo in kratko predstavo.

Skupaj z otroci smo zapeli in priklicali Božička, ki je vse otroke obdaril. Veseli me, da so starši pripeljali svoje malčke na ta dogodek, na katerem smo se skupaj poveselili pred prihajajočimi prazniki.

TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE UPOKOJENIH SODELAVCEV

V četrtek, 13.12.2012, smo skupaj z Upravno enoto Ljutomer pripravili tradicionalno prednovoletno srečanje upokojenih sodelavcev, ki je bilo letos organizirano na Turistični kmetiji Frank – Ozmec v Slamnjaku.

Veseli me, da se je na povabilo odzvalo lepo število nekdanjih sodelavcev. Naše skupno druženje so popestrili učenci in učenke OŠ Cezanjevci, ki so pripravili kulturni program s folkloro, skečem in plesno točko, za kar se jim najlepše zahvaljujem.

JUHUHU, VESELI DECEMBER JE TU

20121216-185145.jpg

V ponedeljek, 10. 12. 2012, smo skupaj s Krajevno skupnostjo Ljutomer, Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer in Vrtcem Ljutomer pripravili prireditev »Juhuhu, veseli december je tu«.

Otroci so okraševali jelko na Glavnem trgu že dopoldan. V popoldanskih urah smo izpred ljutomerskega vrtca skupaj z otroci krenili na pohod proti trgu, opremljeni z lučkami. Tam smo uživali v predstavi za najmlajše, okrepčali pa smo se s čajem in pecivom na stojnicah.

20121216-185516.jpg

Skupaj smo odštevali trenutke do prižiga lučk na smreki, ki bo te praznične dni krasila trg. Iskrena hvala vsem, ki so sodelovali pri izvedbi prireditve, prav tako tudi vsem, ki so se je udeležili.

Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu: odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, na novo so se uredile garderobe s sanitarijami in tuši, prostor za sodnika in prvo pomoč, prav tako se je uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta. Vrednost sofinancerskih sredstev je znašala 26.276,00 EUR. Pogodbena vrednost del je znašala 72.867,85 EUR. Dela so bila končana oktobra 2012.

DAN ODPRTIH VRAT V VDC LJUTOMER

V ponedeljek, 3.12.2012, sem obiskala Varstveno delovni center v Ljutomeru. Zaposleni in varovanci so mi pokazali svoje izdelke in tudi sam potek izdelave.

Obiskovalci smo bili navdušeni nad pestro ponudbo, zato tudi ni presenetljivo, da smo se od njih poslovili s polnimi rokami izdelkov, ki smo jih lahko kupili v njihovi trgovini.


Iskrena hvala za topel sprejem in čestitke za dobro delo, ki ga opravljajo tako zaposleni kot varovanci.

PREDSTAVITEV KNJIGE DR. MIRANA PUCONJA

V nedeljo, 2. 12. 2012, smo bili priče velikemu dogodku za našo skupnost, predstavitvi nove knjige dr. Mirana Puconja z naslovom Slovenska kmečka kultura – Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja.

Ta dosežek ni le izmejem prispevek k ohranjanju spomina na kulturno izročilo našega okolja, ampak obenem bogati slovensko in tudi svetovno zakladnico znanja. Predstavljeno delo postavlja dr. Puconja v vlogo najboljšega ambasadorja prleške duše, prleške zgodovine in njenega pomena za prihodnost. Za ta prispevek smo mu kot skupnost zelo hvaležni in nanj nedvomno nadvse ponosni.

Osebno se dr. Miranu Puconji zahvaljujem za ta izjemni dosežek, hkrati pa tudi za njegovo pristno ter preprosto držo, s katero izraža spoštovanje in iskreno misel do slehernega sogovornika.

OBISK SEDEŽA DRUŽBE KOMPTECH V AVSTRIJI

V mesecu novembru sem skupaj s člani Obrtno-podjetniškega strateškega sveta obiskala družbo Komptech, ki ima sedež v avstrijskem mestu Frohnleiten. Sprejel nas je lastnik in direktor Komptecha Josef Heissenberger, ki je predstavil proizvodnjo strojev in naprav za ravnanje s trdimi biološkimi odpadki in biomaso.

Ob tem je omenil, da je poslovna družba, v katero sodi tudi ljutomersko podjetje Farmtech, lani ustvarila za 111 milijonov evrov prometa. Po zaključenem pogovoru o možnostih in priložnostih nadaljnjega sodelovanja, nas je sprejel še tamkajšnji župan Johann Ussar in nam razkazal znamenitosti mesta.

Iskrena hvala direktorici podjetja Farmtech Ljutomer, gospe Sonji Rajh, za pobudo in odlično organizacijo tega strokovnega srečanja.

SEJA OBMOČNEGA RAZVOJNEGA SVETA OBČIN PRLEKIJE

V petek, 30.11.2012, je v Ormožu potekala 21. seja Območnega razvojnega sveta za območje Prlekija, v katerega so vključene vse občine Prlekije.

Na seji je bil predstavljen osnutek Območnega razvojnega programa za območje Prlekije, ki zajema štiri vsebinska področja, skladna z metodologijo, ki opredeljuje strateško načrtovanje za obdobje 2014–2020.

Gre za naslednja štiri področja, ki so razdeljena:

  • znanje, konkurenčnost, trg dela,
  • socialo in zdravje,
  • infrastrukturo in
  • gospodarjenje z naravnimi viri.

Občine članice so sklenile tudi Aneks k pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje Prlekije. S podpisom aneksa je prišlo do spremembe nekaterih določil za lažje delovanje in usmeritve dela.

Prav tako se je tudi razširilo število članov v območnem razvojnem svetu, v katerega bodo sedaj vključeni tudi trije predstavniki gospodarstva, trije predstavniki obrtnikov in trije predstavniki nevladnih organizacij. S tem bo prišlo do širše zastopanosti, dialoga in vključevanja ostalih interesnih skupin.