Ambiciozna politika urejanja prostora in okolja

Čimprej sprejeti OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN  PODROBNIH PROSTORSKI NAČRTOV saj je razvojno naravnano prostorsko planiranje ključnega pomena.

VZPOSTAVITI GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM (omogoča pregled, izpis…podatkov iz prostorskega plana, komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), energetska infrastruktura (plin, elektrovod), prometna infrastruktura, turistična karta, zelene površine itd).

UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (pomembno za razvoj našega podeželskega območja saj lahko tudi na tem področju prispevamo k reševanju problema visoke stopnje brezposelnosti, slabše razvitemu gospodarstvu in ohranjanju poseljenosti).

NAMESTITEV SONČNIH ELEKTRARN na strehe OŠ in drugih zemljiščih (raba sončne energije, pretvarjanje v električno energijo in prodajo na prostem trgu, prihodek iz najemnine, prav tako pa bodo učenci in občani lahko spremljali proizvodnjo električne energije).

SPODBUJANJE SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE ter razvijanje učinkovitih daljinskih sistemov toplotne oskrbe (npr. izgradnja biomasne elektrarne=projekt pridobivanja zelene energije, do 15 % nižji strošek ogrevanja od drugega najcenejšega energenta).

OHRANITEV DREVES – Zelena občina!