Monthly Archives: oktober 2010

Prvi uradni obisk občine


(Foto: Občina Ljutomer)

V sredo, 27. oktobra, me je na uradnem obisku sprejelo dosedanje občinsko vodstvo. Okvirno so mi predstavili stanje razmer in napovedali 8. november kot datum uradne predaje poslov. Takrat bom dobila bolj konkretne informacije o poslovanju občine, o projektih in drugih zadevah. Na isti dan, 8. novembra ob 13. uri, bo tudi konstitutivna seja občinskega sveta. Priložnost sem izkoristila tudi za obisk zaposlenih v občinski upravi in ostalih službah v občinski stavbi.

Hvala za vašo podporo

Spoštovane občanke in občani,

iskrena hvala, ker ste se udeležili volitev in v tako velikem številu podprli pozitivno spremembo. Volilna kampanja je za nami. Pred nami pa stoji velika odgovornost, da napovedane spremembe izpeljemo dosledno in v dobro občanov občine Ljutomer.

Skupaj z Lotmerškimi razvojnimi partnerji imamo nalogo, da iz predvolilnih obljub naredimo konkretne dosežke. To je izziv, ki se ga veselim in h kateremu sem neskončno zavezana.

Hvala, ker ste verjeli vame. Veselim se skupne poti, ki je pred nami.

Udeležite se volitev in izvolite pozitivno spremembo

Spoštovane prlečke in prleki,

vesela sem, da sem imela priložnost čutiti utrip naše občine in preživeti veliko časa v vaši družbi. Z vašo pomočjo smo oblikovali konkretne in izvedljive rešitve. Podprli bomo projekte, ki privabljajo nove vlagatelje in ustvarjajo nova delovna mesta.

Poskrbeli bomo za varnost starejših in priložnosti mlajših, za ugodnosti podjetnim in pomoč šibkim. Prleške znamenitosti bomo iz propadlih naložb spremenili v poslovne in turistične uspehe.

Verjamem v vas in vas vabim, da se to nedeljo med 7. in 19. uro udeležite volitev in izvolite pozitivno spremembo.

Soočenje

Dragi prijatelji!

Prvič se imela priložnost soočiti se z drugo osebo. Moram priznati, da je prav posebno doživetje. Če primerjam soočenje v Kulturnem domu v Ljutomeru in soočenje na TV Idea moram priznati, da je pravo soočenje tisto, ko je kandidatom dana možnost, da predstavijo svoj program oz. konkretno odgovorijo na zastavljena vprašanja potem pa se jim da tudi možnost, da en drugemu pokomentirajo njegovo videnje. Vprašanja morajo biti skrivnost in noben kandidat ne sme biti predhodno seznanjen z njimi. Poslušalcem pa namig: pozorno je potrebno poslušati odgovore, zavedati pa se je treba tudi dejstva, da resnica ni kritika!  Odgovorjala sem pošteno z vso odgovornostjo do občanov in na podlagi preverjenih podatkov.

Vabljeni na ogled soočenja ob 20. uri na kanalu TV IDEA.

Vstop SMS – Zeleni v Lotmerško razvojno partnerstvo

Pristava – Ljutomer, 18. oktobra 2010 – Včeraj je k Lotmerškemu razvojnemu partnerstvu pristopila še Stranka mladih Slovenije – zeleni Evrope in mi javno izrazila podporo za drugi krog županskih volitev v občini Ljutomer.

V slaščičarni Rogljiček  smo vsi lotmerški razvojni partnerji, to so stranke LDS (mag. Aleksander Kavčič), NSI (g. Daniel Smodiš), SDS (g. Andrej Lah), Zares (g. Janez Kardoš) in Zelena koalicija (g. Bojan Pintarič), ter dve neodvisni listi, Mlada Prlekija (ga. Sara Karba) in Mi smo prava lista (g. Robert Pregrad) s SMS – Zeleni Evrope podpisali aneks k ustanovitvi Lotmerškega razvojnega partnerstva s Stranko mladih Slovenije – zeleni Evrope, ki jo zastopa ga. Petra Vencelj, predsednica Stranke mladih – zeleni Evrope, lokalnega odbora Ljutomer.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik Stranke mladih – zeleni Evrope, mag. Darko Krajnc, ki je izrazil zadovoljstvo ob uspehu stranke na lokalnih volitvah v Ljutomeru ter dejal: » mag. Olga Karba je nedvomno tista prava izbira, ki lahko občino Ljutomer vodi uspešno.« Prisoten je bil tudi Janez Vencelj, kandidat za župana občine Ljutomer na listi Stranke mladih – zeleni Evrope v prvem krogu, ki je v drugem krogu svojo podporo namenil meni.

Za slavnostni podpis aneksa smo izbrali slaščičarno Rogljiček prav s posebnim namenom. Podjetje Rogljiček z ga. Tanjo in g. Marselom Šalamon je 14. oktobra prejelo priznanje za Dravsko pomursko gazelo zaradi česar smo želeli obema povedati, da smo izredno ponosni na naše podjetnike in jima iskreno čestitali in zaželeli uspešno realizacijo visoko zastavljenih ciljev. Sem pa poudarila par besed, ki si jih bom vzela za zgled pri vodenju občine v naslednjih štirih letih, če mi bodo volilci zaupali funkcijo županje Občine Ljutomer in seveda ob pogoju, da se bosta s tem strinjala ga. Tanja in g. Marsel Šalamon.

g. Šalamon poudarja in je prepričan, da so boljši od konkurence, ker delajo z dušo, srcem in s potrpljenjem in prepričana sem, da je to lahko vodilo za delovanje naše občine.

V prijetnem sproščenem vzdušju je sledila pogostitev z odličnim pecivom Rogljiček potem pa sem nadaljevala svojo pot s srečanji s krajani na Stari Cesti in v Pristavi.

Obisk Pristave

Pristava – 18. oktobra 2010 – Skupaj z krajani Pristave smo se zbrali v prijetnem ambientu slaščičarne Rogljiček.  V pogovoru smo ugotovili, da vas praktično že dolgo časa ni bila deležna investicij. Ceste so v slabem stanju, dosti še je gramoziranih cest po katerih vozijo tudi šolski avtobusi. Kljub temu, da je vas uredila vse potrebno in je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja do izgradnje ni prišlo. Izražajo tudi skrb nad salonitnimi cevmi. Želijo pa si tudi nemotene uporabe interneta, saj se kak dan zgodi, da sploh ne morejo dostopati. Z Direkcijo za ceste je potrebno dogovoriti rešitve tudi okrog križišča v Stročji vasi, ki je po besedah g. Lapajneta iz DRSC eno najbolj nevarnih križišč.

Skupaj smo ugotovili, da je prav, da smo si zadali realne in izvedljive cilje in, da se bomo vrnili k njim na pogovore in s skupnimi močmi iskali rešitve, da bo prišlo do realizacije predlaganega.

Obisk Stare ceste

Stara cesta – 18. oktobra 2010 – Na Stari cesti (v GD Stara cesta – Mekotnjak) smo se družili v sproščenem vzdušju z mag. Darkom Kranjcem, predsednikom Stranke mladi Slovenije Zeleni Evrope, ga. Petro Vencelj, predsednico lokalnega odbora SMS-Zeleni Evrope in g. Janezom Vencljem, kandidatom za župana Občine Ljutomer v prvem krogu.

SMS – Zeleni Evrope so me danes uradno podprli pri moji kandidaturi za županjo Občine Ljutomer v 2. krogu. Zbralo se je lepo število krajanov, ki so povedali, da je bila cesta v Mekotnjaku, ki bi naj bila preplaščena kot nadomestilo za zaprtje železniškega prehoda v Desnjaku, izgrajena brez posluha krajanov in brez ureditve lasništva. Ponovno so poudarili, da je nujno sanirati cesto Branek-Žerovinci cesto in v Desnjaku.