Monthly Archives: oktober 2010

Prvi uradni obisk občine


(Foto: Občina Ljutomer)

V sredo, 27. oktobra, me je na uradnem obisku sprejelo dosedanje občinsko vodstvo. Okvirno so mi predstavili stanje razmer in napovedali 8. november kot datum uradne predaje poslov. Takrat bom dobila bolj konkretne informacije o poslovanju občine, o projektih in drugih zadevah. Na isti dan, 8. novembra ob 13. uri, bo tudi konstitutivna seja občinskega sveta. Priložnost sem izkoristila tudi za obisk zaposlenih v občinski upravi in ostalih službah v občinski stavbi.

Hvala za vašo podporo

Spoštovane občanke in občani,

iskrena hvala, ker ste se udeležili volitev in v tako velikem številu podprli pozitivno spremembo. Volilna kampanja je za nami. Pred nami pa stoji velika odgovornost, da napovedane spremembe izpeljemo dosledno in v dobro občanov občine Ljutomer.

Skupaj z Lotmerškimi razvojnimi partnerji imamo nalogo, da iz predvolilnih obljub naredimo konkretne dosežke. To je izziv, ki se ga veselim in h kateremu sem neskončno zavezana.

Hvala, ker ste verjeli vame. Veselim se skupne poti, ki je pred nami.

Udeležite se volitev in izvolite pozitivno spremembo

Spoštovane prlečke in prleki,

vesela sem, da sem imela priložnost čutiti utrip naše občine in preživeti veliko časa v vaši družbi. Z vašo pomočjo smo oblikovali konkretne in izvedljive rešitve. Podprli bomo projekte, ki privabljajo nove vlagatelje in ustvarjajo nova delovna mesta.

Poskrbeli bomo za varnost starejših in priložnosti mlajših, za ugodnosti podjetnim in pomoč šibkim. Prleške znamenitosti bomo iz propadlih naložb spremenili v poslovne in turistične uspehe.

Verjamem v vas in vas vabim, da se to nedeljo med 7. in 19. uro udeležite volitev in izvolite pozitivno spremembo.

Soočenje

Dragi prijatelji!

Prvič se imela priložnost soočiti se z drugo osebo. Moram priznati, da je prav posebno doživetje. Če primerjam soočenje v Kulturnem domu v Ljutomeru in soočenje na TV Idea moram priznati, da je pravo soočenje tisto, ko je kandidatom dana možnost, da predstavijo svoj program oz. konkretno odgovorijo na zastavljena vprašanja potem pa se jim da tudi možnost, da en drugemu pokomentirajo njegovo videnje. Vprašanja morajo biti skrivnost in noben kandidat ne sme biti predhodno seznanjen z njimi. Poslušalcem pa namig: pozorno je potrebno poslušati odgovore, zavedati pa se je treba tudi dejstva, da resnica ni kritika!  Odgovorjala sem pošteno z vso odgovornostjo do občanov in na podlagi preverjenih podatkov.

Vabljeni na ogled soočenja ob 20. uri na kanalu TV IDEA.

Vstop SMS – Zeleni v Lotmerško razvojno partnerstvo

Pristava – Ljutomer, 18. oktobra 2010 – Včeraj je k Lotmerškemu razvojnemu partnerstvu pristopila še Stranka mladih Slovenije – zeleni Evrope in mi javno izrazila podporo za drugi krog županskih volitev v občini Ljutomer.

V slaščičarni Rogljiček  smo vsi lotmerški razvojni partnerji, to so stranke LDS (mag. Aleksander Kavčič), NSI (g. Daniel Smodiš), SDS (g. Andrej Lah), Zares (g. Janez Kardoš) in Zelena koalicija (g. Bojan Pintarič), ter dve neodvisni listi, Mlada Prlekija (ga. Sara Karba) in Mi smo prava lista (g. Robert Pregrad) s SMS – Zeleni Evrope podpisali aneks k ustanovitvi Lotmerškega razvojnega partnerstva s Stranko mladih Slovenije – zeleni Evrope, ki jo zastopa ga. Petra Vencelj, predsednica Stranke mladih – zeleni Evrope, lokalnega odbora Ljutomer.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik Stranke mladih – zeleni Evrope, mag. Darko Krajnc, ki je izrazil zadovoljstvo ob uspehu stranke na lokalnih volitvah v Ljutomeru ter dejal: » mag. Olga Karba je nedvomno tista prava izbira, ki lahko občino Ljutomer vodi uspešno.« Prisoten je bil tudi Janez Vencelj, kandidat za župana občine Ljutomer na listi Stranke mladih – zeleni Evrope v prvem krogu, ki je v drugem krogu svojo podporo namenil meni.

Za slavnostni podpis aneksa smo izbrali slaščičarno Rogljiček prav s posebnim namenom. Podjetje Rogljiček z ga. Tanjo in g. Marselom Šalamon je 14. oktobra prejelo priznanje za Dravsko pomursko gazelo zaradi česar smo želeli obema povedati, da smo izredno ponosni na naše podjetnike in jima iskreno čestitali in zaželeli uspešno realizacijo visoko zastavljenih ciljev. Sem pa poudarila par besed, ki si jih bom vzela za zgled pri vodenju občine v naslednjih štirih letih, če mi bodo volilci zaupali funkcijo županje Občine Ljutomer in seveda ob pogoju, da se bosta s tem strinjala ga. Tanja in g. Marsel Šalamon.

g. Šalamon poudarja in je prepričan, da so boljši od konkurence, ker delajo z dušo, srcem in s potrpljenjem in prepričana sem, da je to lahko vodilo za delovanje naše občine.

V prijetnem sproščenem vzdušju je sledila pogostitev z odličnim pecivom Rogljiček potem pa sem nadaljevala svojo pot s srečanji s krajani na Stari Cesti in v Pristavi.

Obisk Pristave

Pristava – 18. oktobra 2010 – Skupaj z krajani Pristave smo se zbrali v prijetnem ambientu slaščičarne Rogljiček.  V pogovoru smo ugotovili, da vas praktično že dolgo časa ni bila deležna investicij. Ceste so v slabem stanju, dosti še je gramoziranih cest po katerih vozijo tudi šolski avtobusi. Kljub temu, da je vas uredila vse potrebno in je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja do izgradnje ni prišlo. Izražajo tudi skrb nad salonitnimi cevmi. Želijo pa si tudi nemotene uporabe interneta, saj se kak dan zgodi, da sploh ne morejo dostopati. Z Direkcijo za ceste je potrebno dogovoriti rešitve tudi okrog križišča v Stročji vasi, ki je po besedah g. Lapajneta iz DRSC eno najbolj nevarnih križišč.

Skupaj smo ugotovili, da je prav, da smo si zadali realne in izvedljive cilje in, da se bomo vrnili k njim na pogovore in s skupnimi močmi iskali rešitve, da bo prišlo do realizacije predlaganega.

Obisk Stare ceste

Stara cesta – 18. oktobra 2010 – Na Stari cesti (v GD Stara cesta – Mekotnjak) smo se družili v sproščenem vzdušju z mag. Darkom Kranjcem, predsednikom Stranke mladi Slovenije Zeleni Evrope, ga. Petro Vencelj, predsednico lokalnega odbora SMS-Zeleni Evrope in g. Janezom Vencljem, kandidatom za župana Občine Ljutomer v prvem krogu.

SMS – Zeleni Evrope so me danes uradno podprli pri moji kandidaturi za županjo Občine Ljutomer v 2. krogu. Zbralo se je lepo število krajanov, ki so povedali, da je bila cesta v Mekotnjaku, ki bi naj bila preplaščena kot nadomestilo za zaprtje železniškega prehoda v Desnjaku, izgrajena brez posluha krajanov in brez ureditve lasništva. Ponovno so poudarili, da je nujno sanirati cesto Branek-Žerovinci cesto in v Desnjaku.

Obisk Podgradja in Branoslavec

Podgradje, Branoslavci – 16. oktobra 2010 – Skupaj z krajani Podgradja smo v pogovoru ugotovili, da vas praktično že dolgo ni dobila čisto nič. Ceste so v slabem stanju, kanalizacije ni, ugotavljajo se podobno problemi kot drugod saj krajanom ni všeč, da se ni pristopili k enakomernemu razvoju celotne občine.

Krajani Branoslavcev pa so menili, da jih občinska oblast pogosto ne posluša, saj si sami prizadevajo rešiti določene težave in ni posluha s strani občine, ki bi morala z določenim posegom samo soglašati in ne bi imelo nobenih finančnih posledic za občinski proračun. Izpostavili so problem izgradnje OŠ Cezanjevci saj si močno želijo, da bi tudi njihovi otroci imeli zagotovljene ustrezne pogoje za vzgojo. Žal ne verjamejo več nikomur saj na obljube ne dajo več nič.

Skupaj smo ugotovili, da je prav, da smo si zadali realne in izvedljive cilje in, da želimo preseči politiko na ravni občine.

Olga na prireditvi 2000 zlatih zrn na Cvenu

Cven, 16. oktobra 2010 – Udeležila sem se osrednje turistične-etnološke in zabavne prireditve 2000 zlatih zrn na Cvenu, ki jo je organiziralo Turistično društvo Cven. Ročno je bilo posejanih 2668 zlatih zrn od tega sem jih jaz posejala 15. V zadnjih letih se je v projekt vključilo veliko društev in vasi iz domala celotne Slovenije, in sicer so zlata zrna posejali v Jurovskem Dolu, Zrečah, na Cankovi, Rodniku na Primorskem, Sevici – Dravcih v Halozah, Stari Gori, Babincih, Vurberku v občini Duplek, Brunku v Šentjanžu in lani v Tešanovcih, kjer so letos posejano zrnje v obliki štrka tudi ročno poželi in očistili za poznejšo jesensko setev. V projekt se jeTuristično društvo Cven letos vključilo na novo. Iskrene čestitke zelo aktivnemu društvu in na uspešno delo še naprej.

Otvoritev sončne elektrarne na OŠ Puconci in Bodonci

Puconci, 16. oktobra 2010 – Danes sem se udeležila otvoritve sončne elektrarne na OŠ Puconci in Bodonci, ki je rezultat dobrega sodelovanja med Občino Puconci, OŠ Puconci in družbo BIsol. Družba BISOL na strehah osnovnih šol Puconci in Bodonci postavila svoji sončni fotonapetostni elektrarni z vršno močjo 103,5 kW in 30,5 kW bosta na leto proizvedli predvidoma 149,85 MWh električne energije, kar bo zadovoljilo potrebe po električni energiji 37 okoliških gospodinjstev.

Ekološka vrednost 444 fotonapetostnih modulov z vršno močjo 233 W, ki so inštalirani na OŠ Puconci, se kaže v predvidenem letnem prihranku približno 70 ton ogljikovega dioksida. 131 modulov z vršno močjo 233 W na OŠ v Bodoncih pa bo omogočilo dodaten prihranek približno 20 ton ogljikovega dioksida na leto. V izobraževalne namene je na obeh šolah nameščen LCD predvajalnik, ki bo učencem omogočal sprotno spremljanje delovanja sončnih elektrarn in tako poživil redni učni proces.

To so projekti, ki kažejo kaj vse je možno tudi v občini Ljutomer , če spremenimo odnos pri sebi in do drugih.