Monthly Archives: avgust 2014

Zaključena preplastitev ceste Sitarovci – Precetinci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bilo v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 128.855,84 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal BNG, Bojan Safran s.p. V sklopu investicije se je izvedlo preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana 4. junija 2014 v županatu Mestne hiše.

Dan športa

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 8. avgusta 2014, so v sklopu 58. občinskega praznika potekale prireditve na področju športa. Dopoldne smo svojemu namenu predali skate poligon in košarkarsko igrišče za športno dvorano ŠIC, popoldne je potekal že tradicionalni Taborski tek in pohod, zvečer pa sem se udeležila nočnega turnirja v odbojki na mivki v ŠRC Kostanjevica.

Izgradnja igrišča za košarko in skate poligona pri ŠIC Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013. Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV. V sklopu obravnavanega projekta sta bila v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Občina in gospodarstvo

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 7. avgusta 2014, so v sklopu občinskega praznika potekale prireditve na področju gospodarstva. V poročni dvorani Mestne hiše, smo se zbrali na okrogli mizi, kjer so uspešne pomurske menedžerke predstavile svoje zgodbe o uspehih. Zvečer pa je na Glavnem trgu potekala prireditev »Obrtnik leta 2014«, katerega naziv je letos prejel Dušan Stanjko, Mlin Stanjko iz Gajševcev.