Monthly Archives: avgust 2014

Zaključena preplastitev ceste Sitarovci – Precetinci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bilo v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 128.855,84 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal BNG, Bojan Safran s.p. V sklopu investicije se je izvedlo preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana 4. junija 2014 v županatu Mestne hiše.

Dan športa

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 8. avgusta 2014, so v sklopu 58. občinskega praznika potekale prireditve na področju športa. Dopoldne smo svojemu namenu predali skate poligon in košarkarsko igrišče za športno dvorano ŠIC, popoldne je potekal že tradicionalni Taborski tek in pohod, zvečer pa sem se udeležila nočnega turnirja v odbojki na mivki v ŠRC Kostanjevica.

Izgradnja igrišča za košarko in skate poligona pri ŠIC Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013. Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV. V sklopu obravnavanega projekta sta bila v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Občina in gospodarstvo

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 7. avgusta 2014, so v sklopu občinskega praznika potekale prireditve na področju gospodarstva. V poročni dvorani Mestne hiše, smo se zbrali na okrogli mizi, kjer so uspešne pomurske menedžerke predstavile svoje zgodbe o uspehih. Zvečer pa je na Glavnem trgu potekala prireditev »Obrtnik leta 2014«, katerega naziv je letos prejel Dušan Stanjko, Mlin Stanjko iz Gajševcev.

Občina na prostem

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 6.8.2014, smo na Glavnem trgu organizirali predstavitev državnih organov, javnih zavodov in podjetij. Poleg predstavitve je bil namen dogodka druženje in sproščen klepet z občani. Veseli me, da je vsako leto več obiskovalcev tega dogodka, s katerim želimo občanov približati ustanove in zaposlene. Sledila je otvoritev športnega parka Erasmus, kjer so orodja za ulično vadbo oz. Street Workout ter plezalno steno Climb Up, namenjena tako mladim kot starejšim. Zahvala gre predvsem mladim, ki so dali pobudo za ta projekt. Člani ljutomerskega Street Workout društva so prikazali tudi nekaj vaj na orodjih. Prisoten je bil  slovenski reprezentant v plezanju Jure Bečan, ki je prikazal nekaj veščin športnega plezanja na novi plezalni steni Climb Up. V popoldanskih urah pa smo zaključili druženje ob zabavnih kopaliških igrah na letnem kopališču Ljutomer, katere je v sklopu občinskega praznika organizirala Športna zveza Ljutomer.

Plezalna stena in fitnes na prostem

This slideshow requires JavaScript.

Športni park Erasmus, ki se nahaja pri Parku I. slovenskega tabora oz. pri teniških igriščih v Ljutomeru, je bil uradno predan svojemu namenu v sredo 6.8. 2014. Postavljena je bila plezalna stena in orodja za ulično vadbo oz. Street Workout, ki so namenjena tako mladim kot starejšim. Na orodjih gre za vaje, ki se delajo le z lastno težo, kar pomeni manjšo verjetnost poškodb, omogoča pa, da se razvije celotno telo, saj orodja aktivirajo večino mišic v našem telesu. Ljutomerska občina je ena izmed prvih, ki je postavila tovrsten park. Zahvala gre predvsem mladim, ki so bili pobudniki tega projekta.

Dan kulture v sklopu občinskega praznika

This slideshow requires JavaScript.

V torek, 5.8.2014, je v sklopu praznovanja občinskega praznika, ob 10. uri potekala čitalnica za otroke pod 100-letnimi hrasti, katero je pripravila Splošna knjižnica Ljutomer. V večernih urah, pa so se v Domu kulture predvajali dokumentarni filmi o znanih ljutomerskih osebnostih.