Monthly Archives: julij 2012

Celovita prenova mestnega jedra

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije je bilo urejenih 7 ulic in en trg. Na Starem trgu je bila urejena cesta v dolžini 130 m in pločnik v dolžini 260 m, prav tako je bila urejena javna razsvetljava in kanalizacija. Na Postružnikovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 200 m, pločnik v dolžini 2 x 195 m, parkirišča v površini 970 m2, vodovod,  kanalizacija ter razsvetljava. Na Vrazovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 240 m in pločnik v dolžini 240 m, ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Cesti Ivana Kavčiča je bila urejena cesta v dolžini 485 m in pločnik v dolžini 485 m. Urejeni so bili javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Užiški ulici je bila urejena cesta v skupni dolžini 415 m, pločnik v dolžini 245 m in parkirišča v površini 380 m2. Prav tako so bili urejeni javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Zacherlovi ulici je bila urejena cesta v dolžini skupaj 330 m, prav tako sta bila urejena vodovod in kanalizacija. Na Ulici Franca Kovačiča je bila urejena cesta v dolžini 293 m, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Ulici ob progi je bila urejena cesta v dolžini 180 m in kanalizacija. V sklopu investicij so svoje kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 2.078.518,41 EUR z DDV. Celotna vrednost pogodbe ob upoštevanju vseh stroškov je znašala 2.162.184,01 EUR z DDV.  Sofinancerska sredstva pridobljena na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje organizacij iz naslova “Regionalni razvojni programi” v letu 2011 in 2012 znašajo v višini 85% upravičenih stroškov investicije oz. največ do 1.539.401,00 EUR. V letu 2011 je Občina Ljutomer za investicijo pridobila še sofinancerska sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1 v višini 92.000,00 EUR.

8. GROSSMANNOV FESTIVAL FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA


Od 16. do 21. julija 2012, je v Ljutomeru potekal 8. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V 6. dneh smo imeli priložnost gostiti priznane filmske ustvarjalce z vsega sveta, odlične razstave, kreativne delavnice, dobre koncerte in degustacije odličnih vin. Zahvala gre organizatorjem festivala, še posebej direktorju Petru Beznecu, ki je zaslužen, da Ljutomer obiščejo odmevna imena filmske industrije in tudi s tem ime Ljutomer pridobiva na prepoznavnosti tako na slovenskih tleh kot tudi v tujini.

 

OBISK SLOVENSKIH VINSKIH KRALJIC


V sredo, 18. julija 2012, sem v županatu Mestne hiše sprejela vinske kraljice iz različnih krajev Slovenije. V sproščenem pogovoru smo se dotaknile tem kot so pomen promocije prleških vin, povezovanje občin, sodelovanje občin z vinskimi kraljicami in kultura pitja vina.

Veseli me, da smo se dogovorili za medsebojno sodelovanje v namen promocije prleških vin in prepoznavnosti Prlekije. Zahvala gre vsem vinskim kraljicam, ki se res trudijo na promociji vin iz svojih okolišev, še posebej pa hvala ljutomerski vinski kraljici Sandri Vučko, ki je bila pobudnik tega srečanja.

 

USPEŠNOST MATURANTK IN MATURANTOV GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER


V ponedeljek, 16. julija 2012, je na Glavnem trgu potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pri splošni maturi je bilo uspešnih 112 od 114 kandidatov, poklicno maturo je opravilo 66 od 68 kandidatov, kar je seveda izjemen uspeh za celotno gimnazijo. Veseli me tudi dejstvo, da je pri splošni maturi uspelo 12. dijakom in dijakinjam postati zlati maturantje, pri poklicni maturi pa sta postali zlati maturantki 2. dijakinji. Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom, njihovim staršem, profesorjem ter ravnatelju.

 

Zadružni dom Cven

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije je bila izvedena obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva, zamenjava instalacij, ureditev scenske opreme in opreme pisarn. Vrednost projekta je znašala 579.243,76 EUR z DDV,  od tega je Občina Ljutomer pridobila 295.717 EUR sofinanciranja s strani Programa razvoja podeželja RS.

SISTEM C: ZAKLJUČENE HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE VODNIH VIROV

3.7.2012 Zgornje Konjišče – Danes je potekal zaključni sestanek projektne skupine, projekta Oskrba s pitno vodo – sistem C, podprojekta Hidrogeološke raziskave vodnih virov, v sklopu katere se je ugotavljal tudi vpliv reke Mure na podzemno vodo in stanje podzemnih voda v času prečrpavanja.

S strani Geološkega zavoda Slovenije smo bili seznanjeni z rezultati raziskav. Na podlagi rezultatov bo predano zaključno recenzirano poročilo. Poročilo bo podlaga za pripravo potrebne dokumentacije in izdelavo občinskih prostorskih načrtov v nekaterih občinah.