KS Stročja vas

KS STROČJA VAS

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati).

Volilna enota 1 obsega naselje Globoka, voli se 1 (en) član sveta.

1 JOŽEF FEUŠ

Volilna enota 2 obsega območje naselja Nunska Graba, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 ANDREJ NEMEC

Volilna enota 3 obsega območje naselja Presika, voli se 1 (en) član sveta.

  • 1 MILAN HALABAREC

Volilna enota 4 obsega območje naselja Pristava, volita se 2 (dva) člana sveta.

  • 1 RUDOLF COPOT
  • KSENIJA KOLAR ŠVARC

Volilna enota 5 obsega območje naselja Podgradje, volita se 2 (dva) člana sveta.

  • 1 IVAN ZADRAVEC
  • 3 KLAUDIJA CIGLARIČ 

Volilna enota 7 obsega območje naselja Stročja vas, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 2 SANDRA ZEMLJAK
  • 3 ANGELA LUKMAN
  • 6 SREČKO MIHORIČ