KS Stročja vas

KS STROČJA VAS

Volilna enota 2 obsega območje naselja Nunska Graba, voli se 1 (en) član sveta.

  • 3 ANDREJ NEMEC

Volilna enota 3 obsega območje naselja Presika, voli se 1 (en) član sveta.

  • 2 MILAN HALABAREC

Volilna enota 4 obsega območje naselja Pristava, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 IRENA KRIŽANIČ
  • 2 HERMAN BOGDAN

Volilna enota 5 obsega območje naselja Podgradje, volita se 2 (dva) člana sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 IVAN ZADRAVEC
  • 2 NADA MARINIČ

Volilna enota 7 obsega območje naselja Stročja vas, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko vse tri kandidate na naši listi

  • 1 SANDRA ZEMLJAK
  • 6 SREČKO MIHORIČ
  • 8 ANTON ŠNAJDER