PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C

This slideshow requires JavaScript.

Med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje kot sofinancerjem in Občino Ljutomer kot upravičencem, so bile v torek, 24. 9. 2013, slavnostno podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C.

Vloženo delo v projekt bo izboljšalo kakovost pitne vode skoraj 27.000 prebivalcem v vključenih občinah, ter zavarovalo izrabo tega najbolj dragocenega vira. Voda je nenazadnje vir življenja in zagotavljanje vode terja strateško načrtovanje v duhu sloge in dobrega sodelovanja.

Zasluge za uspeh gre pripisati vsem občinam soinvestitoricam na čelu z župani, projektni ekipi, sodelavcem občinskih uprav in dobrem sodelovanju in komunikaciji na ravni ministrstva.

Podpisnika, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje in mag. Olga Karba, koordinatorka projekta, sta podpisala Pogodbe o sofinanciranju gradnje primarnih in sekundarnih cevovodov :

Sklop 1: Občina Apače,

Sklop 2: Občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici,

Sklop 3: Občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje, Pogodbe o sofinanciranju svetovanja in nadzora nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih virov in Pogodbe o sofinanciranju priprave in izvedbe strategije komuniciranja za potrebe projekta.