Monthly Archives: september 2013

REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE V LJUTOMERU

This slideshow requires JavaScript.

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljutomer v nedeljo, 15. 9. 2013, organiziralo regijsko gasilsko tekmovanje. Zbralo se je okrog 1000 gasilcev in gasilk iz stotih ekip prostovoljnih gasilskih društev celotnega Pomurja.

Čestitke organizatorju za uspešno izvedeno tekmovanje in iskrena hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega dogodka. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem gasilcem za opravljanje tega pomembnega poslanstva, ki je za lokalno skupnost izjemnega pomena.

OBNOVLJENI GODBENI DOM PRI MALI NEDELJI

Image

V nedeljo, 15.9.2013, sem z veseljem odzvala povabilu in se udeležila otvoritve obnovljenega Godbenega doma pri Mali Nedelji.

Godbeni dom, ki že več kot sedem desetletij služi vsem generacijam godbenikov, so z veliko odrekanja, s prostovoljnim delom in ob pomoči krajanov, zgradili glasbeni navdušenci, ki so daljnega leta 1923 Pihalno godbo Mala Nedelja tudi ustanovili.

Glavno breme obnove so nosili godbeniki sami, predvsem njihov vodja Alojz Kosi, ki jih je motiviral za prostovoljno delo, da so v obnovo vložili stotine delovnih ur.

Mala nedelja in vsi njeni prebivalci ste v ponos celotni občini. Stavba, ki jo slavimo, je jasen signal, da bo tako tudi v prihodnje. Čestitam vsem, ki ste prispevali k izgradnji novega doma in vam želim veliko prijetnih ustvarjalnih trenutkov v naslednjih desetletjih delovanja.

Obnova kapele sv. Florijana z obzidjem na Miklošičevem trgu v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Ministrstvo za kulturo je aprila letos objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2013 in 2014. Vlogo na javni razpis za obnovo kulturnega spomenika Kapelica sv. Florijana na Miklošičevem trgu v Ljutomer je podala Župnija Ljutomer, Občina Ljutomer sodeluje v projektu kot sofinancer. Za leto 2013 je bila prijavljena sanacija stopnišča, strehic na simsih, notranjih in zunanjih ometov (fasade), tlakov in zamenjava stebra na levem portalu. Vloga je bila ugodno rešena.
Župnija Ljutomer je v juliju 2013 izvedla zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del in kot najugodnejšega ponudnika izbrala Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Jurkovič d.o.o., Ljutomerska 38, 2270 Ormož. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 26. 8. 2013, dela so bila končana v začetku septembra 2013. Vrednost del je znašala 66.042 EUR. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 32.360,00 EUR, razliko je krila Občina Ljutomer. Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta je izdelal Domus projekt d.o.o. iz Ljutomera. Nadzor nad investicijo sta izvajala Štefan Baler iz Ljutomera in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.

TRADICIONALNO SREČANJE ENOT VDC MURSKA SOBOTA

This slideshow requires JavaScript.

V bivalni enoti Varstveno delovnega centra Ljutomer, ki ima svoje prostore na Podgradju, je  13. 9. 2013 bilo organizirano 10. tradicionalno srečanje vseh enot Varstveno delovnega centra Murska Sobota, v katerega so vključene enote iz Lendave, Gornje Radgone, Murske Sobote in Ljutomera. Srečanja se je udeležilo preko 230 uporabnikov, njihovih svojcev ter zaposlenih v enotah.

Za sproščeno druženje v prijetnem vzdušju gre zahvala direktorici Angeli Benko Lang ter njenim sodelavcem, ki so skupaj z uporabniki poskrbeli, da smo se v njihovi družbi počutili več kot odlično.

OGLED DOBRIH PRAKS TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V GRADCU

UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je 12. 9. 2013 skupaj s partnerji organizirala ogled dobrih praks trajnostne mobilnosti in zniževanja CO2 plinov v mestu Gradec. Mesto Gradec je vodilno v tem delu Evrope pri zmanjševanju CO2 plinov in povečanju trajnostne mobilnosti. Velja za mesto z zgledno prometno in okolju prijazno prometno politiko. Ogled dobrih praks je bil namenjen občinam in javnim prevoznikom za potrebe načrtovanja trajnostne mobilnosti. K sodelovanju je bila povabljena tudi Občina Ljutomer, ki je udeleženim predstavila Prometno strategijo Občine Ljutomer. ” V mestni hiši v Gradcu je potekala predstavitev mobilnostne politike mesta Gradec, ki jo gradijo že več kot 30 let. Sledil je ogled mesta, v okviru katerega so si udeleženci ogledali mobilnostni center, prestopne točke mestnega javnega potniškega prometa, kolesarske poti in cone, območja umirjenega prometa, krožišč z veliko frekvenco vozil in pešcev, na katerem ni nobenega znaka in pravil ter ureditve parkiranja izven mesta v navezavi z javnim potniškim prometom.

SPREJEM ZLATIH MATURANTK GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V sproščenem in prijetnem vzdušju je v sredo, 11. 9. 2013, v županatu Mestne hiše potekal sprejem za zlati maturantki Stašo Vintar in Petro Slavinec.

Pogovor je tekel o izkušnjah iz srednješolskih klopi, v smeri pogleda mladih na aktivnosti in projekte lokalne skupnosti.

Poudarek je bil dan predvsem na pomembnost dobrih medosebnih odnosov in pozitivnega razmišljanja. Maturantki sta razkrili izbrane študijske programe in njune načrte za prihodnost. Iskreno čestitamo za dosežen uspeh, z željo, da ju na poti k zastavljenim ciljem spremljajo moralne vrednote in da vseskozi sledita svojim sanjam.

SPREJEM »NAJ PROSTOVOLJCEV« IN PODELITEV ZAHVAL

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je 6. 9. 2013 potekal sprejem in podelitev zahval za nominirance, ki so bili predlagani za slovenske »Naj prostovoljce«. Zahvale so prejeli Anja Lukner, Katja Vunderl, Branko Krajnc in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer. Ob tej priložnosti je bilo podeljeno tudi posebno priznanje častnemu poveljniku Gasilske zveze Ljutomer, gospodu Stanku Hunjadiju, za 40-letno neprekinjeno organiziranje mladinskega gasilskega tabora in vseživljenjsko angažiranje v službi ljudstva. S ponosom ugotavljam, da se je v naših krajih marsikaj spremenilo, ljudje so med sabo vedno bolj povezani in pripravljeni pomagati. Pomembno je, da nas vodijo moralne vrednote in verjamem, da jih prostovoljcem ne bo zmanjkalo. Zahvala gre vsem, ki nesebično pomagajo sočloveku.

DOBRODELNA PRIREDITEV ZA EVELIN

Mentorji in plesalci Plesne šole Urška Pomurje so 8. 9. 2013 v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru pripravili dobrodelno prireditev, na kateri so zbirali prostovoljne prispevke za operacijo 10-letne Evelin Bukovec, ki jo lahko opravijo samo v tujini. Prireditev je bila dokaz, da Prleki vemo in zmoremo stopiti skupaj ter pomagati drug drugemu, saj se je zbralo za več kot 6 .000 evrov prostovoljnih prispevkov. Iskrena zahvala organizatorju in vsem, ki ste pomagali, Evelin pa želim veliko poguma in volje, da premaga vse ovire na poti do ozdravljenja.