REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

V ponedeljek, 14. novembra 2022, je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba s podpisom potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Rekonstrukcijo in nadzidavo Zdravstvenega doma Ljutomer. Dokument morajo zdaj potrditi še Občine Križevci, Razkrižje in Veržej, ki so prav tako ustanoviteljice zavoda. Sledi priprava Predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, ki bosta osnova za pripravo vloge za prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Gradbeno dovoljenje za gradnjo je bilo že pridobljeno v začetku avgusta 2022.