Category Archives: Zaključene investicije

ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CVEN

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija LC, odsek Pristava – Mota

Zadružni dom Cven

Rekonstrukcija PGD Cven

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Cven

Kanalizacijsko omrežje za Cven (del) in Krapje

Izgradnja javne razsvetljave ob cesti proti Pristavi

SISTEM C (vodni vir Mota, kanalizacijsko omrežje, transportni vodovod Ljutomer)

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Cven

Rekonstrukcija JP724721 (Mota) – Murgasa in ureditev javne razsvetljave

Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer

Energetska sanacija POŠ in vrtca Cven

Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami (državni projekt)

Rekonstrukcija asfalta pred ZD Cven, izvedba kanalizacijskega priključka

Urejanje javne razsvetljave

Redna letna vzdrževalna dela na LC Krapje –  Razkrižje

Redna letna vzdrževalna dela na LC Ljutomer – Veržej

ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CEZANJEVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspele naslednje investicije:

Obnova strehe nad telovadnico v osnovni šoli.

Bivalna enota pri osnovni šoli.

Pleskanje mrliške vežice v Cezanjevcih in osvetlitev poti na pokopališču.

Rekonstrukcija PGD Cezanjevci.

V letih od 2015-2019 so nam uspele naslednje investicije:

Vrtec Cezanjevci.

Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci.

Rekonstrukcija dela LC223061 Zg. Kamenščak – Vogričevci.

Prekritje strehe in popravilo strelovoda na mrliške vežici v Cezanjevcih ter mizarske storitve. (KS)

Ureditev pločnika v Cezanjevcih (do mosta).

Ureditev ceste do Mlekarne v Cezanjevcih.

SISTEM C (vodovod Branek, cevovod za VH Branek).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ Cezanjevci in fasada.

Umiritev hitrosti na cesti pri Vrtcu v Cezanjevcih – semafor.

Urejanje javne razsvetljave.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Lukavci.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Kamenščak.

Urejanje odvodnjavanja v KS Cezanjevci.

Ureditev odvodnjavanja JP Vogričevci.

SKUPAJ NAM JE USPELO! HVALA ZA ODLIČNO SODELOVANJE!

VEČ  KOT 180 REALIZIRANIH PROJEKTOV  
CCA 61 MILIJONOV EUR INVESTICIJ
22,7 mio EUR nepovratnih sredstev
10 ENERGETSKO SANIRANIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE – prihranki 60-80 % in znižanje CO2
NOV MLADINSKO KULTURNI CENTER 
50 KILOMETROV CEST
3,6 KILOMETROV PLOČNIKOV
7,5 KILOMETROV KOLESARSKIH STEZ
48 KILOMETROV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
78 KILOMETROV VODOVODNEGA OMREŽJA
KROŽNO KROŽIŠČE K2 (pri OMV)
1350 M2 PARKIRIŠČA
2 POLNILNICI ZA ELEKTRIČNA VOZILA
7 AVTOBUSNIH POSTAJ
4 ELEKTRIČNA IN 6 NAVADNIH KOLES – KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU
4 ELEKTRIČNA KOLESA – TIC LJUTOMER
VEČ PARKIRNIH MEST ZA INVALIDE
2 KOLESARNICI
7 KM JAVNE RAZSVETLJAVE
7 MOSTOV
VRTEC CEZANJEVCI
2 ČISTILNI NAPRAVI
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: nove tribune, rekonstrukcija garderob, fasada na nogometnem igrišču, košarkarsko in rokometno igrišče, skejt steza, plezalna stena, street workaut, obnovljena športna dvorana OŠIC…otroška igrala itd.
 
260.000 EUR ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN PODPORA DELOVANJU OBRTNE ZBORNICE
CCA 40 MIO EUR – SUBVENCIJE OBČANOM

Dom kulture Ljutomer odslej z novim ogrevanjem

Občina Ljutomer v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenja varčevanju z energijo in posledično tudi znižanju stroškov ogrevanja. Tako so se v letošnjem letu izvedle energetske sanacije Osnovnih šol Cezanjevci in Mala Nedelja, Vrtca Ljutomer ter telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, v delu pa je sanacija Glasbene šole Ljutomer. Zaradi znižanja stroškov se je novo ogrevanje uredilo tudi v Domu kulture Ljutomer. Doslej se je ta objekt ogreval na kurilno olje, odslej pa se bo na plin. V okviru investicije je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe kotlovnice in vgrajen nov toplovodni plinski kondenzacijski kotel na zemeljski plin, z vsemi gradbenimi in elektro deli. Nameščene so bile črpalke na obstoječe ogrevalne veje. Ustrezno je bilo urejeno tudi prezračevanje kotlovnice in dimnik.

Celotna vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 45.000 evrov. Projektno dokumentacijo je izdelal GiBS, Simon Balažič s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer, ki je tudi opravljal nadzor. Izmed prispelih ponudb je bil kot najugodnejši izvajalec del izbran ponudnik Instalacije Sedmak d.o.o., Soboška cesta 1a, 9240 Ljutomer.

OŠ Mala Nedelja ob 25-letnici z novo podobo

Največji projekt letošnjega leta v ljutomerski občini je energetska sanacija petih objektov v občinski lasti. Med drugim se je izvedla energetska sanacija tudi na zgradbi osnovne šole, vrtca in telovadnice v Mali Nedelji, kjer se je v sklopu nekaj več kot 400 tisoč evrov vrednega projekta uredilo energetsko upravljanje, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo podstrešja, sanacijo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema, na več kot 110 radiatorjih pa so bili zamenjani termostatski ventili. V ponedeljek, 7. oktobra 2019, so otroci skupaj z učitelji in vodstvom šole pripravili slovesnost, na kateri so na simboličen način obeležili novo podobo zgradbe, ki je bila zgrajena pred natanko 25 leti. Ob tej priložnosti so učenci od drugega do devetega razreda medse sprejeli prvošolčke. V tem šolskem letu je OŠ Mala Nedelja pričelo obiskovati 12 prvošolčkov, katere so na tokratni slovesnosti sprejeli v šolsko skupnost. Vsem želim v energetsko prenovljeni zgradbi veliko prijetno preživetih dni.

Nova igrala na Glavnem trgu v Ljutomeru

Občina Ljutomer je na Glavnem trgu v Ljutomeru postavila nova igrala tipa MAXI-MIDI 2b. Odločitev je bila sprejeta zaradi dotrajanosti določenih segmentov prejšnjega igrala in poškodb, ki so bile posledica vandalizma. Takšno igralo je postajalo nevarno in ne bi več zagotavljalo varne uporabe. Novo igralo MAXI-MIDI 2b je sestavljeno z igralnega stolpa, dvojne gugalnice, plezalne mreže in varnostne podlage. Proizvajalec igrala je VOJCLES, Vojko Hodošček s.p. iz Murske Sobote.  Strošek postavitve novega igrala je znašal 4.679,92 evra, strošek odstranitve starega igrala pa je znašal 233,02 evra. Otrokom želim prijetno in varno uporabo novih igral.

Otvoritev komunalne infrastrukture v stanovanjski soseski Juršovka – Kamenščak

V nedeljo, 28. julija 2019, drugi dan praznovanja 63. praznika Občine Ljutomer, smo v dopoldanskem času svojemu namenu predali komunalno infrastrukturo v stanovanjski soseski Juršovka – Kamenščak. Gre za novo sosesko v ljutomerski občini, v kateri so že vse parcele prodane, prvi stanovalci pa so se že preselili v nove hiše. Srečna sem, da je takšen interes za gradnjo stanovanjskih hiš v naši občini, obenem pa takšno veliko povpraševanje meni in mojim sodelavcem nalaga, da iščemo nova zemljišča za stanovanjsko gradnjo.

Komunalno infrastrukturo v novi soseski smo pričeli urejati v letu 2017, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano maja letos. Skupna vrednost opravljenih del, ki jih je izvajalo Komunalno podjetje Ormož, znaša nekaj več kot 335 tisoč evrov. V sklopu investicije sta bili zgrajeni dve povezovalni cesti, meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, pločnik in stopnišče. Vsem novim lastnikom zemljišč v tej soseski želim prijetno bivanje in naj se v novem okolju odlično počutijo.

Odprtje novozgrajenih mostov v Kuršincih in Drakovcih

Prvi dan (sobota, 27. julij 2019) 63. praznika Občine Ljutomer je bil v znamenju uradnega odprtja dveh novozgrajenih mostov na območju Krajevne skupnosti Mala Nedelja. Lani septembra je neurje oba mostova poškodovalo do te mere, da ju je bilo potrebno porušiti. Hitro smo ukrepali in pri projektantu Plangrad Inženiring d.o.o. naročili projektno dokumentacijo za nova mostova, družba Nograd Lotmerk d.o.o. pa je do decembra zaključilo z izgradnjo samih mostnih konstrukcij. Mostova v Kuršincih in Drakovcih  sta končno podobo dobila v tem letu. Skupni strošek obeh mostov je znašal nekaj več kot 162 tisoč evrov. Iskrena hvala vsem, ki so kakor koli pomagali, da smo v tako kratkem času prišli do novih mostov. Na obe lokaciji mostov so na uradno odprtje prišli številni ljudje, predvsem domačini, ki so s tem pokazali izredno hvaležnost. Naj bo vožnja po novih mostovih varna in naj se nikoli ne ponovi lanski september.