Monthly Archives: maj 2011

Občina Ljutomer pridobila sredstva za sofinanciranje investicij in nabav v Zdravstvenem domu Ljutomer

Obveščamo vas, da smo prejeli oba sklepa Ministrstva za zdravje o višini sofinanciranja investicij in nabav v Zdravstvenem domu Ljutomer in sicer :

 

–       za nabavo opreme v višini, kot sledi:

 

–          za leto 2011                           7.925     EUR

–          za leto 2012                           7.036     EUR

 

–           za investicijska dela v višini, kot sledi:

 

–          za leto 2011                           12.486     EUR

–          za leto 2012                           28.142     EUR

 

V nadaljevanju bo z Ministrstvom za zdravje podpisana pogodba o sofinanciranju nabav in investicijskih del, pripravili pa bomo tudi pogodbo o sofinanciranju investicije in nabav med občinami sofinancerkami.

 

 

Izgradnja enote DSO Ljutomer v Stročji vasi

Ponedeljek, 23. maja 2011 – V ponedeljek sta se na povabilo direktorja DSO Ljutomer gospoda Borisa Sunka v Ljutomeru mudila predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, oba iz Službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva in sicer Tomaž Čebulj, oddelek za sistem financiranja javnih zavodov in ostalih izvajalcev in Višnja Delak, oddelek za investicije v zvezi z izgradnjo enote DSO Ljutomer v Stročji vasi. Po ureditvi lastniških razmer, predvidoma v mesecu avgustu, se bo pristopilo k javnemu razpisu za izbiro izvajalca izgradnje omenjene enote.

 

Obisk Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije

Ponedeljek, 23. maja 2011 – V ponedeljek sem obiskala Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Seznanili so me z delovanjem društva in z izvajanjem njihovih programov. Veseli me, da se trudijo izvajati programe za člane 30-ih občin in da tako skrbno skrbijo za druženje in društvene prostore. Zaupala sem jim, da občina pelje aktivnosti v smeri odprave arhitektonskih ovir ter da bo v mestu Ljutomer zagotovljenih več parkirnih mest za invalidne osebe. Skupnega mnenja smo bili, da se bodo udeleževali prireditev, kjer jim bodo to omogočale razmere, prav tako bodo tudi sami izvajali določene programe njim dostopnih lokacijah.

S člani na rekreaciji (balinanje in kegljanje).

 

Medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«

Ponedeljek, 16. maja 2011 – V ponedeljek sem osnovnošolcem podelila pokale na medobčinskem tekmovanju »Kaj veš o prometu«, ki ga je organizirala Občina Ljutomer v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v  cestnem prometu, Osnovno šolo Ivana Cankarja Ljutomer in avtošolo Alma. Čestitke vsem učencem in mentorjem ter zahvala nastopajočim – najmlajšim iz vrtca, OŠ Ivana Cankarja in Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer.

 

 

Sončne elektrarne na stavbe v lasti občine

Sreda, 11. maja 2011 – V sredo sem opravila razgovor z gospo Viktorijo Robnik in gospodom Dragom Kraljem iz podjetja Bisol glede namestitve sončnih elektrarn na stavbe, ki so v lasti občine Ljutomer. Naš cilj je, da se strešne površine oddajo v najem, prav tako pa bi lahko učencem omogočili spremljanje porabe energije. Posredovali smo že sezname in grafične priloge vseh stavb, da bo podjetje lahko pripravilo strokovna izhodišča in ponudbo.

 

Obisk gospe Katarine Kresal in gospoda Aleša Zalarja

Sreda, 11. maja 2011 – V sredo sta nas v Ljutomeru obiskala ministrica za notranje zadeve gospa Katarina Kresal in minister za pravosodje gospod Aleš Zalar. Seznanila sem ju o stališču do predlaganih sprememb vinskega zakona, o delovanju pomurske regije in o neodzivnosti posameznih ministrstev pri izdajanju upravnih dovoljenj. Tudi ljutomerski gospodarstveniki so gostoma zaupali njihove težave.

 

Rekordna udeležba na državnem srečanju in tekmovanju mladih slovenskih čebelarjev v Ljutomeru

Sobota, 7. maja 2011 – V soboto je bilo v Ljutomeru živahno saj je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) pripravila že 34. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev. Gostiteljici sta bili Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer in Osniovna šola Stročja vas. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 543 tekmovalcev iz 86 osnovnih in srednjih šol ter čebelarskih društev, ki jih je v imenu Občine Ljutomer pozdravil gospod Janez Vencelj. Udeležba je bila rekordna, kar kaže na vse večje zanimanje za čebelarstvo pri mlajših generacijah, kar je med drugim rezultat uspešnega delovanja čebelarskih krožkov. Čestitke!