KS Krištanci-Šalinci-Grlava

Volilna enota 1 obsega naselje Krištanci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 MARTINA KARBA
  • 2 ALEŠ ŠTEFANEC

Volilna enota 2 obsega naselje Šalinci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 2 EMA NEMEC
  • 3 VLADIMIR SMREKAR

Volilna enota 3 obsega naselje Grlava, volijo se 3 (trije) člani sveta.

Obkrožite lahko oba kandidata na naši listi

  • 1 DAMIJANA VOZLIČ
  • 2 DAVORIN NOVAK