KS Krištanci-Šalinci-Grlava

Obkrožite vse kandidate na naši listi (izžrebane številke, ki so navedene pred kandidati)

Volilna enota 1 obsega naselje Krištanci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

/

Volilna enota 2 obsega naselje Šalinci, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 3 VLADIMIR SMREKAR
  • 5 SONJA KOROŠA

Volilna enota 3 obsega naselje Grlava, volijo se 3 (trije) člani sveta.

  • 4 BRANKA BALAŽIC