Življenjepis

DRUŽINA

Rodila sem se leta 1971 kot drugi otrok v delavski družini, mami Anici (gospodinji) in očetu Alojzu (inštruktorju v avto šoli). Z družino živim v Ljutomeru, sin Tim in hčerka Ana obiskujeta osnovno šolo, moj življenjski sopotnik Cveto pa je zavarovalni agent. Imam še sestro, ki je zaposlena v Domu starejših občanov v Ljutomeru in z družino živi v Desnjaku.

OSEBNE LASTNOSTI

Sem prilagodljiva, lojalna in kreativna.

IZOBRAZBA

Obiskovala sem Osnovno šolo Janka Ribiča v Cezanjevcih. Šolanje sem nadaljevala na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti in Pravni fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter si pridobila poklic univerzitetne diplomirane pravnice. Ko sem že bila zaposlena, sem ob delu vpisala podiplomski magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije, saj sem želela pridobiti dodatna znanja s področja lokalne samouprave ter za občino izdelati uporaben dokument za reorganizacijo delovnega procesa. Konec leta 2008 sem magistrirala in uspešno zagovarjala magistrsko nalogo »Reorganizacija delovnega procesa v Občini Ljutomer s pomočjo projektnega vodenja« ter pridobila znanstveni naziv magistra znanosti državnih in evropskih študij.

ZAPOSLITVE

Moja prva zaposlitev je bila v Občinski upravi Občine Ljutomer, kjer sem v letih 1997/98 opravljala tudi pripravništvo. Takrat sem prevzela nadzor nad področjem gospodarskih javnih služb, saj organizacijsko to področje ni bilo pokrito. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, sem bila premeščena na delovno mesto samostojne strokovne sodelavke za gospodarske javne službe in premoženjsko-pravne zadeve.

V letu 2001 sem napredovala na delovno mesto svetovalke župana za premoženjsko-pravne zadeve. V istem letu sem bila imenovana za namestnico predsednika Republiške volilne komisije in za namestnico predsednika Občinske volilne komisije v Veržeju. Bila sem tudi predsednica disciplinske komisije in članica pravnih znanj komisij za oddajo javnih naročil (izgradnja Doma starejših občanov v Ljutomeru, Centralne čistilne naprave, Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, izgradnje in modernizacije cest, itd. ) in podeljevanje koncesij. Nudila sem tudi pravno pomoč in svetovanje zavodom pri pripravi ustanovitvenih in drugih aktov.

V letu 2003 mi je bilo zaupano delovno mesto direktorice Občinske uprave Občine Ljutomer. V tem času sem izvedla reorganizacijo občinske uprave. Ukinili smo oddelke in vzpostavili direktno odgovornost vsakega javnega uslužbenca. Poskrbela sem tudi za stik z občani.

Po zaključenem porodniškem dopustu sem v letu 2007 postala direktorica Občinske uprave Občine Puconci. Vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje in usmerjanje ter nadzorovanje sodelavcev me je vodilo do vodenja projektnih skupin najzahtevnejših in ključnih projektov občine (izgradnja Spominskega doma Števana Küzmiča, komunalna ureditev obrtno podjetniške cone, iskanje potencialnih investitorjev, itd.).

Kot mentorica sem sodelovala pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog številnim dijakom in študentom. Bila sem predsednica komisije za opravljanje strokovnega izpita, pridobila sem si vodstvena in druga relevantna funkcionalna znanja za položajna uradniška delovna mesta po programu Vodenje v občinah, pridobila sem si tudi certifikat Operativna uporaba GIS SDMS 4.0 in praktično delo s podatki ter certifikat Projektni vodja.

Bila sem članica različnih komisij pri Skupnosti občin Slovenije – Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja, Komisije za regionalizacijo in razvoj, potem članica upravnega odbora Združenja tajnikov slovenskih občin, članica delovne skupine za pripravo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, članica Komisije za izgradnjo pomurskega vodovoda, itd.

Od leta 2010 do 2016 sem opravljala delo koordinatorice projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, 50 milijonskega projekta, ki vključuje osem občin. Sem članica Sveta regije (v letu 2010 predsednica) in podpredsednica Razvojnega sveta Regije, kar si še posebej štejem v čast, saj zelo rada sodelujem z predstavniki gospodarstva, ki se skupaj z nami zavzemajo za razvoj Pomurja.

V letu 2010 sem bila izvoljena za prvo županjo Pomurja s 56,52 %, v letu 2014 pa s 63,91 %. V letu 2014 je nastopila na volitve v občinski svet tudi moja neodvisna lista »Z odprtim srcem za Občino Ljutomer« in prvič v zgodovini Ljutomera uspela z 9 mandati. Zgodovinski uspeh smo dosegli tu na volitvah v svete krajevnih skupnosti.

DELOVNE VREDNOTE

Poštenost in odgovornost do dela, zanesljivost, natančnost in učinkovitost, profesionalnost, odlikujejo pa me občutek za timsko delo in pripravljenost na izobraževanje ter prenos svojega znanja na druge.

LETO 2010

Podpis Sporazuma o Lotmerškem razvojnem partnerstvu, s katerim smo želeli preseči politiko in delitev na »naše in vaše«, na »leve in desne« ter z združenimi močmi, ne glede na politično prepričanje, najti najboljše rešitve za Občino Ljutomer. To nam žal ni uspelo, saj je bilo prisotnih preveč individualnih interesov.

LETO 2014

Ustanovitev neodvisne liste Olge Karba “Z odprtim srcem za Občino Ljutomer”, ki je na lokalnih volitvah dosegla velik uspeh. Z zaupanjem občank in občanov imamo v občinskem svetu 9 svetniških mest od 21, večina članov v svetih krajevnih skupnosti ter 8 od 9 predsednikov krajevnih skupnosti.

LETO 2015

Ustanovili smo prostovoljno in humanitarno Društvo za sr(e)čno skupnost, katerega vodenje je bilo zaupano meni.