Monthly Archives: julij 2011

Dogovor o poslovnem načrtu za najemnino gospodarske infrastrukture, ki je v lasti Občine Ljutomer

Torek, 20. 7. 2011 – Uspeli smo pripraviti poslovni načrt za najemnino in subvencijo z JPP, za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje ter čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Najemnina je enaka amortizaciji, ki jo občani plačajo v ceni javnih služb in se bo strogo namensko porabila za investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Občine Ljutomer. Pobranih bo letno cca  240.000 EUR in ta sredstva bomo strogo namenili za izgradnjo kanalizacije in za pitno vodo.

 

Občinski prostorski načrt – bistveni napredek!

Ponedeljek, 18. 7. 2011 – Z veseljem sporočam, da nam je  v ponedeljek uspelo predati vlogo z vsem gradivom (Okoljsko poročilo, Dopolnjen osnutek OPN in grafiko) na MOP, za pridobitev mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila. Upam, da nam bo MOP odgovoril v predpisanem roku 30 dni, da bomo lahko čim prej zaključili z vsemi postopki. Moram se zahvaliti sodelavki Jerneji, ki si resnično prizadeva, da se OPN čim prej zgodi.

 

Pogodba o izgradnji kanalizacije Pristava – Stročja vas je podpisana

Četrtek, 14. julija 2011 – V četrtek sem podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Zbirni kanal Pristava-Stročja vas, št. C1536-11S330052. S strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko jo je podpisal dr. Boštjan Žekš. Gre za projekt vreden 690.693,73 EUR, s katerim smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini 100 % od tega 85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 % pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije.

 

Podelitev maturitenih spričeval ljutomerskim gimnazijcem

Sreda, 13. 7. 2011 – V sredo sem imela čast spremljati 45. generacijo maturantk in maturantov naše gimnazije, ko so ponosno prevzemali maturitetna spričevala. Na ta večer je  Glavni trg zablestel – sijaj mu je dalo 134 mladih upov naše mlade države, od katerih je bilo kar 13 zlatih maturantov. Iskreno čestitam vsem maturantkam in maturantom, vsakemu posebej, za izjemen uspeh ter želim veliko sreče ter uspeha pri nadaljnjem študiju. Prav tako gredo čestitke ravnatelju, profesoricam in profesorjem, ki so dijake uspešno vodili do zaključka ene izmed pomembnih prelomnic v življenju. Čestitke!

 

Štiri poroke, abrahamka in Prleški pisker

Sobota, 2. julija 2011 – V soboto sem imela posebno čast, saj sem poročila kar štiri zaljubljene pare, enega v parku Dvorca na Jeruzalemu, enega v Parku 1. slovenskega tabora in dva v poročni dvorani mestne hiše v Ljutomeru.

Popoldan sem pozdravila in čestitala gospe Lei Crnjac, ki je praznovala svoj 50. rojstni dan v Prlekiji. Presenečenje je bilo pripravljeno s strani prijetne in vesele družbe.

V popoldanskem času sem z veseljem pozdravila tudi mlade, ki so se na Glavnem trgu pomerili v kuhanju bograča Prleški pisker. Čestitke gredo Mladi liberalni demokraciji (MLD) – organizatoki tekmovanja, še posebej gospe Sari Karba in seveda tudi vsem, ki jim je Prleški pisker odlično uspel.

 

Občina Ljutomer sodelovala pri projektu Pot prijateljstva in podpisala Listino prijateljstva

Sobota, 25. junija 2011 – V soboto sem s predsednikom gasilskega regijskega sveta za Pomurje – gospodom Bogdanom Šajnovičem, poveljnikom Civilne zaščite gospodom Brankom Novakom, člani društva Johann Janez Puch – »oldtaimerji« in gasilci v Presiki, sprejela in pozdravila gasilce iz Kobarida, ki so zaslužni za projekt »Pot prijateljstva« od najzahodnejše slovenske točke v Robidišču pri Kobaridu do Pinc pri Lendavi, ki predstavljajo skrajni slovenski vzhod.

V večernih urah so se ustavili na Glavnem trgu v Ljutomeru, kjer sva z županjo Občine Kobarid – gospo Darjo Hauptman podpisali listino prijateljstva oziroma pobratenja, s čimer se bodo občine še tesneje povezale (na sliki je Kadorna – 100 let staro vozilo Fiat 15 z zanimivo zgodovino).

 

Slovesnost ob dnevu državnosti in 140 let PGD Ljutomer

Petek, 24. junija 2011 – V petek smo skupaj z PGD Ljutomer organizirali osrednjo proslavo ob Dnevu državnosti in proslavo ob 140-letnici PGD Ljutomer. Slavnostna proslava se je odvijala na Glavnem trgu v Ljutomeru.

Zahvala gre vsem, ki so sodelovali pri tej čudoviti slovesnosti in sicer vsem gasilcem, Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo, Območnemu združenje slovenskih častnikov, Policijsko veteranskemu društvo Sever, Območnemu združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer in Prleškemu društvo generala Maistra Ljutomer, ki sem jih pred slovesnostjo sprejela v županatu. Iskrena zahvala gre slavnostnemu govorniku gospodu Branku Dervodelu, namestniku generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Iskrene čestitke pa gospodu Stanku Hunjadi in Miroslavu Hunjadi za življenjsko delo v društvu ter gospodu Jožetu Bratinščak, ki je prejel odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge. Čestitko si zaslužijo  člani PGD Ljutomer, saj so prejeli zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije in plaketo Civilne zaščite Slovenije,. prav tako pa so cel mesec občane osveščali kako se znajti v primeru nesreče za kar jim gre zahvala. Ob tej priložnosti sem v imenu Občine Ljutomer društvu predala termokamero, ki jo bodo gasilci uporabljali za boljšo vidljivost ob reševanju.

 

V občini Ljutomer smo zasejali lipo v spomin na 20 let samostojnosti naše države

Petek, 24. junija 2011 – V Ljutomeru smo se odločili sodelovati v vseslovenski akciji sajenja lip, ki so jo spodbujali vladni urad za komuniciranje ter ministrstvi za kulturo in kmetijstvo, Zavod za gozdove ter društvo Ekologi brez meja. Sajenje lip je lep način, kako k praznovanju samostojnosti privabiti čim več ljudi. Ljutomer je bil vedno kraj napredka in tudi sem segajo korenine slovenske države. Lipa je spomenik preteklosti in simbol prihodnosti. Naj raste v miru in zraste v mogočno drevo. Zahvala gre nastopajočim harmonikarjema Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Domenu Ritonja Kralj in Jaku Žunič ter povezovalki programa vodji JSKD, območne izpostave Ljutomer gospe Miri Rebernik Žižek.