Monthly Archives: september 2012

PRLEŠKA BROTVA V ATRIJU MESTNE HIŠE

V petek, 28. septembra sem sem se udeležila Prleške brotve, ki je potekala v atriju Mestne hiše. Veseli me, da se tradicija trgatve mestnega trsa nadaljuje in da je prireditev vsako leto bolj obiskana. Zahvala za odlično izpeljano prireditev gre Klubu Martina – klub vinskih kraljic Ljutomera in Društvu vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer.

 

MLADI ČEBELARJI DOSEGLI IZJEMNE REZULTATE

18. septembra 2012 smo v Mestni hiši sprejeli Mlade čebelarje Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in Osnovne šole Stročja vas, ki so so uspešno nastopili na 35. državnem tekmovanju in srečanju mladih slovenskih čebelarjev v Laškem, kjer so dosegli izjemne rezultate.

Predstavnici ljutomerske osnovne šole Ana Štampar in Tina Ozmec sta osvojili zlato priznanje, njuna vrstnika iz iste šole Brina Stanjko in Žan Sever, pa sta si priborila srebrno priznanje. Učenci, ki so zastopali Osnovno šolo Stročja vas, Rok Feuš, Marko Copot, Niko Pevec in Gabrijel Hrga so prejeli bronasta priznanja. Iskrene čestitke veljajo vsem dobitnikom priznanj in mentoricam, katerim se še posebej zahvaljujemo za dobro opravljeno delo.

 

Podpisana pogodba o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

V županatu Mestne hiše je v torek, 11. 9. 2012, potekala tiskovna konferenca, ki ji je sledil podpis Pogodbe o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Za izvajalca del je preko javnega naročila bilo izbrano domače podjetje PGP, Projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o..

Rekonstrukcija zajema odstranitev obstoječega dotrajanega ostrešja s kritino, ki se bo nadomestilo z novim ostrešjem in primerno kritino, na novo bodo urejene garderobe s sanitarijami in tuši, prav tako se bo uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta.

S to investicijo bodo zagotovljeni boljši pogoji za delo vseh, ki koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer. Naši športniki si zaslužijo dobre pogoje za delo, zato se bomo tudi v prihodnje zavzemali za izboljšanje le teh. Ob tem tudi čestitam članski ekipi NK Ljutomer, ki se je uvrstila v tretjo ligo.

Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe naselja Juršovka in ureditev otroškega igrišča

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča. S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne dražbe bila tudi prodana. Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko. Vrednost gradbenih del je znašala skupaj 188.975,00 EUR z DDV.