Monthly Archives: september 2011

Trajnostni promerni načrt – pilotni projekt Občine Ljutomer

V sredo, 28. septembra 2011, je potekal sestanek na katerem smo obravnavali analizo stanja na področju prometa v občini Ljutomer, ki je bila izdelana v okviru priprave Trajnostnega prometnega načrta za občino Ljutomer (v nadaljevanju TPN).

Analiza povzema izhodiščno stanje in nabor ključnih izzivov, ki bodo izhodišče za izbor ukrepov strategije, na podlagi katere bo v nadaljnjih fazah priprave in izvajanja ukrepov TPN omogočeno ocenjevanje napredka.

TPN se izdeluje kot pilotni projekt za primer manjšega mesta, izkušnje, pridobljene pri njegovi izdelavi, pa bodo uporabljene pri izdelavi tehničnih smernic za pripravo mestnih prometnih načrtov.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov, ki je del aktivnosti Ministrstva za promet na področju integracije javnega potniškega prometa (projekt Integrirani javni potniški promet ‐ IJPP).

Cilj projekta je izdelana zakonska podlaga in predpisana metodologija za izdelavo mestnih prometnih načrtov. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kordinator projekta je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, partnerja sta Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo in Biro Pomlad, podizvajalci pa Edinburgh Napier University ‐ Transport Research Institute, Logiteh in Rdeči oblak.

Nova drevesa na Starem trgu v Ljutomeru

V času izvajanja projekta prenove mestnih ulic je žal bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine ugotovljeno, da so drevesa na Starem trgu v Ljutomeru dotrajana, in sicer na območju od uvoza na Glavni trg do križišča s Postružnikovo ulico.

Dotrajana drevesa so bila odstranjena, na njihovo mesto pa bodo kmalu posajeno nova drevesa. Tako bo Stari trg pridobil še privlačnejšo podobo.

 

V Ljutomeru bivalni center za varovance VDC

V torek, 27. septembra 2011, sva opravili razgovor z direktorico Varstveno delovnega centra v Murski Soboti gospo Angelo Benko Lang, ki me je med drugim seznanila, da bomo v Ljutomeru pridobili bivalni center za varovance VDC Ljutomer.

Spomnim se, da je bila ideja aktualna že pred leti in vesela sem, da je dozorela in sem hvaležna gospe direktorici, da me je o tem seznanila.

Želim jim čim več ugodnih ponudb za najem hiše v kateri bodo prebivali naši varovanci.

 

Mednarodna konferenca mladih v Ljutomeru – EYES 2011

V času od 18. 9. do 24. 9. 2011 sem imela na Gimnaziji Ljutomer čast sodelovati na mednarodni konferenci mladih –  EYES 2011, na uvodni in zaključni prireditvi. Nosilna tema konference je bila prostovoljstvo. Zbralo se je 9 delegacij. V vsaki delegaciji so bili po štirje mladi  in njihovi voditelji iz naslednjih držav: Danska, Estonija, Hrvaška, Nemčija, Norveška, Poljska, Španija, Švedska in Slovenija. Bila sem zelo presenečena in hkrati vesela, saj so bili vsi udeleženci zelo navdušeni nad lepotami naše pokrajine, hrano in gostoljubnostjo. Čestitke gredo Gimnaziji Ljutomer in seveda vsem udeležencem, saj so opravili veliko prostovoljnega dela in so nam vsem lahko za vzor.

Ponovni sestanek s podjetjem Elektro Maribor

Sreda, 14. septembra 2011 – V sredo smo ponovno povabili na razgovor predstavnike podjetja Elektro Maribor, kjer smo jih ponovno seznanili z nameravanimi projekti Občine Ljutomer z željo, da pristopijo k prestavitvi kablov v zemljo, saj občina ne bo dovolila posegov v cesto po zaključenih predvidenih delih v sklopu projekta prenove mestnih ulic. Prav tako smo se ponovno pogovarjali o skupnem nastopu pri projektu izgradnja komunalne infrastrukture na Juršovki, kjer je potrebno prestaviti nizkonapetostni in srednjenapetostni kabel, da bi občina lahko nemoteno pristopila k ureditvi in tako pridobila vsaj štiri komunalno urejene parcele, da bi jih lahko čim prej ponudila v odkup. Odločitev nam bodo sporočili predvidoma 15. oktobra.

Septembrska seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Torek, 13. septembra 2011 – V torek je Občinski svet Občine Ljutomer dal soglasje k predlogu županje mag. Olge Karba za spremembo načrta razvojnih programov Občine Ljutomer in s tem omogočil nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava v skupni vrednosti 1.2 milijona EUR.

 

Podpis pogodbe o začetku projekta je bil v četrtek, 15. 9. 2011, isti dan smo se v gasilskem domu v Šalincih srečali s krajani, kjer smo jim predstavili podrobnosti in časovni plan gradbenih del.

 

Med drugimi točkami dnevnega reda seje so bili svetniki seznanjeni s projektom prenove ljutomerskega mestnega jedra, sprejeli pa so tudi poročila o poslovanju občinskih javnih zavodov. Potrdili so tudi pokrivanje načrtovane izgube v Zdravstvenemu domu Ljutomer, niso pa potrdili predlog odloka o oskrbi s toplotno energijo v Občini Ljutomer.

 

Pri poročilu o izvrševanju proračuna Občine Ljutomer v prvi polovici leta 2011 so strokovne službe seznanile svetnike z navodilom Ministrstva za finance Republike Slovenije, da moramo odslej voditi tudi 5 milijonov EUR projekta ŠIC kot dolgoročno zadolževanje, kot tudi vse druge podobne obveznosti.

 

Seja občinskega sveta je bila snemana.

 

Obiskal na je župan občine Güssing

Četrtek, 8. septembra 2011 – V četrtek nas je obiskal g. Peter Vadasz, župan občine Güssing, dr. Richard Zweiler ter dr. Cristian Doczekal iz kompetenčnega centra GET GmbH. Organizirali smo javno razpravo, katere tema je bila povezana s ključnimi odločitvami za prihodnost in razvoj našega kraja. Tako imenovane zelene tehnologije so danes nujna sestavina vsake strategije razvoja. Vendar nikakor niso nujno zlo, temveč nova priložnost. Priložnost za ohranjanje naravne dediščine, priložnost za nove investicije, priložnost za delovna mesta. Zato je zelo pomembno, da prve korake na tej poti naredimo prav, pogumno in preudarno. V razpravi sta sodelavala tudi doc.dr. Henrik Gjerkeš, univerzitetni profesor, strokovnjak s področja trajnostnega razvoja in gospod Rok Sunko, direktor podjetja Pomurske elektrarne d.o.o. Namen razprave je razjasniti vsa odprta vprašanja, ki so se nanašala na potrditev odloka o oskrbi s toplotno energijo v Občini Ljutomer v drugi obravnavi, vendar svetniki kljub vsem angažiranjem, da se sledi pobudi privatne iniciative in ljutomerskim gospodarstvenikom, žal odloka niso potrdili.

Srečanje ravnateljiv in ravnateljev v Mali nedelji

V ponedeljek, 26. septembra 2011, sem se z veseljem odzvala povabilu gospoda Ronalda Maleja k pozdravnemu nagovoru ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije na 6. strateškem seminarju ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, ki ga je priredilo njihovo združenje.

Teme so bile zelo zanimive, med drugim Vodenje – umetnost ali spretnost. Udeleženci so dogodek ocenili z visoko oceno in izrazili, da so se zelo prijetno počutili v Prlekiji in Bioterman.

Zahvala za odlično organizacijo gre predsednici Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije gospe Bredi Forjanič, ravnateljici ljutomerskega vrtca gospe Mariji Pušenjak, omenjenemu gospodu Maleju in ravnateljici OŠ Mala Nedelja gospe Bredi Žunič.