Monthly Archives: oktober 2011

Obisk najmlajših občank in občanov

S sodelavko Karmen obiskale naše najmlajše, katerih starši so se odločili, da lahko par minutk družinske sreče podelim z njimi.


(Na obisku pri Vitoju / objavljeno s soglasjem mamice Martine)

Preživela sem res čudovit dan za kar se iskreno zahvaljujem staršem in jim želim zdravja ter uspešno vzgojo svojih sončkov.

 

Obnovljena javna pot v Hujbarju

Za cesto, ki pelje do vasi Hujbar, je bila v skladu z planom proračuna za leto 2011 izvedena geodetska odmera zemljišč in izvajalcu del, Nograd Lotmerk d.o.o., naročena sanacija ter izvedba preplastitve v dolžini cca. 200 m. Dela so bila izvedena v  oktobru 2011 (med 13. in 18. oktobrom).

Prav tako se je saniralo najnevarnejše odseke ceste, ki pelje do Desnjaka.

2. srečanje slovenskih županj v Semiču

12. oktobra 2011 sem se udeležila drugega srečanja slovenskih županj, ki je potekalo v Semiču. Po uspešnem prvem srečanju pri nas v Ljutomeru, je dogodek v Semiču prav tako potekal prijetno in uspešno. Posebja

Posebna gostja je bila gospa Lissa Shanke predstavnica norveškega združenja lokalnih in regionalnih oblasti, ki nam je predstavila ureditev otroškega varstva pri njih, model povezovanja lokalnih skupnosti, projekte s področja enakosti spolov na lokalni ravni in možnosti za projektno sodelovanje Slovenije in Norveške v okviru norveških finančnih mehanizmov.

Za konstruktivno in koristno razpravo gre iskrena zahvala organizatorkam tega srečanja, kolegicam županjam Črnomlja, Metlike in Semiča ter Uradu za enake možnosti.

 

Obisk najstarejše Ljutomerčanke

V petek, 7. oktobra 2011, sem obiskala gospo Marijo Fekonja, ki je praznovala 104. rojstni dan. Neverjetno kako pozitivna in zdrava gospa pri teh letih.

Neverjetni so tudi vsi njeni domači predvsem njena hčerka Tončka, ki izredno lepo skrbi zanjo in tudi vsi ostali domači, ki so dnevno z njo in tisti, ki se radi vračajo k njej. Zahvala gre predstavnicam ljutomerskega odbora Rdečega križa.

Podelitev priznanj natečaja MOJ SOSED na Tišini

V petek, 7. oktobra 2011, sem se z veseljem odzvala povabilu Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo-območna enota Murska Sobota na svečano podelitev priznanj natečaja MOJ SOSED, ki je zelo dobro uspela.

Med enajstimi najbolje ocenjenim so prejeli priznanja tudi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera. Veseli me, da sem spoznala akademika dr. Antona Vratuša, idejnega očeta zdaj že drugega natečaja za mlade.

Prav tako pa sem z zanimanjem poslušala dr. Igorja Lukšiča, ministra za šolstvo in šport, ki je med drugim povedal: “Naš sosed je vsa zgodovina. Brez tega soseda nas ni. Zato bi morali spoštovati zapuščino predhodnih rodov in potem ne bomo imeli problemov s sosedi.”

Čestitke vsem!

 

Dan odprtih vrat CERO Puconci

V petek, 30.  septembra 2011, sem se udeležila dneva odprtih vrat Centralne deponije odpadkov v Puconcih z namenom, da se seznanim z nadaljevanjem druge faze projekta, ki predstavlja dokončno rešitev problematike predelave in ustreznega odlaganja odpadkov.

Ta projekt je izredno pomemben za vseh 27 pomurskih občin in bo našo občino drugo leto stal približno 135.000 EUR. Projekt vključuje tudi nadgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih in drugih tehnoloških odpadnih voda.

Predvidena je širitev obstoječega 116.000 m3 velikega odlagališča z novim odlagalnim poljem z zmogljivostjo dodatnih 167.00 m3, zgraditev objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ureditev objektov  za kompostiranje zaprtega tipa.