Monthly Archives: marec 2012

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI LJUTOMER

V petek, 9. marca 2012,  smo na pobudo svetnika gospoda Perka in predsednika KS Železne dveri gospoda Pihlarja opravili razgovor z direktorjem Teleinga gospodom Smolkovičem.

Ugotovili smo, da je bilo v večini naselij v KS Železne dveri v letu 2011 izgrajeno omrežje nekaj priključkov še bo izgrajenih letos zlasti v naselju Plešivica, v KS Mala Nedelja pa se bo pripravil plan izgradnje upoštevajoč terminski plan izvedbe projekta sistema C ter se opravil razgovor z predstavniki krajevne skupnosti.

 

OBISK MLADIH, AMBICIOZNIH MAMIC IN ŽENA NA POBUDO NJIHOVIH HVALEŽNIH PARTNERJEV

V petek, 9. marca 2012, so se ob 13.30 pri meni na obisku oglasile gospe na pobudo njihovih partnerjev, ki so jim pripravili presenečenje v smislu hvaležnosti, da so dobre mamice, žene. Sprva niso vedele kaj jih čaka na občini, ko pa so se srečale so takoj vedele, da za tem tičijo njihovi partnerji. Pogovor je hitro stekel, tako, da smo skupaj ugotavljale kaj naši ljudje pogrešajo, kaj je treba izboljšati itd.

OBISK CVETLIČARNE VERE IN ANDREJA SLAVIČ

V ponedeljek, 12. marca 2012, sem med drugim v Krištancih obiskala prijazno cvetličarno gospe Vere in Andreja Slavič. Na prvi pogled je vidno, da je tukaj doma skrbna in pridna roka. Razveselila sem se novice, da bodo pridelovali tudi bio zelenjavo. Želim jim, da se jim ambiciozno zastavljeni načrti tudi uresničijo.

 

OBISK NAJMLAJŠIH OBČANOV

V ponedeljek, 12. marca 2012, sem s sodelavko Karmen obiskala naše najmlajše občane in se prav iz srca nasmejala kako razigrani in dobre volje so. Vesela sem, da smo se ob tem srečali tudi starši, dedki, babice ter imeli priložnost se o marsičem pogovoriti in si zaupati težave in tudi želje za prihodnost.

 

OGLED CEST V KS STROČJA VAS

V četrtek, 8. marca 2012, smo si z predsednikom KS Stročja vas gospodom Lebarjem, odgovornim iz podjetja Nograd in s sodelavcem Mitjem ogledali stanje cest v KS Stročja vas. Določeni odseki so res problematični. V planu imamo namreč, po ogledu v vseh krajevnih skupnostih, pripravo dolgoročnega in realnega plana obnov in plana vzdrževanja občinskih cest.

 

NAŠI MLADI GLEDALIŠČNIKI ODLIČNO UPRIZORILI PREDSTAVO VIDEOKLUB

V nedeljo, 4. marca, so mladi gledališčniki ljutomerskega gledališča KD Ivan Kaučič v Domu kulture v Ljutomeru uprizorili premiero predstave Gorana Gluviča – Videoklub v režiji Srečka Centriha.

Maja Klemen, Ana Štampar, Gašper Lovrec, Alja Šmauc in Nuša Dijak so nasmejali polno dvorano, čestital pa jim je tudi avtor komedije, Goran Gluvič, ki je obiskal premiero.

Vsem mladim igralkam in igralcem čestitam. Prepričana sem, da se v Ljutomeru ni bati za prihodnost gledališča.

 

PODPISANO PISMO O NAMERI ZA IZGRADNJO KOLESARSKIH IN SPREHAJALNIH POTI V KRAJINSKEM PARKU JERUZALEM

V petek, 2. marca 2012, sva z županom Občine Ormož gospodom Alojzom Sokom podpisala pismo o nameri, ki bo osnova za skupno sodelovanje pri projektu povezave mest Ormoža in Ljutomera po vinski cesti preko Jeruzalema, z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kolesarske in pohodniške poti. P

redvideni projekt bo potekal v dveh fazah. V prvi fazi se bo izvedla prijava projekta na Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije 2011-2012.

V drugi fazi pa se bo pristopilo k izgradnji potrebne infrastrukture. V projekt se bodo vključevalo prebivalce območja že od samega pričetka umeščanja turistične infrastrukture v prostor, kar predstavlja  nov pristop iskanja trajnih rešitev obenem pa motiviranja lokalnega prebivalstva.

Po končanju projekta se pričakujejo naslednji rezultati:
– Kvalitetne strokovne podlage za investicije v turistično infrastrukturo.
– Najširši družbeni konsenz o umeščenosti kolesarskih in pohodniških poti v lokalno okolje.
– Izboljšana informiranost lokalnega prebivalstva o nameravanih dolgoročnih investicijah v turistično infrastrukturo.

Vrednost celotnega projekta znaša 25.680 EUR brez DDV-ja. Pričakujemo 85 % LEADER sredstev.

 

OGLED DRŽAVNIH CEST IN MESTA LJUTOMER

V sredo, 14.3.2012, smo si s sodelavci, predsednikom KS Ljutomer gospodom Makotrom, predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, gospodom Mundom, gospodom Roškarjem, cestno inšpektorico gospo Karakatič in predstavnikoma Cestnega podjetja Murska Sobota gospodom Pračekom in gospodom Kučanom ogledali kritične odseke na državni cesti, zlasti pri Tuš-u, avtobusni postaji v Ljutomeru, v Noršincih, kjer ni zagotovljenih prehodov za pešce, križišče v Stročji vasi pri kapeli,  itd.

Cilj ogleda je, da se pripravijo predlogi rešitev in se po tem opravijo razgovori za realizacijo.

Ogledali pa smo si tudi stanje cest po mestu Ljutomer saj se bo po ogledu v vseh krajevnih skupnostih pripravil dolgoročni strateški dokument glede vzdrževanja občinskih cest.