Monthly Archives: marec 2012

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI LJUTOMER

V petek, 9. marca 2012,  smo na pobudo svetnika gospoda Perka in predsednika KS Železne dveri gospoda Pihlarja opravili razgovor z direktorjem Teleinga gospodom Smolkovičem.

Ugotovili smo, da je bilo v večini naselij v KS Železne dveri v letu 2011 izgrajeno omrežje nekaj priključkov še bo izgrajenih letos zlasti v naselju Plešivica, v KS Mala Nedelja pa se bo pripravil plan izgradnje upoštevajoč terminski plan izvedbe projekta sistema C ter se opravil razgovor z predstavniki krajevne skupnosti.

 

OBISK MLADIH, AMBICIOZNIH MAMIC IN ŽENA NA POBUDO NJIHOVIH HVALEŽNIH PARTNERJEV

V petek, 9. marca 2012, so se ob 13.30 pri meni na obisku oglasile gospe na pobudo njihovih partnerjev, ki so jim pripravili presenečenje v smislu hvaležnosti, da so dobre mamice, žene. Sprva niso vedele kaj jih čaka na občini, ko pa so se srečale so takoj vedele, da za tem tičijo njihovi partnerji. Pogovor je hitro stekel, tako, da smo skupaj ugotavljale kaj naši ljudje pogrešajo, kaj je treba izboljšati itd.

OBISK CVETLIČARNE VERE IN ANDREJA SLAVIČ

V ponedeljek, 12. marca 2012, sem med drugim v Krištancih obiskala prijazno cvetličarno gospe Vere in Andreja Slavič. Na prvi pogled je vidno, da je tukaj doma skrbna in pridna roka. Razveselila sem se novice, da bodo pridelovali tudi bio zelenjavo. Želim jim, da se jim ambiciozno zastavljeni načrti tudi uresničijo.

 

OBISK NAJMLAJŠIH OBČANOV

V ponedeljek, 12. marca 2012, sem s sodelavko Karmen obiskala naše najmlajše občane in se prav iz srca nasmejala kako razigrani in dobre volje so. Vesela sem, da smo se ob tem srečali tudi starši, dedki, babice ter imeli priložnost se o marsičem pogovoriti in si zaupati težave in tudi želje za prihodnost.

 

OGLED CEST V KS STROČJA VAS

V četrtek, 8. marca 2012, smo si z predsednikom KS Stročja vas gospodom Lebarjem, odgovornim iz podjetja Nograd in s sodelavcem Mitjem ogledali stanje cest v KS Stročja vas. Določeni odseki so res problematični. V planu imamo namreč, po ogledu v vseh krajevnih skupnostih, pripravo dolgoročnega in realnega plana obnov in plana vzdrževanja občinskih cest.