Monthly Archives: september 2010

Obisk KS Stročja vas

Stročja vas, 28. 9. 2010. Pogovor z občani na Krajevni skupnosti Stročja vas je pokazal, da se nikakor ne strinjajo s tako visokim povišanjem obremenitev občanov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča najvišje v Pomurju, 30 % voda, 50 % smeti).

V Stročji vasi je bila izgrajena kanalizacija tudi s sredstvi krajevnega samoprispevka, ki so ga krajani izglasovali v l. 1997, sedaj pa občinska oblast od njih zahteva plačilo komunalnega prispevka v polnem znesku (cca 1.500 EUR po odloku iz leta 2010) ne, da bi jim komunalni prispevek sorazmerno njihovem vložku znižala. Problem izgradnje kanalizacije je tudi v ostalih vaseh KS Stročja vas, ker še ni izgrajena.

Med pomembne in neodložljive naloge sodi tudi na primer načrtovana, a neizvedena cesta do osnovne šole z javno razsvetljavo (obljubljeno, da bo izvedena v sklopu izgradnje OŠ), ki je v zelo slabem stanju in kjer je dnevno udeleženih ogromno otrok.

Problem vidijo tudi v zaprtju Glavnega trga v Ljutomeru, saj jih skrbi, da so tako ogrožena delovna mesta. Poleg tega se jim ne zdi pošteno, da se podjetnike v samem začetku obremeni z občinskimi davščinami še preden začnejo delati. Želijo si več delovnih mest ter da zaživijo propadajoči poslovni objekti.

Prav tako čutijo pomanjkanje gradbenih parcel in predlagajo, da bi bilo potrebno staro šolo podreti in planirati zazidljive parcele.

Obisk KS Krištanci, Šalinci, Grlava in KS Cven

Cven, Krištanci, Šalinci Grlava, 27. 9. 2010 – Vesela sem, da imam priložnost pogovarjati se z občani. Po srečanju na Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava in Krajevni skupnosti Cven je več kot jasno, da občinska oblast nima posluha za ljudi.

Drugače si ni moč razložiti okoliščine, da je za izgradnjo kanalizacije v KS Krištanci, Šalinci, Grlava vse manj in manj upanja, čeprav so krajani plačali pred leti 50 % sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in je že bilo izdano gradbeno dovoljenje, z veljavnostjo le do 19.09.2011.

Časa za neresnost in nedoslednost, ki smo jo občani vajeni od sedanjega vodstva, preprosto ni več. V KS Krištanci, Šalinci in Grlava je potrebno začeti in zaključiti z načrtovano izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. V letu 2010 se zdi neverjetno in hkrati sramotno, da ljudje nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo.

Sramoten pa je tudi način poslovanja, da se nekomu odtrgajo sredstva vnaprej, zgodi se pa nič. To je primer pešpoti in kolesarske steze iz Noršincev proti Šalincem, za katero so krajani že plačali, saj jim je občina del sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za ta namen odvzela. Samo izgradilo se ni nič.

V KS Cven ostajajo nesanirane ceste po izvedeni plinifikaciji, trenutni oblasti pa je več kot očitno vseeno za varnost otrok in občanov, saj križišče pri osnovni šoli še vedno ni zarisano. Enako velja za prehod za pešce v Noršincih pri avtobusni postaji, ki kljub večkratnim opozorilom občanov ni urejen dnevno pa prečka cesto kar nekaj otrok.

Poglavje zase je tudi občutno povečanje obremenitev občanov, ki se kaže v celotni občini. Tako imamo v občini Ljutomer najvišje nadomestilo za uporabno stavnega zemljišča v Pomurju (30 % voda, 50 % smeti), priključek na javno kanalizacijsko omrežje pa je porasel iz 500 EUR na skoraj 1.400 EUR.

V občini Ljutomer zmoremo bolje, saj je potrebno le slišati potrebe in izpeljati projekte v korist vsem občanom!

Obisk KS Železne dveri

Železne dveri, 26. 9. 2010 – Pogovor z občani na Krajevni skupnosti Železne dveri je pokazal, da so se le-ti znašli, nakvljub nerazumevanju in nepripravljenosti na pomoč s strani občinske oblasti. Stopili so skupaj in se angažirali po svojih najboljših močeh. Z trdim delom in s svojimi sredstvi so naredili ogromno, vendar težave ostajajo. Turistične table so komaj vidne, za izgradnjo kanalizacije v krajevni skupnosti je vse manj in manj upanja, za vzdrževanje nove športne infrastrukture pa prejmejo le 140 EUR letno.

V celoti je jasno, da je nujno nemudoma izpeljati določene naloge, s katerimi je neodgovorno odlašati, kot to počne sedanja občinska oblast. Med slednje sodi na primer načrtovana, a iz proračuna črtana kolesarska steza in pešpot iz Ljutomerja do Radomerja (odcep Cuber), saj dnevno skozi Radomerje vozi preko 200 tovornjakov, ki so resna in velika grožnja prebivalcem. Tudi smetarski tovornjaki uničujejo robove ozkih cest, a je pobuda krajevne skupnosti, da se postavijo znaki za omejitev največje dovoljene teže, bila podobno ignorirana. Če varnost občanov ni pomembna za občino, potem bi lahko bila vsaj oskrba s pitno vodo. A je tudi ta ostala na ravni nikoli realiziranih projektov, ki so že bili izdelani.

Navkljub velikim besedam, dejstva na terenu govorijo žalostno zgodbo o neenakomernem razvoju v občini Ljutomer, čeprav občina ima ustanovljene zavode in agencije za obveščanje o možnostih in ponujanje pomoči pri črpanju evropskih sredstev. Te agencije imajo plačane, profesionalne sodelavce, ki bi naj to pomoč ponujali lokalnemu podjetniškemu okolju. Pa vendar do tega ne prihaja, podobno kot se ne stori nič učinkovitega in koristnega za razvoj turizma in pridobivanje vlagateljev v naše okolje.

Osebni stik mi je in mi vedno bo ključen za pridobivanje informacij, kakšne so potrebe, težave in želje ljudi. Obiskala bom vseh 9 krajevnih skupnosti v občini Ljutomer in se pogovorila o ljudeh o problematiki, kot je ta v Železnih dverih. Tako najbolje začutiš utrip na terenu in lahko deluješ skladno s svojim ciljem – vse za dobro občana!

Stopimo skupaj!

Lokalne volitve so priložnost za spremembe na bolje za naš kraj. Veseli me, ker vam lahko ponudim sveže ideje in novo smer, ki bo mestu in vasem občine Ljutomer omogočila prijaznejšo, uspešnejšo, bolj zeleno in varno prihodnost.
Uspešno županovanje je tisto, ki ponuja občanom pomoč in omogoča pogoje za njihov uspeh. Verjamem, da je to mogoče le v enakopravni, razumevajoči in iskreni obravnavi idej, pobud, težav in stisk ljudi, saj smo enakovredni in si zaslužimo odnos medsebojnega spoštovanja.
Delo župana je upravljanje z organizacijo, v kateri je župan le prvi izmed uslužbencev v službi občanov in ne lastnik občine. Zame osebno je županovanje izziv h kateremu se bom zavezala celostno, in naloga, ki jo bomo skupaj z ljutomerskimi razvojnimi partnerji opravili zelo dobro.
Ljudje v svojem kraju najbolje poznate probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujete. V veliko čast in veselje mi bo, če se udeležite srečanja z menoj v vaši krajevni skupnosti. To je priložnost, da me lahko pobliže spoznate in mi zaupate vaše ideje ter iz prve roke slišite moja stališča do vaših vprašanj in pobud. Naj bo to prvi korak k temu, da jih začnemo reševati skupaj.

Podpis Lotmerškega razvojnega partnerstva


(foto: prlekija-on.net)

Jeruzalem, 15. 9. 2010 – Mag. Olga Karba je danes sklicala tiskovno konferenco v Dvorcu Jeruzalem, na kateri je javnost seznanila z njenim nastopom  na lokalnih volitvah 2010 kot neodvisne kandidatke za županjo Občine Ljutomer.

Kandidira s podporo volivcev in široko podporo političnih strank: Liberalna demokracija Slovenije, Nova Slovenija, Slovenska demokratska stranka, Zares-nova politika, Zelena Koalicija in listi Mlada Prlekija ter To je prava lista!.

Po tiskovni konferenci so neodvisna kandidatka in partnerji slavnostno podpisali SPORAZUM O LOTMERŠKEM RAZVOJNEM PARTNERSTVU, ki postavlja osnovni okvir za usklajeno in načrtno delo pri razvoju občine Ljutomer v naslednjem mandatu.

Predavanje o zgodnjem odkrivanju raka in nasilja v družini

Ljutomer, 10. 9. 2010 – Neodvisna kandidatka za županjo Občine Ljutome Olga Karba se je udeležila  predavanja na temo zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka ter nasilja v družini dr. Mojce Senčar, zdravnice in predsednice Europa Donna Slovenije in državne tožilke gospe Vlaste Nussdorfer, predsednice društva Beli obroč.

Predavanja se je udeležila tudi gospa Vika Potočnik, prva ženska, ki je bila izvoljena za županjo našega glavnega mesta na neposrednih volitvah. Tako so se na enem mestu zbrale tri ženske, ki so pred leti v akciji revije Jana osvojile laskave nazive Slovenke leta.