Prenova gasilskega doma v Radoslavcih

This slideshow requires JavaScript.

Krovska dela (dobava in montaža kritine), kleparska dela (dobava in montaža barv. žlebov, kotličkov, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, barvnih snegobranov ), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken).Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radoslavci znaša 20.521 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radoslavci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.