PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA NASELJI NORŠINCI IN BABINCI

V petek, 12. 7. 2013, je bila v županatu Mestne hiše v Ljutomeru podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselji Noršinci in Babinci. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Pogodbena vrednost del znaša 270.580,81 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Projekt zajema izgradnjo sekundarnega voda kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 1.840,36 m, ki bo v nadaljevanju priključeno na skupno čistilno napravo Ljutomer. V okviru investicije bo zgrajenih skupno 87 hišnih priključkov, od tega 68 v Noršincih in 19 v Babincih.