PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE V PRISTAVI

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je bila 12. 7. 2013 podpisana pogodba za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Pristavi. Izbrani izvajalec del je podjetje Legartis iz Lendave. Pogodbena vrednost del znaša 244.172,49 EUR, brez DDV. Izvajalec strokovnega in finančnega nadzora bo podjetje GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.
Skupna dolžina predvidenega kanalizacijskega omrežja znaša 2088 m. Trasa kanalizacije poteka v cestnem telesu javnih cest. Z gradnjo kanalizacijskega omrežja bosta zagotovljena odvod in transport odpadnih fekalnih voda iz naselja Pristava na čistilno napravo Ljutomer.