Prenova gasilskega doma v Cezanjevcih

This slideshow requires JavaScript.

Rušitvena dela, tesarska dela (uporaba impregnacijskih sredstev, dobava, montaža in barvanje ladijskega poda, letvanje ostrešja z latami in izravnava ostrešja), krovska dela (dobava in montaža kritine, strešnih snegolovov), kleparska dela (izdelava dimniških in zidnih obrob), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in montaža notranjih in zunanjih polic, dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cezanjevci znaša 24.776 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cezanjevci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.