Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je v februarju 2012 podala vlogo na sedmi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za projekt »Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer«.  Vse zahtevane pogoje razpisa je uspelo zagotoviti petim prostovoljnim gasilskim društvom: Cezanjevci, Cven, Precetinci, Radomerje in Radoslavci.
Sofinancerska sredstva znašajo 67.437,89 EUR nepovratnih sredstev oz. 85 % upravičenih stroškov investicije.
Občina Ljutomer je kot prijavitelj in nosilec projekta z izvajalcem del, Prekmurka inženiring z.b.o., ki je bil izbran na javnem razpisu, 21. 1. 2013 podpisala pogodbo o izvedbi del na vseh petih gasilskih domovih. Dela si bila zaključena konec junija 2013. Vrednost del je znašala 89.910,53 EUR z DDV.
Z izvedbo projekta so se na objektih vaško gasilskih domov izvajala različna dela: rušitvena dela, tesarska dela, fasaderska dela, krovska dela, kleparska dela, mizarska dela, parketarska dela in pleskarska dela.