Prenova gasilskega doma v Radomerju

This slideshow requires JavaScript.

Fasaderska dela, (injektiranje – vrtanje utorov in nalivanje silikonske emulzije za vzpostavitev blokade kapilarni vlagi, sanacija cokla), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in vgradnja novih lesenih zunanjih in notranjih vrat), pleskarska dela – popravilo garaže (čiščenje in izravnava obstoječega tlaka, krožno brušenje obstoječega tlaka, izvedba epoksi premaza, kitanje in oplesk ometanih sten z disperzijsko barvo).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radomerje znaša 17.117 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radomerje financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.