USPEŠNOST MATURANTK IN MATURANTOV GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER


V ponedeljek, 16. julija 2012, je na Glavnem trgu potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pri splošni maturi je bilo uspešnih 112 od 114 kandidatov, poklicno maturo je opravilo 66 od 68 kandidatov, kar je seveda izjemen uspeh za celotno gimnazijo. Veseli me tudi dejstvo, da je pri splošni maturi uspelo 12. dijakom in dijakinjam postati zlati maturantje, pri poklicni maturi pa sta postali zlati maturantki 2. dijakinji. Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom, njihovim staršem, profesorjem ter ravnatelju.