Tag Archives: gfm

USPEŠNOST MATURANTK IN MATURANTOV GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER


V ponedeljek, 16. julija 2012, je na Glavnem trgu potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pri splošni maturi je bilo uspešnih 112 od 114 kandidatov, poklicno maturo je opravilo 66 od 68 kandidatov, kar je seveda izjemen uspeh za celotno gimnazijo. Veseli me tudi dejstvo, da je pri splošni maturi uspelo 12. dijakom in dijakinjam postati zlati maturantje, pri poklicni maturi pa sta postali zlati maturantki 2. dijakinji. Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom, njihovim staršem, profesorjem ter ravnatelju.

 

PODELITEV PRIZNANJ DIJAKOM GIMNAZIJSKEGA IN VZGOJITELJSKEGA PROGRAMA


V petek, 22. junija 2012, sem se na povabilo ravnatelja Gimnazije Franca Miklošiča gospoda Zvonka Kusteca, udeležila slavnostne podelitve priznanj dijakom in dijakinjam za dosežke v minulem šolskem letu.

Številne nagrade in odlične uvrstitve na tekmovanjih znanja in drugih preizkušnjah pričajo o tem, da dijaki in dijakinje delajo dobro in v svoje uspehe in zastavljene cilje vlagajo veliko truda. Ob tem pa se je potrebno iskreno zahvaliti tudi vsem, ki jim stojijo ob strani in uresničujejo del svojega življenjskega poslanstva skozi predanost do uspehov dijakov. Iskreno čestitam vsem ob zaključku šolskega leta, seveda tudi njihovim profesorjem in mentorjem. Čestitke tudi za odličen in zabaven program.