Celovita prenova mestnega jedra

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije je bilo urejenih 7 ulic in en trg. Na Starem trgu je bila urejena cesta v dolžini 130 m in pločnik v dolžini 260 m, prav tako je bila urejena javna razsvetljava in kanalizacija. Na Postružnikovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 200 m, pločnik v dolžini 2 x 195 m, parkirišča v površini 970 m2, vodovod,  kanalizacija ter razsvetljava. Na Vrazovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 240 m in pločnik v dolžini 240 m, ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Cesti Ivana Kavčiča je bila urejena cesta v dolžini 485 m in pločnik v dolžini 485 m. Urejeni so bili javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Užiški ulici je bila urejena cesta v skupni dolžini 415 m, pločnik v dolžini 245 m in parkirišča v površini 380 m2. Prav tako so bili urejeni javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Zacherlovi ulici je bila urejena cesta v dolžini skupaj 330 m, prav tako sta bila urejena vodovod in kanalizacija. Na Ulici Franca Kovačiča je bila urejena cesta v dolžini 293 m, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Ulici ob progi je bila urejena cesta v dolžini 180 m in kanalizacija. V sklopu investicij so svoje kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 2.078.518,41 EUR z DDV. Celotna vrednost pogodbe ob upoštevanju vseh stroškov je znašala 2.162.184,01 EUR z DDV.  Sofinancerska sredstva pridobljena na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje organizacij iz naslova “Regionalni razvojni programi” v letu 2011 in 2012 znašajo v višini 85% upravičenih stroškov investicije oz. največ do 1.539.401,00 EUR. V letu 2011 je Občina Ljutomer za investicijo pridobila še sofinancerska sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1 v višini 92.000,00 EUR.